Twitter

Facebook

Uitgeverij De Contrabas
Man zoekt bal van Sander de Vaan -- de voetbalbundel voor dit WK

Elders

« Avondeditie | Hoofdmenu | Quiz! Boeken & Biggen »

08 juni 2010

Verkiezingsprogramma (niet te doen) + toch nog een keer het Letterenfonds

De afgelopen week heb ik de partijprogramma's van de grote en iets grotere partijen doorgenomen op de woorden "kunst en cultuur" - en ik heb het niet volgehouden om van alle lezingen verslag te doen. Politiek is de vijand van kunst en cultuur. Dat wordt soms expliciet vermeld (alle kunstsubsidies opheffen - de PVV), maar soms gaat het er ook subtieler aan toe: "Van culturele instellingen wordt verwacht dat ze actief een eigen publiek zoeken, en nieuwe groepen interesseren voor wat ze te bieden hebben; instellingen die meer eigen inkomsten verwerven, hebben recht op beloning. Instellingen zullen verder worden gestimuleerd om eigen inkomsten te verwerven onder andere om vernieuwende cultuur te presenteren." (De PvdA)

De politiek wil het liefst van de kunst af. Behalve, natuurlijk, als er een ereplaats bij een operapremière kan worden bezet, of als er een wassen-neus van een voorzitterschap voor de AKO- of Librisprijs te vervullen is. Dat is deels een ontmoedigend idee, maar je zou je als sector kunnen gaan beraden op deze onwilligheid. Is die alleen te parkeren bij de politiek, of zou de sector... de hand in eigen boezem moeten steken. Bij de beeldende kunst is dat al eens gebeurd.

Een weigerachtige politiek levert slecht functionerende instellingen en fondsen. Niet omdat de ambtenaren die er werken hun taak niet goed vervullen, maar omdat ze beleid moeten uitvoeren dat is ontstaan in "samenwerking" met een weigerachtige politiek. De instellingen en fondsen zullen hun huik naar de politieke wind laten hangen, uiteraard, want hun bestaan is ervan afhankelijk. 

Het beperkte budget dat wordt toegekend, moet verdeeld; dán wreekt zich de vijandige houding van de politiek en de lankmoedige houding van instellingen en fondsen nogmaals. Want dan ligt de weg open voor willekeur en een fijnmazig systeem waarin een kleine groep mensen zal profiteren van een relatief groot bedrag - toegekend door mensen die ineens, schijnbaar los van het politieke spel waarin ze gevangen zitten - begrippen als "kwaliteit" en "inhoud" (en noem de hele toverdoos maar op) gebruiken. Inhoudsloze begrippen, die als hosties worden rondgedeeld.

De oplossing is eenvoudig. Werk met vaste bedragen per genre, en keer die uit zonder "peer review". Misbruik wordt tegengegaan en elke kunstenaar weet waar hij aan toe is. Bijkomend voordeel is dat meer kunstenaars van deze nieuwe regeling profiteren. Helaas zou dit ook een aantal bestuurslagen uit de organisatie halen, wat door de politiek als bedreigend voor een evenwichtig voortbestaan van de balans tussen weerzin en overheidssteun zou beteken, én het einde van een aantal instellingen en fondsen.

Reacties

eddy warmerdam

er is niks tegen peer review
een vorm van mandarijnencultuur is onvermijdelijk en zelfs wenselijk omdat het een verkapte vorm van onderhoudsvoorziening cq subsidie is voor anderen die zelf geen verzoek voor een beurs indienen
én het voorkomt dat je iedere gek in de poezie - en daarvan zijn er velen (zie: http://fredzl.wordpress.com/) een beurs geeft

wat in dit linkse overheidsdenken volstrekt ontbreekt is een strategie naar grote bedrijven om die te bestoken met aanvragen voor subsidies
daar ligt veel geld dat door dichters niet hun richting wordt toegedraaid

eddy warmerdam

haakje moet weg bij bovenstaande link:

http://fredzl.wordpress.com/

M.H.Benders

"er is niks tegen peer review"

Schijnbaar toch wel. Ik kreeg vandaag een brief van het Fond waarin men mij 'vriendelijk' verzocht niet persoonlijk met adviseurs te mailen. Erg veel lijken ze dus niet met het idee van 'peer review' op te hebben.

Albert Jan Swart

Beste meneer Breukers,

U is een groot kenner van Reve, getuige uw geleerde boekje vol met citaten, en bent ongetwijfeld op de hoogte van zijn ideeen aangaande een nieuwe verdeling van de letterensubsidies. Hij pleitte bijvoorbeeld voor een vaste beloning per genre, zodat de overheid niet hoeft te bepalen welke literatuur goed is en welke niet. Hij bestreed het standpunt dat een dergelijke maatregel tot overproductie zou leiden, aangezien de uitgevers, die in de boeken moeten investeren en om die reden de kwaliteit bewaken, er niet van zouden profiteren.

Waarom die beroemde passage uit Op Weg Naar Het Einde niet even geciteerd? Dat zou een mooi afzetpunt zijn voor een goede discussie.

(Ik heb het Verzameld Werk van Reve niet meegenomen naar Duitsland, omdat ik het bijna uit mijn hoofd ken.)

Om nog even terug te komen op de hertaling van Max Havelaar: de hertaling heeft niets te maken met buigen voor de massa, omdat zij waarschijnlijk voortgekomen is uit de (arrogante?) inschatting dat de massa behoefte zou hebben aan een vereenvoudigde vorm van Max Havelaar, omdat het origineel zo moeilijk te lezen zou zijn. Zij is dus in wezen erg elitair.

Overigens is iedereen van harte uitgenodigd voor het gratis toegankelijke (maar niet door de overheid gesubsidieerde) symposium dat tijdschrift Vooys volgende week woensdag in Utrecht organiseert. Zie http://www.tijdschriftvooys.nl

eddy warmerdam

ze willen jou niet tot de peers hebben martijn - dat moet je kunnen billijken dunkt me
in een mandarijnencultuur worden mensen uitgesloten
en jij wordt duidelijk uitgesloten

je zult je op andere manieren moeten bewijzen als je ook maar iets waard bent
en anders is het exit martijn benders- voormalig wonderkind - had het best kunnen sterven na zijn eerste bundel

M.H.Benders


Ik weet dat je een groot voorstander van mandarijnencultuur bent eddy - dat begrijp ik ook wel anders heb je niets aan je readers digest editie psychologie voor dummies.

Ik ben zelf niet zo'n grote fan van mensen die mij vertellen met wie ik wel en niet mag communiceren.

Schijnbaar bestaat daar in de letterenwereld wel een enorme behoefte aan, aan dit soort fopspeenautoriteit. Erik Lindner lust er ook wel pap van. Ik mocht niet eens vermelden *dat* ik met hem mailde.

Ik vind het een zootje zielepoten.

Chrétien Breukers

Beste ABC Swart,

Adverteer, trouwens, eens gewoon, op de Contrabas. Dan hoef ik de volgende keer geen reclamelink te verwijderen.

groet, Chrétien

eddy warmerdam

wat jij vertelt over persoonlijke correspondentie martijn benders ...daarvan heb ik inmiddels zelf kunnen vernemen dat je de boel flest als de eerste de beste kruidenier die ondergewicht probeert te verkopen

en je bent niet zo'n fan van mensen die jou vertellen met wie je wel en niet mag communiceren...mag ik je eraan herinneren dat je op facebook bij komrij op schoot de blaaskaak uithing die komrij even vertelde dat ie met mensen communiceerde die het niet waard waren om mee te communiceren
tis door dat soort fascistische intenties in openbare ruimtes dat jij ongetwijfeld geschorst bent op facebook

dat jij uit de letterenwereld gestoten wordt vanwege het feit dat men jouw ziel niet moet kan ik eerlijk gezegd wel billijken - dat greintje talent dat ermee verloren gaat..ach..wat denk je nou zelf...?

M.H.Benders


Omroep Eddy slaat weer keihard toe. Ja, ik heb Komrij inderdaad duidelijk gemaakt dat hij door eindeloos allerlei vriendjes toe te voegen een puinhoop van zijn facebook account maakte. Discussies op zijn profiel leken meer en meer op discussies die je wel op geenstijl ziet of op de telegraaf. Plekken waar je ook jou zou verwachten, zo'n sneu type die niks helder kan formuleren en denkt dat het vermelden van een filosoof aan het begin van zijn repliek indrukwekkend is. Niet om het een of ander, Eddy, maar heb je wel door dat echt NIEMAND jou mag? Hier niet en elders niet?

Chrétien Breukers

Even los van het feit dat dit voor jullie heel interessant is: niet hier.

bernd ebbo visser

@ Chrétien Breukers

Het wordt juist wel sappig zo van die mandarijnencultuurdiscussiepuntjes.

Albert Jan Swart

Beste Chrétien,

Adverteren op De Contrabas behoorde uiteraard tot de mogelijkheden, maar de advertenties hier vallen mij nooit op: ik kijk alleen naar de berichten - en velen met mij.

De berichten hier houden alle fijne luiden vrijwel altijd goed op de hoogte van alle literaire activiteiten. Ik heb altijd gedacht dat De Contrabas deze informatie betrekkelijk onafhankelijk verstrekte om het publiek te dienen, maar kennelijk staat er ook iets tegenover. Indien de inhoud en toon van uw berichtgeving - afgezien van de vele ietwat vluchtig geschreven en vaak half afgemaakte polemieken - gewoon voor iedereen te koop zijn, hoop ik uiteraard alsnog zaken met u te kunnen doen.

Mocht u zich nu beledigd voelen, dan zou ook een weinig overtuigende poging tot een polemiek mij zeer welkom zijn.

Met vriendelijke groeten van uw trouwe lezer,

ABC

Chrétien Breukers

ABC, er staat helemaal niks tegenover, maar reclame maken in de reacties, dat vind ik maar niks.
Verder ben ik niet erg onder de indruk van je superieure toon, een kruising tussen een VVD'er en het misplaatste superioriteitsgevoel van Samuel Vriezen.
En polemieken, ik weet niet. Laatst las ik weer een aardig artikel, van Jeroen Dera, maar het is toch allemaal zo'n beetje half-correct, wat in Vooys staat. Niet echt materiaal om je tanden eens in te zetten.

Albert Jan Swart

Mijn hartelijke dank!

Welterusten,

ABC

edwin

Hé Warmerdam,
natuurlijk zitten er veel gekken in de poëzie, in iedere vorm van kunst trouwens en niet alleen in de kunsten. Overal zitten gekken, je kunt er zelfs op stemmen.
Dus zegt dat niets.
Wij zijn de gekken!
Hoe jij en Benders elkaar en plein publique trachten te denigreren zegt al genoeg.

Kan dat eens ophouden en mekaar met wat meer respect bejegenen? Kom op zeg, iets meer zelfrelativering kan helpen. Elkaar vliegen afvangen, prima, maak er een leuke sport van.
Mag elkaar niet, ook prima, wees er gelukkig mee. Maar met wat meer humor en wat minder egotripperig vilein kom je verder.
Want hoe je het ook wendt of keert en ja ik weet dat het ernstig op een ethisch reveille gaat lijken; Respecteer elkaar nou gewoon. Is simpel en maakt het leven een stuk makkelijker.
Het lost niet alles op, al kan de zo gespaarde energie wellicht in iets gestoken worden dat hout snijdt. Een mooi gedicht bijvoorbeeld.

Het probleem van peer review kan overigens in evenzovele woorden omschreven worden als het voordeel ervan. Zaak is dat het vertrekpunt zuiver moet zijn, zuiver qua intentie en omdat wij mensen uitgerust zijn met gereedschappen als jaloezie, afgunst, narcisme en wat dies meer zij hangt het van de samenstelling van de groep af (lees: hoeveel narcisme, eigendunk e.d. tegenover respect en de wil om elkaar beter te maken)of collegiale toetsing werkt of juist niet. Amen.

Ik heb zo’n 20 jaar terug een afstudeerscriptie over dit fenomeen mogen schrijven en kan het morgen zo weer inleveren. Want alles staat en valt met de bereidheid om jezelf kritisch te bekijken en de ander kritisch te respecteren. Eigenschappen die toen en ook nu nog steeds ernstig ondervertegenwoordigd zijn in het menselijk ras.

In de redactie van tijdschrift Ensafh (www.ensafh.nl) zitten ook allemaal harde koppen en meningen (leaver dea as slaaf en fan bûgjen frjemd) maar het werkt wel. Simpel omdat we zeggen wat we denken zonder de intentie te hebben elkaar onderuit te halen. Daar wordt je sterk van.
En af en toe weten dat het ook weleens goed is om je bek te houden. Nee, niet alles uit de weg gaan, maar jezelf niet altijd het belangrijkst vinden.

Tot zover dit bescheiden manifest ter verhooging van het moraal/moreel en het geestlijcke welbevinden van den kunstenaar alhier en in den vreemde.
Zendeling de Groot groet u allen.

M.H.Benders


Zoals ik eerder al betoogde, er is geen sprake van peer review. Probleem hier is dat mensen menen argumenten gewoon opzij te kunnen schuiven en door te kakelen over hetzelfde alsof er niets is gezegd. Dat kun je als een 'respectvolle houding' zien maar wezenlijk is dat nu juist pure hufterigheid.

woordzoeker

Je kunt veel van Eddy zeggen maar hij laat zich tenminste niet betrappen op:

Het dragen van een hoed.
Een artistiekerig ongeschoren gelaat.
Dandyeske colbertjes.
Breed uitgesponnen namen (Harry Wenkhoven Cornelius Bovengraaf).
Het promoten van zichzelf door o.a. op te scheppen over eerdere verdiensten.

Niet dat ik ook maar iemand hier verdenk van bovenvermelde akkefietjes.

M.H.Benders

"Het dragen van een hoed."

Is dat ook al een misdaad tegenwoordig bij de nieuwe platlanders. Ja, ik draag een hoed. Ik zou ook nooit stemmen op een politicus zonder hoed.

"Een artistiekerig ongeschoren gelaat."

Mijnheer Sjipsgezicht ziet waarschijnlijk liever zijn eigen kwabbenaquarium.

woordzoeker

Eigenlijk gaat het meer om de totaliteit. Wie ben ik, wie wil ik zijn voor de buitenwereld. Wat doet een hoed met mij. Sta ik niet teveel voor de spiegel. Is het niet verdacht dat ik zo modebewust ben. Kan ik mijn naam amputeren.

Dus het hebben van een hoed of baardje op zich is niet zo erg. Ik ben een redelijke boerenjongen.

edwin

Mooie uitwijkende manoeuvre van Heer Benders. Daar zullen mensen het ongetwijfeld mee eens zijn.
Vervang echter "mensen menen" door "Benders meent" en ook daar zullen medestanders voor zijn te vinden.
Afijn, het heeft allemaal weinig uitgericht, zie ik. Ga zo door heren, ik ga genieten van de druilerige regen en het zwoele bos.

De waarheid laat zich altijd makkelijk vinden. Ze is namelijk zonder uitzondering datgene wat de meeste mensen op deze wereld niet willen weten.

M.H.Benders


Eddy, Eddy & Eddy: Tabee!

eddy warmerdam

het zou van mij soms ook wel wat goedmoediger mogen edwin en beperkt blijven tot vliegen afvangen
maar of dat reeel is..
er is een noodzaak of functionaliteit in die agressie
je kunt je gelijk niet aantonen met een proefje zoals in de exacte wetenschappen
je moet het hebben van argumenten en die kunnen nooit iets afdwingen
dus moet je in dit soort kwesties de ander volledig vernieten, dat wat hij denkt moet verdwijnen opdat ie het nooit meer kan denken
pas dan vestig je je gelijk
dat is de achtergrond van hegels befaamde uitspraak 'ieder bewustzijn is uit op de dood van het andere bewustzijn'

ik zal hier in 'het pak van warmerdam' ter zijnertijd nader op ingaan (zie bovenstaande link)

ik bedoel dit trouwens in zijn algemeenheid - niet ter rechtvaardiging van het bovenstaande, dat van een opmerkelijke kleinzieligheid getuigt
maar dat kan een ieder wel beoordelen

edwin

Hé Eddy, leuk dat je reageert. Is in ieder geval prettiger dan slechts een simpele groet.
Ik pleit niet zozeer voor goedmoedigheid maar voor wat meer respect en wat minder diskwalificatie, al kan ik mij voorstellen dat dat laatste lastig wordt als Hegel het vertrekpunt is.
Schopenhauer, niet bepaald een vriend van Hegel staat mij in dezen meer aan.
"De meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijn."
Natuurlijk is het prima om de discussie aan te gaan en elkaar scherp te houden. Je wordt er zelf ook beter van.
Met één oog kun je geen diepte zien. Die is niet van mezelf trouwens, maar vanuit het pessimisme van Schopenhauer vloeit automatisch een wat bescheidener opstelling. Dat vernietigen hoeft van mij niet zo.
Zo zie je maar, zoveel verschillen. Heerlijk toch!?

eddy warmerdam

tja edwin, hegeliaans gezien probeer je nu mijn bewustzijn te vernieten door het op te nemen in jouw visie..
tis niet zo simpel vrees ik als het bejubelen van verschillen

overigens is het misschien nog wel leuk te vermelden dat simone de beauvoir die uitspraak van hegel als motto heeft meegegeven aan haar sleutelroman...de mandarijnen..jawel!

edwin

Dus eigenlijk doe ik wat ik wat ik eigenlijk niet wil.
Fok, sluwe vos die Hegel.

Ik eet nog een mandarijntje en ga slapen.

eddy warmerdam

nee je doet juist wel wat je wilt maar tegelijk verwerkelijk je een hoger doel waar je je niet van bewust bent..een onderdeel in de grote zinwording van de geschiedenis
zo deed napoleon ook alleen maar de dingen vanuit egoisme en eigenbelang, maar ondertussen werd ie gefopt door de List der Vernunft en verwerkelijkte hij slechts de redelijke gang der geschiedenis die we nu achteraf beschouwen

aan het end der dingen staat niet nietzsche, niet schopenhauer, niet heidegger, gadamer of deleuze...maar hegel!

Laat een reactie achter

Als u reeds een TypePad of TypeKey account heeft, gelieve u dan aan te melden.

Uitgeverij De Contrabas
Das Haus am Salzhof. Pension in Brandenburg a/d Havel, dichtbij Berlijn. Vanaf 10 augustus 2013.

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

juli 2014

ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Colofon

Redactie: Chrétien Breukers. Reacties onder eigen naam of dichters- pseudoniem zijn zeer welkom. Anonieme of niet ter zake doende reacties worden verwijderd.

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...