Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hoofdmenu

Hotel New Flandres Feed

14 september 2009

Vlaanderen - Nederland: trauma's en fantasma's

"Dat het spanningsveld Vlaanderen-Nederland een mijnenveld kan zijn, kon ik vorig jaar zelf nog constateren bij de reacties op de poëziebloemlezing Hotel New Flanders, 60 jaar Vlaamse poëzie 1945-2005, die ik samenstelde met Dirk van Bastelaere en Patrick Peeters. We kozen ervoor het Vlaamse poëtische systeem te behandelen als een zelfstandig systeem, en dus niet als een subsysteem van het Nederlandse. Dat lijkt een zeer academische discussie, maar de hysterische reacties, vooral in Vlaanderen, maakten duidelijk dat het debat over de Vlaamse en Nederlandse culturele identiteit altijd ook wordt bespookt door onbewuste historische trauma’s en politieke en culturele fantasma’s." Erwin Jans maakt een synthese van de reeks 'Theater in Vlaanderen en Nederland' op Rekto:Verso.

20 mei 2009

Erik Lindner prijst het magistrale HNF

'Poëzie is overal iets anders. Poëzie wordt in ieder land anders georganiseerd, gepresenteerd, voorgedragen en uitgeven. Gedichten lijken iets te kunnen zeggen over de cultuur van een land of een regio, maar de spraakverwarring is eerst dat wat men onder poëzie verstaat en welke plek dat in de cultuur inneemt overal verschillend is.
Daarom ben ik blij met Hotel New Flandres. De bloemlezing toont aan dat Vlaamse poëzie eigen is en niet een pejoratief achterdeurtje van Nederlandse poëzie. Een magistraal werk.' besluit Erik Lindner

06 mei 2009

HNF in Ons Erfdeel

'Om het belang te onderstrepen van de bibliotheek van zijn Poëziecentrum in Gent memoreert directeur Willy Tibergien wel eens dat bloemlezer Gerrit Komrij er vele uren heeft doorgebracht. Het gebruik dat de voormalige Nederlandse Dichter des Vaderlands van deze respectabele poëzieverzameling maakt, is voor hem belangrijk symbolisch kapitaal.' >> ook de samenstellers van HNF brachten vele uren door in deze bibliotheek, alleen kwamen ze met een iets andere selectie buiten. Hans Groenewegen maakt de vergelijking  in het nieuwe nummer van Ons Erfdeel met een flink pak hyperlinks naar deze site. Lees hier het PDF-artikel. 

01 februari 2009

Het GROTE OPWINDENDE HNF debat in Brussel.

"Het maakte in ieder geval dat in Brussel alleen Van Bastelaere en Brems Dirk De Geest op het podium vervoegden. (...) Dat gaf dan Els Moors na afloop weer in dat het wat haar betreft slaapverwekkend was geweest. Een beetje bloed aan de muur had wel gemogen, vond ze. Ik was blij dat we daarvan gespaard waren gebleven. Het soort opwinding waar zij blijkbaar naar zoekt, vind ik nogal vermoeiend, ook al omdat de ervaring leert dat in dergelijke gevallen de meeste energie gestoken wordt in de poging de tegenstellingen zo te arrangeren (of ze nu daadwerkelijk bestaan of niet) dat 'het' publiek denkt dat er nog iets anders aan de hand is dan — in dit geval — de publicatie van een bloemlezing." >> Reugebrink over het grote HNF debat in Passa Porta, of zoals ik een uur geleden al zei: het open debat in Vlaanderen is nog niet voor morgen.

03 januari 2009

Bavard & Ricochet

HNF reageert op het essay van Hans Vandevoorde.

28 december 2008

Hans Vandevoorde over Hotel New Flandres

Hans Vandevoorde bericht ons:

"Bijgaande recensie van Hotel New Flandres werd geschreven op vraag van Yang: deadline 15 december 2008, publicatie in het laatste nummer van de jaargang. De redactie verdaagde opname ervan naar een volgende jaargang omdat zij het niet eens was met de inhoud en zij anderen wilde inviteren om een antwoord op mijn tekst te schrijven. Ik heb mijn artikel daarop teruggetrokken omdat ik alle moeite had gedaan om aan de gemaakte afspraak tegemoet te komen en omdat de bijdrage – gezien de nakende fusie met freespace Nieuwzuid – zou verschijnen in een tijdschrift dat niet meer Yang was. Bovenal vond ik het jammer dat dissidente meningen in een literair blad niet meer kunnen. Van meet af aan lijkt de redactie aan een recensent met enige ervaring en kennis van de poëzie haar ‘literair correcte’ mening te hebben willen voorschrijven. Ik betreur het dat een tijdschrift dat mij sympathiek is en dat door redacteuren wordt gemaakt van wie ik het werk genegen ben, van zichzelf een Vlaamse Pravda wil maken... PS. Op enkele details na stemt de tekst die ik hier ter publicatie op de Contrabas aanbied, overeen met de definitieve tekst voor Yang."

De hele tekst is op te halen via de hiernaast staande link.  Download Hetnieuwvlaamsgettovandevoorde

10 december 2008

Moet gij ook poëzie doen?

Weblog HNF

Hnftrio Hoera! Niet alleen op dit weblog kan nu alle info worden opgezocht rond Hotel New Flandres, de heren samenstellers hebben ook een eigen webstek vervaardigd. Nu maar hopen dat ze de komende tijds iets verder komen dan hun "ironische" benadering. En wellicht krijgt de op dit moment geboden content iets meer vlees op de ribben, binnenkort. Maar alle begin is moeilijk, zoveel is zeker. Ik weet het nog goed. Op dus, allen, naar de weblog van HNF >> De eerste instemmende reactie van Marc Reugebrink staat al te lezen... heerlijk!

09 december 2008

Hotel New Flandres: Reugebrink

"De commotie rond Hotel New Flandres neemt maar geen einde, vooral in Hollandse middens, zo valt me op. Over de vraag of Vlaanderen een apart literair systeem vormt, bekreunt men zich gewoonlijk boven de Moerdijk niet, en er wordt met veel dédain gereageerd op Vlaamse protesten wanneer een hoogleraar een literatuurgeschiedenis schrijft waaruit alle Vlamingen keurig worden geweerd (Ton Anbeek destijds). Maar o wee als die boerenkinkels daar in het zuiden de gewoonlijk door de noordelingen dichtgesmeten deur dan ook maar niet meer open doen (al eens geprobeerd een bij een Vlaamse uitgever verschenen boek in een Nederlandse boekhandel te krijgen?). Meteen moet dan het Vlaams Belang erbij gehaald worden. Zie Barnard. Zie ook Beurskens. Die laatste gaat nog wat verder op zijn weblog door ‘einzelgängers’ typerend te achten voor Vlaams taalgebruik (men zegt ‘einzelgänger’, zonder –s), en het in Nederland zeer ingeburgerde ‘een aantal die…’ op het conto van de Zuidnederlandse taalverkrachting te schrijven. Ach… Laten we zeggen dat het niveau van het Vlaamse onderwijs inderdaad wat aan het dalen is sinds men hier per se Nederland als stralend voorbeeld wil nemen voor zo ongeveer alles wat daar al decennialang verkeerd gaat — al blijft ook dan overeind dat een Vlaamse scholier die het ASO doorliep voorlopig nog steeds heel wat meer in zijn mars heeft dan een Nederlandse scholier die van een Atheneum komt. Bovendien, taalfouten als deze hebben meer te maken met het niveau van de boekverzorging bij de betreffende uitgever dan met het typisch Vlaamse ervan."

Lees de interessante, zij het moeizaam geschreven bespiegeling van Reugebrink op zijn weblog >>

08 december 2008

Hotel New Flandres, Beurskens en Barnard

Huub Beurskens is helemaal leeggelopen over Hotel New Flandres, en wel hier, hier, hier, hier, hier en hier. Zijn stijl, die vreemde mengeling tussen Nederlands en Mingkabaus, bereikt... hoe zeg je dat? Hoge hoogtepunten:

"De sjimpansee moet maar eens uit de mouw. Benno Barnard kan zich nog zo kwaad maken over het feit dat hij en andere Nederlandse dichters, die al jaren belastingen betalend woonachtig en zowel artistiek als cultureel werkzaam zijn in Vlaanderen, door de samenstellers van Hotel New Flandres worden behandeld als Marokkanen door het Vlaams Belang, in vergelijking met mij heeft hij nauwelijks recht van spreken. Ik heb namelijk wat hij niet heeft: Vlaams bloed in de aderen. En daarin ligt natuurlijk de eigenlijke reden, zo niet de natuurlijke oorzaak van mijn kritiek op deze uitgave."

Benno Barnard ergert zich nog gezellig een beetje op zijn Knack-blog:

"Bart Stouten... deze dichter herinnert me weer aan Hotel New Flandres. Hij staat daar niet in, hoewel de samenstellers er prat op gaan dat ze maar liefst tweehonderd nimmer gebloemleesde dichters hebben opgenomen. De zetelverdeling in dit Oost-Duitse parlement blijft verbazingwekkend. Tweehonderd..? De menslievendheid van Dirk van Bastelaere valt te prijzen, maar ik ben nu eenmaal gekomen om hem te begraven. Zaterdagavond, met een glas cognac, vanachter een sigaar."

"Om de poëzie van Dirk van Bastelaere en om die bloemlezing hangt de lijkenlucht van de theorievorming... maar nu schieten me opeens zijn tirades in Yang tegen het Poëziecentrum te binnen. En Poëziecentrum is de uitgever van de bloemlezing met die lelijke titel! Een gestrenge vraag dan. Waarom geeft de dichter, die verklaart dat hij met het 'poëtische systeem' der Batavieren niks te maken heeft, zijn eigen bundels niet bij het Poëziecentrum uit?"

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën