Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hoofdmenu

Staat van de poëzie Feed

19 februari 2013

Poëzie: goed verkocht?

Een_lege_plek_om_4f856e3a1b250Op Woest en Ledig geeft Joep van Ruiten de cijfers door die het CPNB verschafte over de verkoop van dichtbundels tijdens de Gedichtenweek. Het lijken zeer bemoedigende cijfers, maar zoals onze berichtgeving van 9 februari leert, zijn deze cijfers vooral, tsja, cijfers.

Als het waar is dat in Vlaanderen 'bijna tweeënhalf keer zoveel' bundels zijn verkocht als in een gewone week, dan zou het gaan om ongeveer 1923,07 in plaats van 769,23 exemplaren. Dit verdeeld over de hele Vlaamse boekhandel. Als er in Nederland echt ' bijna drie keer zoveel' bundels zouden zijn verkocht dan buiten de jubelweek, dan gaat het (in een ruwe schatting) om maximaal 4000-4500 bundels... verkocht in álle Nederlandse boekhandels samen (als ik er van uitga dat de Nederlandse boekenmarkt ongeveer 2x zo groot is, in verkocht volume, als de Vlaamse).

En dan te bedenken dat de oplage van Enquists geschenkboekje zestienduizend was... dat betekent dat niet al die bundels kunnen zijn weggegeven; je kreeg het geschenkboek immers alleen maar bij aankoop van 15 euro aan poëzie...

De weggeefactie van het Utrechts Dichtersgilde (2500 bundels weggegeven in één dag in Utrecht) is daarmee in haar eentje goed voor meer bereik dan de landelijke actie. Dat zegt twee dingen: die Utrechtse actie was best goed en die landelijke actie zet helaas weinig zoden aan de dijk.

Het bereik van poëziebundels is en blijft, alle 'acties' ten spijt, onverminderd laag. Daar moet iets aan te doen zijn; iets wat hopelijk aan de orde komt tijdens de studiedag 'De staat van de poëzie', al doet het programma voorlopig het ergste vermoeden. 

13 februari 2013

De staat van de poëzie (6)

In de vorige afleveringen (samengebracht onder deze handige taglink) trok een bonte stoet aan poëziebevorderende activiteiten aan ons voorbij. Stuk voor stuk nagenoeg zinloos waar het de 'bevordering' van de poëzie betreft, of in elk geval: niet allemaal even zinvol. Veel verzandt in gepreek voor eigen parochie of is zó georganiseerd dat alleen het eigen netwerk er van profiteert. Het is maar het beste om de poëzie zelf aan het woord te laten; als de poëzie al gered zou kunnen worden, dan door (het werk van) dichters zélf.

Het toeval wilde dat de eerste bundel die ik na het schrijven van deel 5 van deze reeks in handen kreeg is geschreven door B. Zwaal. Het werkstuk heet oever drinkt oever en is op de markt gebracht door de Wereldbibliotheek. Eerste indruk: een boek met tamelijk veel wit. Het zal ongetwijfeld functioneel wit betreffen, maar als de eerste zeven gedichten samen maar 22 woorden tellen begin je je toch af te vragen of het hier misschien om een grapje gaat. Ik citeer de zeven gedichten even, in volgorde van opkomst:

Lees meer "De staat van de poëzie (6)" »

11 februari 2013

De staat van de poëzie (5)

De titel van deze reeks ontleen ik aan een bijeenkomst die het VFL en Poëziecentrum op 21 maart 2013 aanstaande organiseren. Tijdens die dag komen 'sprekers bij elkaar uit alle geledingen van de waardeketen van de poëzie die elk vanuit hun specifieke invalshoek zullen reflecteren over de problemen waar de poëzie mee kampt, maar ook over de mogelijkheden die de huidige sociaal-economische en culturele situatie de poëzie kan bieden.' Op die dag zullen 'Dichters Lies Van Gasse en Dirk van Bastelaere reflecteren over verschillende toekomstmogelijkheden voor de poëzie.' Leonard Nolens komt aan het eind voorlezen.

In deze reeks hebben we verschillende poëziebevorderende activiteiten de revue zien passeren, van Gedichtendag en -week via de Trouw-actie en de oproep tot meer engagement. Uit alles, inclusief de cijfers van het aantal verkochte dichtbundels, blijkt dat die bevorderende activiteiten niet of niet voldoende werken. De poëzie die wél verkoopt, haalt het op eigen kracht, de rest van de bundels suddert langzaam gaar in een snelkookpan die werkt op een vuurtje van arrogantie en staatssteun. Het is de bankensector, maar dan zonder de miljarden, en veel dichtwerken spelen in deze vergelijking de rol van 'slecht vastgoed': ze zijn overgewaardeerd.

Lees meer "De staat van de poëzie (5)" »

10 februari 2013

De staat van de poëzie (4)

Op 2 november 2011 publiceerde Ann de Craemer een column in De Morgen, ‘Echte dichters huilen niet.’ Ze schreef: ‘(...) poëzie is, helaas, niet meer van deze tijd. Dat is geen beschuldiging, maar een vaststelling. Poëzie lezen vereist geduld en concentratie – twee bedreigde eigenschappen in onze 3.0-tijden. Volgens Philip Roth zal romans lezen binnen vijfentwintig jaar “cultisch” zijn: alleen kleine groepen mensen zullen de nodige toewijding kunnen opbrengen. Vandaag is poëzie al cultisch; de roman zal volgen. De roman is een 19de-eeuwse uitvinding voor verveelde dames in salons die geen andere bezigheid hadden dan boeken lezen. Sindsdien is ons levensritme ingrijpend veranderd, en de letteren – ook gewoon producten onderhavig aan tijdsgeest en conjunctuur – dragen daarvan de gevolgen.’

Verderop in haar column gaat ze dieper op de populariteitskwestie in: ‘ Maar we hebben ook talenten als Y.M. Dangre, Sylvie Marie en Delphine Lecompte, die een groot publiek bereiken geen schande vinden. Toch verkopen ook zij weinig, dus ik kijk even naar Iran, waar het wel uitstekend gaat met de poëzie. Dat komt vooral door het dichterlijke engagement: poëzie is er politiek, want met metaforen en dubbele bodems kunnen dichters hun mening uiten in een land waar dat niet mag. Hier hebben we amper nog geëngageerde dichters, tenzij ze stadsdichter of Dichter des Vaderlands zijn, een schaamlapje in een samenzwering tussen politiek en literatuur om toch nog wat engagement in onze ik-gerichte poëzie te smokkelen.’

Lees meer "De staat van de poëzie (4)" »

De staat van de poëzie (3)

Dit is het vervolg op deel 1 en deel 2.

Herman de Coninck publiceerde in zijn monumentale essaybundel Intimiteit onder de melkweg. Over poëzie een heel interessante beschouwing over Jean Pierre Rawie. Naast veel meer behartenswaardigs stelt hij, nadat hij J.C. Bloem en Rawie in één traditie heeft geplaatst, onder meer: 'Er is met al die tragiek echter iets aan de hand waar Bloem nog geen last van had. Het grote gebaar kán namelijk niet meer. Bilderdijk heet nu Bulderdijk. Het kan alleen nog met ironie. De hele neoromantiek is ironisch. En die ironie is dan weer bloedernstig. Het is ironie die eigenlijk liever had gewild dat het zonder haar kon.'

Ik heb eigenlijk nooit meer een stuk over Rawie gelezen als dat van De Coninck. Het lijkt wel of 'Klaagzangen en clubliederen' de enige poging ooit is geweest om het dichterschap van de Groningse bard in één groot verband te schetsen. Uit mijn leesjeugd, toen het artikel verscheen, weet ik nog hoe verbaasd de reacties van 'poëziekenners' waren op dit proza; De Coninck, in zijn eentje zo ongeveer de molensteen waarop de Vlaamse poëzie draaide... en die ging zich ineens met de verzenbakker Rawie bezighouden... het was ongehoord. En is helaas zonder navolging gebleven.

Lees meer "De staat van de poëzie (3)" »

09 februari 2013

De staat van de poëzie (2)

HensenIn deel 1 schetste ik de ruwe grenslijnen van het almaar slinkende land van de poëzie. Ook stipte ik de landdag De staat van de poëzie aan, door het Vlaamse Letterenfonds en het PoëzieCentrum georganiseerd; een zuiver gevalletje wc-eend, waar - zeker nu de uitgenodigde sprekers niet zozeer in staat zijn om een oplossing aan te dragen, maar eerder onderdeel zijn van het probleem (hoewel 'probleem' in dit verband een te groot woord lijkt) - weinig van te verwachten is.

De enige manier om meer poëzie te verkopen is volgens mij: meer poëzie op de markt brengen die mensen graag kopen én lezen. Hier ontstaat meteen een levensgroot probleem. Wat in 'de' poëziewereld goede poëzie wordt gevonden, is niet in staat om een publiek groter dan 150 lezers te boeien. Die lezers zijn voor een groot deel fondsbestuurder, recensent, collega of festivalorganisator, allemaal beroepsgroepen die geen dichtbundels kopen. Rest: 100 mensen die een bundel kopen, waarmee de stand zelfs onder het Vlaamse gemiddelde blijft.

Lees meer "De staat van de poëzie (2)" »

De staat van de poëzie (1)

PoezieOnlangs werd dit bericht gepubliceerd op Boek.be, met als strekking: 'Jammer genoeg zet de dalende trend van de laatste jaren voor wat betreft omzet en afzet zich voort. In 2012 is de verkoop van poëzie verder gedaald met 25% t.o.v. 2011. Dit betekent dat de omzet van de poëzieverkoop sinds 2007 meer dan gehalveerd is. Gemiddeld worden er op jaarbasis van deze 100 bundels (die volgens Boek.be jaarlijks verschijnen en in Vlaanderen worden verkocht, CB) zo’n 200 exemplaren per titel verkocht.'

Als ik goed reken er in 2012 dus 40000 bundels zijn verkocht, via boekhandel en webwinkel... een getal waarin direct door de uitgever of auteur verkochte exemplaren waarschijnlijk niet zijn verwerkt; in 2007 zou dat 80000 moeten zijn geweest. Shockerende getallen, zeker als je bedenkt dat Nolens in zijn eentje goed is voor minimaal een kwart van het aantal bundels. Kortom: de markt voor de poëzie in de Vlaamse boekhandel is dood. En niet een beetje dood, maar mors- en morsdood.

Lees meer "De staat van de poëzie (1)" »

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën