Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bennie Sieverink

mooi, als regen in mei

Harry J.M. Kleinhoven

Gelukkig de titel met schreeuwkapitalen, DAT HET MAAR NIET OVER HET HOOFD WORDT GEZIEN !

;-)

Theo Vanderwacht

Ik vind de laatste strofe nogal gezocht, zo geen Favereijaanse open deur. Dat is het totaalbeeld natuurlijk ook wel, maar als geheel toch zeker niet onaardig verwoord.

Harry J.M. Kleinhoven

"Ook jij niet." als slotwoorden vind ik er helemaal naast zitten, het haalt in één keer het gedicht naar de dichter die de lezer aanspreekt, een ware beginnersfout. "Ook hij niet." ware veel beter geweest, dan bleef het gedicht binnen zijn eigen universum.

Chrétien Breukers

Daar heb je, in alle schoolmeesterachtigheid, die mij irriteert en in de gordijnen jaagt, een punt, Harry. Maar misschien kan de dichter zelf het perspectief-verschuif-iets toelichten?

H. Peters

Misschien dat hij zich richt naar ons lezers?

Victor Schiferli

Jij is hier hetzelfde als de je, eigenlijk gewoon de ik dus. Het is zeker niet de lezer. En die kapitalen moeten eigenlijk kleinkapitalen zijn, zo staat het wat schreeuwerig maar niet zo bedoeld.

Victor Schiferli

Het is dezelfde als de "je" die al in de vierde strofe voorkomt, moet ik er misschien nog aan toevoegen, voor alle duidelijkheid.

Arjan Keene

'De man van vroeger' is dan wellicht op te vatten als de dichter als jonge man, de je/jij als de man van nu: 'Nu is het zover'; als hij [weer] 'eens dichterlijk mag zijn', ongehinderd over regen mag schrijven, in zijn (t)huis, 'waar dat is...'.

Mooi ver-/ontdubbeld cliché: 'Dikke druppels rijden over ramen...'

Harry J.M. Kleinhoven

De auteur begaat hier een vergissing. "Je voelt / de bui hangen." heeft als charmante lading dat het te lezen is als 'men voelt [..]'. In de slotregel echter blijkt die "je" van eerder een "jij" te zijn... En daar komt de fout: het gedicht stort ermee in elkaar (en dat bij een toch al niet zo sterk dicht), want: wie is dan al die tijd de sprekerd geweest? De "je" en de "jij" kúnnen niet dezelfde persoon zijn. Het zou veronderstellen dat er werkelijk gezégd wordt "Je voelt / de bui hangen." i.p.v. zoals het er nu lijkt te staan, dat het genóemd wordt, nl. als onderdeel van de gaandeweg verschuivende verhaallijn. Had de dichter er maar voor gekozen die 'men'-aanspreektoon vast te houden... Opnieuw pleit ik voor een ander slot, en wel met de eerder gegeven simpele oplossing (zie aldaar).

Bennie Spekken

@kampioen moeilijk doen:
"Ook jij niet" zit (staat) er inderdaad helemaal naast. D.w.z. de dichter.
In den lijve dan wel in zijn hoofd.

Arjan Keene

De "We..." in de vierde strofe verenigt beide personages, op het kruispunt van de voortschrijdende tijd, bestemming onbekend.

Bennie Spekken

we're getting close (to the edge).

Victor Schiferli

Dank voor de commentaren. Misschien helpt het als ik erbij zeg dat dit gedicht afkomstig is uit een reeks genaamd "De man van vroeger". Daarin is steeds sprake van een oudere man en een jongere je-figuur. Het zijn twee verschillende personages.

De man van vroeger meent verstand te hebben van poëzie en wil in dit gedicht clichés uitstorten over de je-figuur met wie hij samen voor het raam staat, hem meeslepen in J.C. Bloem-achtige somberheid. De laatste regel geeft aan dat dat misschien wel gelukt is.

Dat is alles wat ik erover kan en wil zeggen.

Willem Thies

Wellicht valt de perspectiefwisseling samen met het naar de andere kant omslaan van zijn stemming: van mild-instemmend en verwachtingsvol in strofe 1, tot zelfs verwelkomend/toejuichend (de regen als catharsis) in strofe 3, naar een gevoel van onbestemdheid, mishagen, een zekere troosteloosheid. En wellicht, zoals wel vaker het geval is op momenten van weemoed/eenzaamheid e.d., spreekt men dan plots tot zichzelf, of articuleert men zijn/haar gedachten als het ware 'hardop', 'tot zichzelf gericht'. Kan dat het niet zijn?

Daar de vreugdevolle of genietende mens de vreugde/het genieten vaak 'zonder meer' ondergaat, of wat ongedwongen gedachtes de revue laat passeren, terwijl de weemoedige mens zichzelf vaak als het ware (zij het inwendig, zij het zelfs luidop, uitgesproken) beklaagt.

Het is alsof hij een innerlijke stem externaliseert die hem mistroostig toespreekt: 'Ook jij niet.'

'Zelfbeklag' heet niet voor niets zelfbeklag: het is een hybride, en veronderstelt twee delen: de beklaagde (hij zelf) en de beklager (hij zelf).

Victor Schiferli

Willem, ik geloof dat het zo is zoals jij zegt: een innerlijke stem die de ik in de tweede persoon toespreekt ("weer die stem die zegt dat je in alles faalde", zoals Komrij ooit dichtte). En dus niet hardop: de man van vroeger hoort het ook helemaal niet, die is veel te vol van zichzelf. Zijn bravoure dat hij zoveel van de regen houdt en niet van zeep is, is nergens op gebaseerd: hij wordt er uiteindelijk gewoon treurig van.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën