Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hoofdmenu

Tijdschriften Feed

27 juli 2010

Literaire tijdschriften en internet: een Amerikaanse enquête

The National Book Critics Circle (NBCC) is een Amerikaanse nonprofit organisatie die opgericht werd in 1974, en meer dan 600 actieve recensenten telt. Op hun blog loopt momenteel een interviewreeks rond het thema: 'literaire tijdschriften en internet'. Na de literaire tijdschriften The Millions, The Quarterly conversation en Open Letters Monthly (dat op zijn beurt 4 blogs in het leven heeft geroepen: Like Fire, Novel Readings, stevereads, en Whitman's Blog) is  deze week het vertalerstijdschrift Three Percent aan de beurt.

15 oktober 2009

Kafka leeft en woont in Vlaanderen

[Dit is een persbericht. Klik op de link die zit verstopt onder de titel van het bericht voor de bron.]

De culturele en literaire tijdschriften gaan gebukt onder de opgelegde bureaucratie

Deze week trok opnieuw een literair tijdschrift de stekker eruit. De nieuwe fiscale verplichting om de roerende voorheffing op auteursrechten te innen en de bijhorende administratieve rompslomp hebben vzw Revolver doen beslissen om na 42 jaar te stoppen met haar driemaandelijkse uitgave.

Lees meer "Kafka leeft en woont in Vlaanderen" »

08 december 2008

Ook leuk: papieren bladen

Ze geven wat stofnesten, maar toch blijven ze de moeite van het lezen waard: papieren literaire tijdschriften. Deze keer vier (betrekkelijk nieuwe) nummers:

1. Van De Revisor. Thema: Superman. Met bijdragen van onder meer Allard Schröder, Kees 't Hart,
Tsead Bruinja,  Han van der Vegt, Lucas Hüsgen, Saskia de Coster en Albert Bobeldijk. Uitgelicht: Onno Kosters, die op pagina 62 het prachtige Zij (Hagenheld) liet afdrukken.

2. Van Revolver: 175 auteurs leveren 365 "voetnoten" bij het boek 365 van voetnoothater Joris Gerits. Een heel mooi, voorbeeldig tijdschriftnummer (met een erg origineel thema). Mooi meegenomen zou zijn als iedereen het dagboek van Gerits zou gaan lezen.

3. Van Ons Erfdeel. Met interessante bijdragen van Dirk Leyman, Paul Claes, met "de keuze van Deleu" en met een mooi dubbelinterview met Gerrit en David Kouwenaar. Een blad om meteen een abonnement op te nemen...

4. Van Tzum. Een special over A. Marja. Min of meer bedoeld om de heruitgave van de roman Snippers op de rivier en de bloemlezing Ergens halverwege zweven (uit het poëtische werk) luister bij te zetten. Maar over deze twee boeken binnenkort meer. 

06 december 2008

Digitaal cultureel magazine De Optimist

Optimist
"Trots als een puber met nieuwe sneakers presenteren wij u De Optimist. Wij nodigen u uit onze items te volgen en, mocht de creatieve drang zich aandienen, ons uw eigen items toe te sturen. Wij bieden boven alles een podium voor creatieve authenticiteit, waarbij we platgetreden paden proberen te vermijden en altijd nieuwsgierig blijven naar wat er in de wereld gebeurt. De Optimist streeft ernaar om onvoorspelbaar te zijn, maar blijft altijd toegankelijk voor de lezer." aldus de hoofdredactie van De Optimist, een digitaal cultureel magazine dat zich identificeert met het vogelbekdier. 

24 november 2008

Claes over de canon

Professor Paul Claes ging vorig jaar met emeritaat. Voortaan wijdt hij zich met de ernst van een pater aan zijn grootste passies: schrijven, dichten, vertalen en lezen. Onlangs verscheen Claes’ ‘Lyriek van de Lage landen’, waarin hij de literaire canon van het Nederlands taalgebied in tachtig gedichten schetst.

Veto: Hoe bepaalt u welke gedichten tot de literaire canon behoren en welke niet?

Paul Claes: «Ik bepaal de canon niet, de canon bepaalt zichzelf. Gedichten die tot de canon behoren komen veelvuldig voor in bloemlezingen, worden meermaals becommentarieerd en de schrijvers ervan hebben doorgaans een plaats in de literatuurgeschiedenis verworven. Op hun gedichten wordt vaak gealludeerd.»

«Zo’n canon wordt bestendigd door universiteiten, scholen, bloemlezingen, media. In die zin dringt de canon zich op. Bij mijn keuze heb ik enkele criteria gehanteerd. Gedichten zoals Gezelles "O, Krinkelende winkelende waterding" en consorten heb ik geschrapt: die zijn niet helemaal gecanoniseerd.»

«Ik heb gedichten gekozen die ik van begin tot einde goed vind. Gedichten hebben vaak een erg goede beginregel en vaak ook geen slechte tweede regel, maar daarna boet het vaak aan kracht in omdat de dichter gebruikt maakt van rijmwoorden. Mijn criterium was dat er geen zo’n inzinking mocht zijn. Dat was handig wanneer ik tussen verschillende gedichten van één gecanoniseerde dichter moest kiezen. "Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten" en "De zee" van Willem Kloos hebben het om die reden niet gehaald. Dat is dus een keuze gebaseerd op technische criteria die ik mij aanmatig als poëziekenner.»

01 september 2008

freespace Nieuwzuid 30

Vlaamse literatuur van de voorbije eeuw en hedendaagse Nederlandstalige literatuur – dat zijn de zwaartepunten van nummer 30 van freespace Nieuwzuid. Hieronder de inhoud. Klik op de link onderaan dit bericht voor een voorproef van Spinoy's artikel over Van Ostaijen.

Met:
Erik Spinoy - Verwoording van een crisis of crisis van een verwoording?
Over Van Ostaijens De feesten van angst en pijn
Dieter Vandenbroucke‘Van de vlijt der kultuurpedagogen, bevrijd ons Heer!’
Over Victor J. Brunclair en Julien Benda
Johan de WitteWeinig beweging in Vlaanderen en nog wat over 1958
Naar aanleiding van Van Hugo Claus tot hoelahoep: Vlaanderen in beweging, 1950-1960
Anne Decelle‘Neem mij en eet’
Over De wet van behoud van energie van Maria van Daalen
Matthijs de RidderHet manachtig
Over Tandafslag van C.C. Krijgelmans

Voor meer informatie en bestellingen:
info@nieuwzuid.be

Abonnementen:
Particulieren: 24 euro
CJP, studenten: 19 euro
Bibliotheken, verenigingen en instellingen: 35 euro
Losse nummers: 9 euro

Lees meer "freespace Nieuwzuid 30" »

26 augustus 2008

De weg naar Purmerend

"Meer poëzie en literatuur in de stad. Dat is het uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders [van Purmerend]. Niet door het aanstellen van bijvoorbeeld een stadsdichter, zoals in andere plaatsen is gebeurd, maar door literaire projecten om zo de belangstelling van Purmerenders voor poëzie te vergroten. (...) Een dergelijke figuur (stadsdichter, CB) wordt als niet bijster origineel afgeserveerd, bijvoorbeeld omdat een reeks andere steden in het land al een stadspoëet heeft." Lees de rest in het Noordhollands Dagblad >>

12 augustus 2008

Deus ex Machina 125

Deus ex Machina 125 bestaat voor het grootste deel uit een wat flauwig "Kafka-nummer". Maar de drie slotartikelen in dit nummer maken veel goed. Willem van Zadelhoff vertelt in 'Het gevaar van debuteren' over zijn eerste schreden op het literaire pad. In 'Het literatuurloze universum' spit Harold Polis zeer diep over literatuur in tijden van internet. Het artikel zou een digitale plaatsing – hier of op Polis' weblog – zeker verdienen, daar niet iedereen DeM bij de hand heeft, denk ik. Mijn favoriete artikel in dit nummer is van Reinout Verbeke, die zijn fascinatie voor de dichter en activist Leopold M. Van den Brande uiteenzet. Hieronder, verborgen onder de link, enige citaten uit 'In de luwte'. Ook dit artikel mag wel online: "Alleen door het lezen van zijn poëzie kun je de vergeten dichter een   dienst bewijzen."

Lees meer "Deus ex Machina 125" »

02 juli 2008

Revolver • Lwów • Deus ex Machina • Subsidie

Het lange gedicht ‘The Comedian as the Letter C’ van Wallace Stevens is vertaald door Tom van de Voorde en staat in het nieuwe nummer van Revolver. Daarmee is dit  meer dan klassieke werk voor het eerst beschikbaar in het Nederlands, waarvoor we Van de Voorde en Revolver niet voldoende kunnen prijzen. 'Nota: de mens is het verstand van zijn aarde, / De soevereine geest. Als zodanig de Socrates / Van de slakken (...).' Mooie verzen, in fraai Nederlands, die de aanschaf van dit nummer alleen al de moeite waard maken. Maar ook de gedichten van Arjen Duinker, Elisabeth Tonnard, Arnoud van Adrichem en Bart Stouten en het bijna-norse proza van Sus van Elzen zijn niet te versmaden.

Vertaald werk is er van Linda Maria Baros, Robert Gray, Petr Borkovec, Bachyt Kenzjejev, Erik Stinus en Adam Zagajewski. Laatstgenoemde was onlangs nog te gast op Poetry en figureert - een bruggetje! – in een mooi boek van Jan Paul Hinrichs: Lemberg - Lwów - Lviv. "Tot 1918 lag deze door Polen, Joden en Oekraïners bewoonde stad in het Habsburgse rijk, daarna in Polen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de hele Joodse bevolking vermoord. Na de oorlog kwam de stad in de Sovjet-Unie te liggen en werd de Poolse bevolking verdreven. Nu geldt Lviv als bakermat van de onafhankelijke Oekraïense cultuur en als ‘heimelijke hoofdstad’ van Oekraïne."

Hinrichs benadert die geschiedenis via schrijvers die er verbleven of zijn geboren, onder wie dus Zagajewski, die in zijn beroemde gedicht over zijn 'imaginaire vaderstad', zo ruw vermalen door de geschiedenis, schreef: 'nu rest alleen in alle haast de koffers te pakken, altijd, elke dag en zonder adempauze weg te gaan, weg te gaan naar Lwów' - een gedicht dat ik op een of andere manier niet kan lezen zonder een klem op de keel te krijgen, maar waarom?

Zonder bruggetje geeft me dit de gelegenheid om ook nog even reclame te maken voor Deus ex Machina. Het meest recente nummer (124 / Koerdische literatuur) bevat naast, nu ja, Koerdische literatuur, een mooi verhaal van Agota Kristof en interessant werk van Christophe Vekeman, Paul Mennes, Anna de Bruyckere en Arjen van Meijgaard.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren maakte deze week bekend dat aan Revolver over 2008 een subsidie van €35500 is toegekend. Deus ex Machina moet het zien te rooien met €19500. De Brakke Hond, waar ik zelf aan verbonden ben, krijgt €25500. Niet slecht.

Maar! De parochiebladen Yang en DWB – die voornamelijk in leven worden gehouden om, eh, om... nou ja, ik weet het ook niet – krijgen respectievelijk €53000 en €66000 uitgekeerd, over 2008. Voor iets meer dan de helft of voor iets minder dan de helft maken de redacties van Revolver, Deus ex Machina en De Brakke Hond levendige bladen, daar waar Yang en DWB een beleid voeren dat is gericht op het wegjagen van lezers.

Dit laatste, over die subsidies, uiteraard geheel terzijde.

Revolver; Meer info op de website >>

Jan Paul Hinrichs, Lemberg, Lwów, Lvov, meer informatie op de website van Lubberhuizen >>

Deus ex Machina: info of abonnement via de website >>

17 juni 2008

Tirade online

Tirade laat weten:

Op www.tirade.nu kunnen de eerste pagina worden gelezen van alle artikelen die in Tirade worden geplaatst. Verder op deze website: een snel groeiend archief met informatie over oude nummers. Op dit moment krijgen bezoekers te zien wat er respectievelijk 10,20,30,40 en 50 jaar geleden werd afgedrukt in Tirade. Alle oude nummers zijn via de website te bestellen.

De blog-opzet van de website maakt het mogelijk te reageren op de bijdragen. Op de site is verder werk van fotograaf Johan van Maasbracht te zien, en maandelijks zullen nieuwe foto's van verschillende fotografen worden getoond en besproken.

In de rubriek 'discussie': Catharina Blaauwendraad met het artikel 'Gezag zonder sokkel. De toekomst van de gelijkvloerse kritiek':  "Talkshows zijn ware bulldozers van deskundigheidsnivellering; iedereen in ons platgewalste polderlandschap kon vervolgens echt óveral over meepraten."

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën