Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« maart 2013 | Hoofdmenu | mei 2013 »

april 2013

30 april 2013

Recensie: Lof der stenen – Nicolaas Matsier

Stapvoets naar ‘de dingen’ kijken

Lof der stenen - Nicolaas MatsierNicolaas Matsier schrijft niet alleen romans. Sterker nog: na Het achtenveertigste uur (2005) heeft hij zijn aandacht (voorlopig?) volledig verlegd naar non-fictie. Hij schreef over de Bijbel, over de schijn en schoonheid van een trompe l’œil, verdiepte zich opnieuw in  Lewis Carroll, en al die tijd schreef hij ook over bouwwerken. In Lof der stenen (2012) zijn veel van zijn stukken over ruïnes, praalgraven, douanekantoren, kathedralen, gedenknaalden, herenhuizen, forten, hijsbalken, polders en paleizen gebundeld.
Maar Lof der stenen begint met een persoonlijk stuk over lezen en schrijven, processen die vergeleken worden met respectievelijk ontdekken en opgraven. Een stuk dat zowel letterlijk als figuurlijk als een intentieverklaring kan worden opgevat. Matsier is van plan om enthousiasme te paren aan kennis, maar zich niet kritiekloos mee te laten slepen door verbazing en bewondering.

Lees meer "Recensie: Lof der stenen – Nicolaas Matsier" »

Schaar (koninginnedaggedicht van Tim Pardijs)

SCHAAR

Nu ik op dit scharnierpunt tussen prins
en majesteit eindelijk vrijuit spreken kan,
wil ik scherper zijn dan ooit. Dat kan beter
als ik zacht ben: ik zal haar missen.

Hoe ze door mijn ogen het land innam, hoe
we in elk dorp en in elke stad een nieuw begin
brachten, hoe na het knippen van het lint
haar warmte steeds even in me hangen bleef.

--------------------------------------------------------

Het moment dat de prinsesjes me vinden en
gebruiken voor het open knippen van zakjes
saté, knutselwerkjes. Mijn bladen besmeurd
met die waterige bruine saus of behanglijm.

Noem het verknipt, maar die vette duim die
straks door me heen steekt, ik slaap er slecht van.
Het meest echter vrees ik het moment waarop
hij zegt dat een schaar helemaal niet praten kan.


Tim Pardijs
Stadsdichter Zutphen 2013-2014

29 april 2013

Kunst, Cultuur, Het Koningshuis

Mooi proza van Cd. Busken Huet, dat hij in december 1864 bijdroeg aan De Gids, toen nog een fatsoenlijk blad. Een fraai beeld van het niveau waarop het hof cultureel functioneerde (functioneert?).

‘Ik moet bekennen,’ zeide de Koningin, ‘wanneer ik denk aan de lyrische strofen waarmede men verleden winter het jaarboekje aan mij opgedragen en mij herinnerd heeft aan het klimmen van mijnen leeftijd, kan ik niet nalaten de hollandsche dichters somwijlen voor eene poos naar Dante's Purgatorio te wenschen. Niet dat ik ze behandeld zou willen zien gelijk mijne goede Zwaben indertijd door Heinrich Heine toegetakeld zijn; doch er bestaan andere, minzamer, en echter even nuttige teregtwijzingen. Tot mij te zeggen:

Druk' nog tal van jaren
Neêrlands kroon U zacht:
't Volk smeekt hen te sparen
Die het lieft en acht -

Lees meer "Kunst, Cultuur, Het Koningshuis" »

Pessoa in Utrecht, Onno Kosters

Vrijdag jongstleden was de presentatie van De bedelaar, een bundel met ‘nieuwe’ (pas laat ontdekte en ontcijferde) verhalen van Fernando Pessoa. Vertaler Harrie Lemmens vertelde bevlogen over een van zijn grote literaire liefdes; afwisselend werden fragementen van films vertoond en lazen vier dichters van Het Utrechts Dichtersgilde (Peter Drehmanns, Onno Kosters, Vrouwkje Tuinman en ikzelf) een gedicht van Pessoa en een antwoord op dat gedicht. Hieronder de bijdrage van Onno Kosters: een Engelstalig sonnet van Pessoa, de vertaling van het sonnet en een sonnet van Kosters zelf.

In droom op

Voelen doen wij, / Wij allemaal, / Zelfs ik, die op dit ogenblik al niets meer voel. / Niets? Ik weet niet… / Een niets dat schrijnt… Fernando Pessoa, “In het huis tegenover mij en mijn dromen”

Sonnet I

Whether we write or speak or do but look
We are ever unapparent. What we are
Cannot be transfused into word or book.
Our soul from us is infinitely far.
However much we give our thoughts the will
To be our soul and gesture it abroad,
Our hearts are incommunicable still.
In what we show ourselves we are ignored.
The abyss from soul to soul cannot be bridged
By any skill of thought or trick of seeming.
Unto our very selves we are abridged
When we would utter to our thought our being.
We are our dreams of ourselves, souls by gleams,
And each to each other dreams of others’ dreams.

Fernando Pessoa

Lees meer "Pessoa in Utrecht, Onno Kosters" »

Kavafis: vier nog niet eerder in vertaling verschenen onvoltooide gedichten

29 april, de dag dat Kavafis stierf, alweer tachtig jaar geleden

K.P. KavafisDit jaar is, omdat het honderdvijftig jaar geleden is dat hij geboren werd, door de UNESCO uitgeroepen tot Kavafisjaar. Daarvan maakte ik al eerder melding, namelijk naar aanleiding van een stuk van Mario Molegraaf in het tijdschrift Lychnari. In dat stuk beschrijft Mario Molegraaf wat de essentie is van het wereldbeeld van Konstantinos Kavafis – beter bekend onder de initialen K.P. Dat doet hij door te verwijzen naar twee met name genoemde maar niet in de tekst opgenomen gedichten: De verbonden schouder en Geboorte van een gedicht. Ik zocht naar de gedichten, maar vond alleen De verbonden schouder.

Na enige tijd meldde Mario Molegraaf zich om zich te verontschuldigen: van Geboorte van een gedicht bestond wel een gepubliceerde vertaling, maar alleen in een bibliofiele uitgave. Hij was zo vriendelijk zijn vertaling op deze site achter te laten. Ik bedankte hem daarvoor en al mailend ontstond het idee om ter gelegenheid van vandaag – Kavafis stierf niet alleen op 29 april, hij werd ook op 29 april geboren - de door hem vertaalde enige vier onvoltooid gebleven nog niet eerder gepubliceerde gedichten – Geboorte van een gedicht, Wroeging, Niets over de Lakedaimoniërs en Zenobia – op De Contrabas te publiceren. Mario Molegraaf voorzag ze bovendien van een inleiding en toelichting: 

Lees meer "Kavafis: vier nog niet eerder in vertaling verschenen onvoltooide gedichten" »

28 april 2013

Genomineerd voor De Gouden Boekenuil 2013: Ons kamp: een min of meer joodse geschiedenis – Marja Vuijsje

Het verhaal van één man groeit uit tot het verhaal van een volk en vier generaties. Ons kamp van Marja Vuijsje gaat over een familie die na de oorlog met de oorlog moet leren leven. De enige non-fictie titel onder de genomineerden. 

De winnaar van de Gouden Boekenuil 2013 wordt op 4 mei bekend gemaakt.

  

27 april 2013

Gedicht Menno Wigman, ophef? + updat 29 april 2013

* [29.4.2013] Vanmiddag zal het gedicht in Het Parool staan. De ophef was om niets, de opmerkingen van De Jager behoorden helaas ook tot het roddelcircuit... *

Onlangs publiceerde Menno Wigman een gedicht op Tzum. Dat gedicht werd eerder door drukker Wolfram Swets in 38-voud ter wereld geholpen. Nick ter Wal schreef daar een bericht over. Op de een of andere manier is er in 'dichtersland' enige opschudding ontstaan over het gegeven dat Het Parool het vers van Wigman (nog) niet heeft gepubliceerd. En een geweigerd gedicht, dan ligt het woord 'censuur' op de loer.

In een kleine beschouwing schrijft Gert de Jager op Neder-L: 'Het probleem met het gedicht van Wigman is dat het van meer inzicht getuigt in wat een stadgenoot beweegt dan de polis ooit kan verdragen. Als stadsdichter is Wigman een exponent van de maatschappelijke disciplinering waarvan hij in zijn gedicht het failliet bij een medeburger beschrijft. Diezelfde maatschappelijke discipline vereist dat hij dat failliet niet al te luid en duidelijk onder woorden brengt.'

Lees meer "Gedicht Menno Wigman, ophef? + updat 29 april 2013" »

Rob Schouten over de criticus op Facebook

In Trouw van zaterdag 27 april een interessant artikel van Rob Schouten, die de rol van de criticus in tijden van Facebook beschrijft. Hij schrijft onder meer:

Niet langer maakt de schrijver met alleen zijn boek zijn opwachting maar hij dumpt zijn hele hebben en houden bij je: gezinsleven, ziekenhuisbezoek, zijn grappen, een muziekstukje waar hij van houdt en ja, ook zo nu en dan een column, een gunstige kritiek of zelfs een stukje van zijn nieuwe roman, niet zomaar zakelijk maar als vriend natuurlijk hé, want hij is toch je vriend?

Lees meer "Rob Schouten over de criticus op Facebook" »

De taal is gansch het volk (vervolg)

Afgelopen donderdag verscheen een opinistuk(je) van mij in de Volkskrant, dat gebaseerd is op dit stukje en dezelfde strekking heeft:

De chaos rond het Koningslied (en de manier waarop de hofnar die een opdracht had gekregen om iets te maken zélf besloot om het lied in te trekken, waar haalt zo'n man het lef eigenlijk vandaan?) laat zien dat die historische binding is verbroken. Volk en koningshuis zijn volledig gelijk aan elkaar geworden. De volksverheffing is af en heeft geleid tot een kapitaalkrachtig volk dat drie keer per jaar naar een ver vakantieoord kan vliegen. Het vorstenhuis heeft zo diep naar het volk gebogen dat onze prinsen en prinsessen zijn veranderd in, tsja, volkstypes. De taal die in dit land wordt gesproken is, uiteraard, het slachtoffer geworden.

De dag ervoor schreef Ton den Boon van Taalbank (en mijn onvolprezen uitgever) in zijn vaste rubriek in Trouw onder meer:

‘De taal is gans het volk’, leerden we op school, en ‘de taal is de ziel der natie’. Op die ziel zijn nogal wat krasjes gekomen dankzij de soap rond het Koningslied, die duidelijk heeft gemaakt dat taal anno 2013 het volk eerder verdeelt dan verbindt. (...) Kritiek leveren wordt tegenwoordig vaak verward met zichzelf profileren, waarbij critici een product belachelijk maken en de maker ervan diskwalificeren om zélf te kunnen stralen. Dat is niet constructief, evenmin als het wegwuiven van de kritiek op het Koningslied door het Inhuldigingscomité, dat tegen beter weten in volhoudt dat het Koningslied ‘een goed lied’ is. (...) In het AD werd de critici van het Koningslied al ‘bekrompenheid’ verweten (...). De emotie regeert en te vrezen is dat de taal zelf het kind van de rekening wordt.

Dat laatste lijkt inmiddels definitief zijn beslag te hebben gekregen. Het Koningslied heeft heel het land in het diepe taalcrisis gestort.

Onderweg naar 30 april: Viktor IV ligt naast de (Blauw)brug

The Opium Salad -  Viktor IV, Logbookpage, 1970Er zijn dingen die je maar beter in voorraad kunt hebben voor het geval dat. Daarom trek ik af en toe tijd uit om kaartjes te kopen die op een later moment de indruk wekken gekocht te zijn for the occasion. Tijdens een van die strooptochten stuitte ik in de bakken van een bekende (ansicht)kaartenwinkel aan de Amsterdamse Keizersgracht op werk van Viktor IV. Kleine collages, gemaakt van Oost-Indische inkt, waterverf en getypte en gestempelde letters. Ik herkende grachten die ik net gevolgd of gekruist had, maar ook de kameel – ik bedoel de dromedaris – van Camel, maar er waren ook ‘plaatjes’ bij die vooral vragen opriepen. Ze hadden allemaal dezelfde naam: ‘Logbookpage’.
Ik kocht er tien, omdat allemaal een beetje overdreven was. Sommige kocht ik dubbel omdat ik zeker wist dat ik ze anders nooit zou versturen, hoe toepasselijk ook.

Ondertussen was er wel een belletje gaan rinkelen. Viktor IV. Ik kende een Viktor IV, maar ik kon me niet voorstellen dat de Viktor IV die ik kende – nou ja, kennen is natuurlijk een groot woord, ik kende de naam – dezelfde Viktor IV was als de man van deze ‘logboekbladen’.

Lees meer "Onderweg naar 30 april: Viktor IV ligt naast de (Blauw)brug" »

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën