Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Nieuw gedicht Delphine Lecompte | Hoofdmenu | Gelezen Boeken (3) - Joost Baars »

29 april 2012

De affaires Jos Joosten & Elsbeth Etty. Deel 6.

Afdeling: de cijfergoochelhoed van Jos Joosten

Op bladzijde 75/76 van zijn boek Staande receptie (een fraaie titel voor een boek vol borrelpraat) schrijft Jos Joosten: "Een onderzoek onder abonnees van de Volkskrant en NRC Handelsblad over 2008 geeft een indicatie over de mate waarin de papieren boekenbijlagen ('Boeken' van NRC Handelsblad en het toen nog bestaande 'Cicero' van de Volkskrant) worden gelezen. Van de abonnees op de Volkskrant antwoordt 52 procent van de ondervraagden dat zij de 'helft of meer' lezen van het boekenkatern, bij NRC Handelsblad is dat percentage zelfs nog iets hoger: 56 procent. Als we deze cijfers verrekenen met het aantal betalende abonnees voor 2008, dan komt dat bij de Volkskrant uit op ruim 100.000 lezers, en voor NRC Handelsblad tegen de 95.000 lezers."

Interessant. En verrassend, dat beide kranten door zó veel boekenminnende abonnees worden gelezen. De voetnoten 20 en 21 werpen licht op de herkomst van de cijfers:

[20] Excelsheet met onderzoekscijfers ter beschikking gesteld door A. Peters, kunstredactiede [de] Volkskrant in een e-mail d.d. 08-10-2009. [21] Veel concreet cijfermateriaal is er omtrent aandacht van krantenlezers voor specifiek de boekenbijlages verder niet. De cijfers van de Volkskrant en NRC Handelsblad verhouden zich opmerkelijk positief tot bijvoorbeeld de cijfers die Büttner geeft voor Duitsland, op basis van reader scan-techniek. Als enige concrete cijfer noemt zij een percentage van 3 procent van de lezers van een Duitse regionale krant die ook de boekenbijlage lezen (Büttner 2006, p. 37).

Wat Joosten hier dus doet, is zich baseren op een intern document van een krant, of van kranten, dat wordt niet helemaal duidelijk, interne documenten die bedoeld zijn om adverteerders, laat ik het voorzichtig en met tact zeggen, een oor aan te naaien. Het onderzoek van Bütnner komt vrees ik dichter bij de waarheid die ook voor de landelijke bladen geldt.

(Ooit had ik inzage in een onderzoek van een grote regionale krant, waaruit bleek dat de kunstpagina... helemaal niet werd gelezen, althans, zo weinig dat er geen cijfers aan konden worden gehangen. Het ging hier om een krant die veel aandacht aan literatuur besteedt en een aantal kundige cultuurredacteuren in dienst heeft. Jammer genoeg kan ik dit onderzoek hier niet laten zien, maar voor de Volkskrant en NRC Handelsblad zal het niet veel anders zijn; het is niet zo dat er in de provincie minder aandacht is voor cultuur en literatuur.)

Joostens gegoochel 

Eerder, op pagina 74, had Joosten al op onnavolgbare (en niet-wetenschappelijke wijze) gegoocheld met de cijfers voor bijvoorbeeld De Contrabas (waar hij de cijfers gemakkelijk, door ze bijvoorbeeld op te vragen, had kunnen verkrijgen bij de redactie) en Recensieweb. De alinea over Recensieweb verdient een plekje in een boek met wetenschappelijke missers (ik doe een titelvoorstel: Uit de dikke duim):

"Recensieweb, een algemene kritiekensite, gaf voorjuni 2007 een cijfer van '30.000 bezoekers per maand', maar begaf zich daarbij niet in de complexe materie van 'unieke bezoekers', 'hits' en 'pageviews'. Aannemend dat unieke bezoekers worden bedoeld, komen hier dagelijks gemiddeld ongeveer duizend bezoekers."

Aannemend dat... En dit alles aannemend, dus niet: controlerend, komt Joosten dan met de conclusie: "Deze getallen overziend, van enkele honderden tot rond de duizend, kunnen we vaststellen dat de aandacht voor recensiesites het abonneeaantal van de papieren literaire tijdschriften niet enorm overstijgt."

Het is niet alleen niet wáár, maar zelfs als het waar was, zou "enkele honderden" het abonneeaantal van bijvoorbeeld Parmentier overschrijden. Hoofdredacteur Arnoud van Adrichem meldde onlangs, apetrots, dat de 150 exemplaren van de nieuwe Parmentier klaar lagen voor verzending. En 150 is dus niet "enkele honderden", laat staat "rond de duizend".

Joosten vol op het orgel 

Op pagina 76 komt Joosten tot een voorlopig orgelpunt: "Voor wat de lezerskant betreft lijkt serieuze literatuurkritiek op internet ook kwantitatief dus nog geen serieuzere partij dan het circuit van literaire tijdschriften, dat de laatste tijd natuurlijk steeds ernstiger in crisis is. Vooralsnog lijkt hier voor geen van de betrokkenen in het literaire veld winst te liggen."

Helaas baseert Joosten zich, om tot deze conclusie te komen, op drijfzand. Drijfzand dat hij bij elkaar heeft gehaald door een mailtje naar Arjan Peters te zenden en door wat rekendingen los te laten op opmerkingen die websitebeheerders in interviews deden. De cijfers die hij daaruit weet te halen, zijn niet bruikbaar voor onderzoek, iets wat hij helaas toch heeft gedaan, en ze zeggen niets over het bereik van literaire bijlagen én van websites die (al dan niet) recensies plaatsen.

Voor de wetenschapsbeoefening zijn beide hoogleraren voorgoed verloren, of nee: ze hebben zich gediskwalificeerd. Het is voor een universiteit niet goed als medewerkers zich niet aan de feiten houden, of hun feiten zelf uit hun eigen duim zuigen. De geloofwaardigheid van de universiteit, toch al zo zwaar onder druk staand de laatste jaren, is opnieuw in het geding.

Voor mevrouw Etty en de heer Joosten is het alleen maar beter als zij een functie krijgen toebedeeld die in overeenstemming is met hun talenten, talenten die op dit moment helaas tot in het oneindige worden overstrekt. Mevrouw Etty zou heel goed functioneren als bibliothecaresse van een kinderdagverblijf en de heer Joosten zou als pedel geen gek figuur slaan.

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...