Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hoofdmenu

De Contrabaspeilingen Feed

02 september 2007

Contrabaspeiling

19 november 2006

Uitslag Contrabaspeiling (20)

Catharina blogt, in lijn met de wens van de meeste lezers, weer!

De nieuwe peiling gaat over de nieuwe Vlaamse literaire prijs.

De Herman de Coninckprijs werkt:

* segregerend
* emanciperend
* anders (invulvakje)

Rechts kunt u stemmen!

23 oktober 2006

Uitslag Contrabaspeiling (19)

Ruim 88% van de stemmers (in totaal hebben 45 mensen hun stem uitgebracht) vond de beslissing van de Duitse opera in Berlijn om Mozarts 'Idomeneo' van het programma te schrappen uit beduchtheid voor een aanslag onjuist, want vrijheid van expressie moet met hand en tand worden verdedigd.

Dat is veel meer dan de 65% van de deelnemers aan het beroemde experiment van Milgram, die bereid was om de dodelijke maximumschok van 450 volt aan de onbekende 'leerling' toe te dienen. Dichters zijn sadisten.

Enfin, de nieuwe peiling luidt:

Lieve Catharina Blaauwendraad,

* Houd je weblog alsjeblieft op slot, daar heb ik alle vrede mee
* Keer terug, keer terug! Ik mis je!
* Laat je poëtische gesel neerdalen in een vaste column in de Kleine Zaal!
* Optie b & c

Rechts stemmen! Aanvullend commentaar kunt u hieronder kwijt.

28 september 2006

Uitslag Contrabaspeiling (18)

Opera te Berlijn Van de 53 stemmers volgt bijna 40% de spellingsregels van het Witte Boekje, 26% het Groene boekje en de rest laat het aan de eindredacteur over.

In de Duitse kunstwereld is met onbegrip gereageerd op de beslissing van de Duitse opera in Berlijn om Mozarts Idomeneo van het programma te schrappen uit beduchtheid voor een aanslag door radicale moslims. In de epiloog van het door Hans Neuenfels geregisseerde stuk worden de bebloede hoofden getoond van Poseidon (de Griekse God van de zee), Boeddha, Jezus en de profeet Mohammed.

De beslissing van intendante Kirsten Harms vloeit voort uit een zogenoemde veiligheidsanalyse die de Berlijnse recherche (LKA) naar aanleiding van het conflict rondom de Mohammed-karikaturen heeft uitgevoerd. De LKA stelde vast dat de uitvoering van Idomeneo 'op dit moment een zeker veiligheidsrisico' met zich meebrengt. (Lees het hele artikel in de Volkskrant.)

Bent u het eens of oneens met het besluit van de intendante? Gaat 'vrijheid van expressie' boven veiligheid? Het hoofd buigen of risico nemen?

Rechts kunt u stemmen! Aanvullend commentaar kunt u hieronder kwijt.

19 augustus 2006

Uitslag Contrabaspeiling (17)

Twintig stemmers (74%) waren het eens met de stelling dat Flarf zelden 'het niveau van opgewarmde, quasi-nihilistische dolle Dada pretmakerij ontstijgt en in toenemende mate oudbakken variaties speelt op een eendagswijsje; sociologisch gezien, en ik bedoel dit in objectieve zin, is haar ware aard die van een studentikoze poëzieclub met een heilzaam laag-bij-de-gronds trekje en een hyperactief snob complex'. (Gary Sullivan)

Witte Boekje Tot nu toe heeft de Contrabas nauwelijks aandacht besteed aan de spellingstrijd: groen of de wit? Afgelopen woensdag werd het Witte Boekje (Uitgeverij Spectrum) gepresenteerd: 'De manier waarop het Witte Boekje het Nederlands spelt, sluit beter aan bij het taalgevoel dan het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie, liet Pieter Broertjes namens het Genootschap Onze Taal weten. Een aantal media (waaronder de Volkskrant, NRC Handelsblad, Elsevier en de NOS) bundelden hun onvrede over de groene wijzigingen van vorig jaar.'

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, PvdA en VVD vindt echter dat Minister Van der Hoeven (Onderwijs) ervoor moet zorgen dat het Witte Boekje met alternatieve spellingsregels uit de klas wordt geweerd. Zij vreest voor verwarring.

Welke spelling gaat u volgen: groen, wit of laat de kwestie u koud en mag de eindredacteur het uitzoeken?

Rechts kunt u stemmen!

19 juli 2006

Uitslag Contrabaspeiling (16)

60% van de stemmers was het eens met de stelling dat we, redactie en bezoekers, op het weblog van de Contrabas vaker complimenten dienen te maken. Doen dus, zeg ik dan, oh mijn lieve lieve gasten.

De nieuwe peiling luidt als volgt:

Flarf 'ontstijgt zelden het niveau van opgewarmde, quasi-nihilistische dolle Dada pretmakerij en speelt in toenemende mate oudbakken variaties op een eendagswijsje; sociologisch gezien, en ik bedoel dit in objectieve zin, is haar ware aard die van een studentikoze poëzieclub met een heilzaam laag-bij-de-gronds trekje en een hyperactief snob complex.' (Gary Sullivan)

Laat weten of u het hiermee eens of oneens bent (wegens teveel spam is de eigen invulmogelijkheid achterwege gelaten), rechts kunt u stemmen!

22 juni 2006

Complimentjes maken

Kissdogs Nederlanders willen vaker spontane complimenten krijgen. Vooral managers en collega’s moeten vaker positieve feedback geven. Complimenten over het innerlijk zijn meer waardevol dan die over het uiterlijk. Maar veel Nederlanders vinden positieve opmerkingen lang niet altijd geloofwaardig. Dit zijn een aantal uitkomsten van een consumentenonderzoek door Maurice de Hond naar de waardering van complimenten in opdracht van drogisterijketen DA.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders van mening is dat hij of zij niet genoeg complimenten krijgt. Maar liefst 80% van de Nederlanders vindt dat mensen elkaar vaker zomaar een compliment moeten maken. Deze moeten bij voorkeur betrekking hebben op het innerlijk: Nederlanders geven aan het liefste iets aardigs te horen over karakter of persoonlijkheid (79%). En complimenten krijgt men het liefst van de partner (41%), maar op de vraag van wie men vaker een compliment zou willen krijgen, scoort de baas het hoogst met 35%, gevolgd door familie met 30%. Partner en vrienden/vriendinnen delen een derde plaats met 23% elk.

Ook toont het onderzoek aan dat complimenten lang niet altijd geloofwaardig overkomen. Een ruime meerderheid van 64% van de respondenten gelooft niet altijd elk compliment. Dit is een opvallende uitkomst, omdat hetzelfde onderzoek uitwijst dat de meeste complimenten wel gemeend zijn. Een 80% van de Nederlanders blijkt altijd eerlijk te zijn bij het geven van een compliment. Dit hoge percentage is wel vooral het gevolg van de eerlijkheid van de Nederlanders ouder dan 30 jaar. Van Nederlanders onder de 30 jaar is namelijk één op de drie respondenten niet altijd eerlijk. (Bron: Santé.)

Laten we hier een peiling op loslaten:

Op het weblog van de Contrabas dienen we, redactie en bezoekers, vaker complimenten te maken.

*Eens
*Oneens
*Anders (invulvakje)

Aan de rechterzijde kunt u stemmen!

17 juni 2006

Uitslag Contrabaspeiling (15)

13 mensen waren het eens met de stelling dat Van Basteleares gedicht 'De voorbode van iets groots' behoort tot de beste Nederlandstalige gedichten (top 10) die er de afgelopen jaren verschenen zijn en 17 waren het er mee oneens.

De nieuwe peiling betreft een citaat van Thomas Vaessens uit Ongerijmd succes:

'Het probleem van de poëzie van vandaag is niet, zoals Gioia en anderen denken, dat ze geen rol meer speelt in de wereld of dat ze is doorgeslagen in specialisatie, maar dat de inhoudelijk en cultureel georiënteerde 'kenners' van de oude poëtische elite niet slagvaardig gereageerd hebben op het machtsvacuüm dat in de tweede helft van de twintigste eeuw in de poëzie is ontstaan. Dát is de echte oorzaak van het crisisgevoel dat bij veel volgers van de poëzie heerst.'

*Eens
*Oneens
*Anders (invulvakje)

Aan de rechterzijde kunt u stemmen!

19 mei 2006

Uitslag Contrabaspeiling (14)

Zouden we een boekje met de meest memorabele Contrabaslogs hebben uitgebracht, dan hadden we er al wel 12 verkocht. Aangezien een mens daar niet van leven kan, blijven de logs voorlopig louter in elektronische vorm beschikbaar.

De nieuwe peiling betreft het lange titelgedicht 'De voorbode van iets groots' uit de nieuwe bundel van Dirk van Bastelaere. Alhoewel we beseffen dat (nog) niet iedereen dit gedicht heeft gelezen, wagen we er toch een stelling aan. Hieronder eerst de openingsregels:

Soms ontsnappen ons dingen

als...
je weet wel    in
de zin, in deze

                      zin dat
de duif uit haar Veren ploft

Stelling: Het gedicht 'De voorbode van iets groots' behoort tot de beste Nederlandstalige gedichten (top 10) die er de afgelopen jaren verschenen zijn.

* Eens
* Oneens
* Anders (invulvakje)

Aan de rechterzijde kunt u stemmen!

05 maart 2006

Uitslag Contrabaspeiling (13)

Als er een Gouden Doerian voor poëzie over 2005 zou zijn, dan moest die volgens de lezers van de Contrabas gaan naar Je bent erg mens van Pom Wolff.

Onze nieuwe peiling luidt als volgt:

De meest memorabele logs (inclusief commentaren) van de Contrabas webloggroep zouden jaarlijks in boekvorm moeten worden uitgebracht.

* Geen belangstelling
* Zou ik, mits tegen een redelijke prijs, zeg € 12,50, zeker aanschaffen
* Anders (invulvakje)

Aan de rechterzijde kunt u stemmen!

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën