Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Tzum en NRC Handelsblad: nieuwsjacht | Hoofdmenu | Interessant: Stoomcursus Amerikaanse Poëzie »

04 mei 2012

Merkwaardig suggestief artikel Peppelenbos

800px-Peter_van_der_VorstHoofdredacteur van Tzum, Coen Peppelenbos, publiceert een wat suggestief en op het eerste oog misschien wel kwaadaardig te noemen artikel vol "feiten" op zijn website. Een stukje vol venijn en roddelzucht, maar toch de moeite waard om even aan te halen. Waarom? Dat wordt in de laatste alinea van dít stukje duidelijk.

Omdat Coen niet dapper is, zégt hij niet dat hij eventueel best zou willen vinden dat er "plagiaat" wordt gepleegd, nee, hij hult zich in suggestie - "Neem bijvoorbeeld de pagina van Gerrit Komrij waar Bart FM Droog een foto van Komrij neerzet die alleen maar bedoeld kan zijn om Komrij te kijk te zetten." en hij probeert de methode die we hanteren te downplayen: "Gelukkig noemt de Nederlandse Poëzie Encyclopedie wel de bronnen op die ze gebruikt. Toch kun je je afvragen of ze heel veel meer doen dan copypasten."

Dat kun je je inderdaad afvragen; tot nu toe zou ik, vanuit mijn persoonlijke invalshoek, daarop antwoorden: nou, ja, het is inderdaad meer dan copypasten. Maar het gaat om iets anders:

Naslagwerken zijn als de capita selecta van een specifiek kennisdomein en baseren zich derhalve op gecanoniseerde informatie. Zulke informatie is te vinden in degelijke bronnen, waaronder de KB. Uiteraard worden dergelijke bronnen met respect voor het auteursrecht geraadpleegd en – waar relevant – geciteerd.

Daar hebben we vooraf verantwoording over afgelegd (aan het Fonds, zie ook de laatste, een beetje sidderaalgelijke zin van Peppelenbos) en we maken op elke pagina melding van de gebruikte (en geciteerde) bronnen.

Overigens ligt de kracht en de eigenheid van een encyclopedie niet in de informatie die bij elk individueel lemma wordt gegeven, maar in de verzameling lemmata.

Hopelijk zijn we Coen Peppelenbos van dienst met deze aanvulling; het zou jammer zijn als de suggestieve toon die hij aanslaat het zicht op de feiten zou vertroebelen. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat Peppelenbos tijdelijk verblind was, door wat dan ook. 

(De foto van Peter van der Vorst is overgenomen van Wikipedia en valt onder Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)

Reacties

Joost van Baalen

Wie de bal kaatst enzovoorts.

Maar goed, moet Bart dan schrijven dat Komrij NIET naar Kreta vertrok? Het zijn droge feiten waar Bart lopende zinnen van maakt, en hier en daar wat toevoegt en wat weglaat. No big deal.

Leuk wereldje, die Nederlandse poezie. 3 man en een paardenkop maken elkaar het leven zuur, gesubsidieerd en wel.

Bart FM Droog

Wil ik best doen hoor. Moet toch nog wat aan die Komrij-pagina doen. Zoals daar expliciet op vermelden dat Gerrit Komrij niét eenendezelfde persoon is als Mohammed Rasoel, zoals de Koninklijke Bibliotheek wél beweert [ http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=4/TTL=2/SHW?FRST=1 ]. Kon dit niet eerder doen, omdat ik in afwachting was van een nieuwe bron, die eerst vandaag per post bezorgd is.

Ik wil daarnaast erop wijzen dat de gewekte suggestie, dat het Letterenfonds de aanmaak van de biografiepagina's subsidieert, niet klopt: er zit enkel subsidie op de productie van de jaaroverzichten 2008-2011.

Jaap van den Born

Ach, de Rasoel-affaire! Even in een laatje zoekend vond ik dit nog om het geheugen op te frissen van de lezer:

Het masker afgerukt

Eén woordje in zijn tekst kwam dikwijls voor
Opvallend vaak! Dat was het woordje 'het'
Dat vond ik uit na nachtenlang gereken

Het werk van Komrij heb ik nauwgezet
Op dit merkwaardig fenomeen bekeken
En hem óók op dit woordgebruik betrapt

Statistisch-analytisch is gebleken
Dat Gerrit hiermee lelijk is gesnapt
Hij is er gloeiend bij: ik heb hem dóór!

Mijn wetenschappelijk getuigenis
Bewijst dat Komrij Harry Mulisch is!

In 1990 verscheen De ondergang van Nederland, zogenaamd van de moslim Mohammed Rasoel waarin ons land gewaarschuwd werd voor een aanstaande overheersing door fanatieke moslims. De Pakistaans-Nederlandse variété-artiest Zoka van A. werd veroordeeld tot tweeduizend gulden boete maar was waarschijnlijk niet de schrijver van deze Nederlandse Protocollen van Sion.
Teun A. van Dijk, hoogleraar tekstwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en specialist in de analyse van racistische teksten meende aan te tonen dat dit Gerrit Komrij geweest moest zijn, ondermeer omdat hij in beide teksten overeenkomsten vond als homoseksualiteit en het voorkomen van honden en spiegels (Komrij:'Dikwijls, te dikwijls ben ik zo met tweeën.' Rasoel: '…maar zal ook een beeld van zichzelf in de spiegel werpen.' Komrij: 'Veertig ben ik heden geworden en een zwerfhond.' Rasoel: 'De gemeente, die tot taak had zwerfhonden op te pakken..' ).
Als klap op de vuurpijl gebruiken beiden het woord 'stompzinnig' voor hun tegenstan -ders.
Als u dacht dat in ons land geen topwetenschap bedreven wordt bent u nu wel overtuigd. In eigen beheer gaf de wetenschapper nog een kloek boek uit over de affaire waarin hij een warrige theorie over 'elite-racisme' verkondigt en stelt dat Komrij zo agressie hoopte uit te lokken om zich met Salman Rushdie te identificeren.

Bart FM Droog

Het gekste is eigenlijk nog wel dat in dat oorspronkelijke boekje uit 1990 als vertaler ene Serke Pronkheer vermeld staat; bijna een anagram voor René Kurpershoek (en volgens de KB inderdaad dezelfde persoon als Serke Pronkheer). Op de een of andere manier is iedereen er van uitgegaan dat hij dat werkje alleen maar vertaald heeft, niet zelf geschreven. Mij lijkt hij de meest logische kandidaat voor het Mohamed Rasoelschap.

In 'Valsheid in geschriften' (Aspekt, 2009) noemt Wim Zaal ene dr. Frans van Eemeren als man achter Mohamed Rasoel. Hij geeft helaas niet aan waarom dat zo zou zijn.

Zie ook:
http://www.vanoostendorp.nl/linguist/auteursherkenning.html

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...