Twitter

Facebook

Uitgeverij De Contrabas
Uitgeverij De Contrabas

Elders

« Avondeditie | Hoofdmenu | Vigdís Grímsdóttir op Stanza »

02 juni 2010

Het Nederlands Letterenfonds: een verkenning (1)

Geiten-111209-002  Vandaag schreef Gerrit Komrij op Facebook: "Leonard Nolens krijgt van het Fonds voor de Letteren € 50.000,- voor het schrijven van één dichtbundel, lees ik in het jaarverslag. Ik eet mijn hoed op, trap mijn bril stuk, sla groen uit en hang mijn wilg aan de lier. Ik hoop dat het een zetfout is."

Bestudering van het jaarverslag van het (toen nog) Fonds voor de Letteren en het Vlaams Fonds voor de Letteren over 2009 wijst uit dat de regeling voor Nolens een meerjarige is én dat hij voor 2009 aanvroeg bij het FvdL en het VFL. Dan treedt de volgende voorwaarde in werking: "Bij gelijke toekenning nam ieder de helft voor zijn rekening. Bij ongelijke toekenning werd uitgegaan van de hoogste toekenning; de instantie die de laagste beurs verstrekte, betaalde de helft van haar toekenning en de instantie die de hoogste beurs toekende het restant."

Helemaal snappen doe ik het niet, maar afgaand op het gegeven dat Nolens volgens het VFL per jaar 8 eenheden van 2400 netto krijgt toegekend, samen 19200 per jaar, zou je kunnen vermoeden dat de beide fondsen die regeling er in een jaar of bijna-3 doorheen gaan fietsen. Nolens publiceert meestal een dichtbundel in de twee jaar, dus waar dat derde jaar dan voor wordt toegekend, dat weet ik niet. Ik denk dat hij dan gaat uitrusten. Tot de volgende toekenning, die, in het geval van Nolens, altijd volgt.

Leonard Nolens kan er niets aan doen. Hij maakt gebruik van een systeem dat het mogelijk maakt dat op basis van "kwaliteit" met geldbedragen geschoven wordt. 

Dat schuiven met geld gebeurde in 2009, waar het de poëzie betrof, op advies van deze personen: "Arnoud van Adrichem, Robert Anker, Maria Barnas, Huub Beurskens, Willem Bongers, Pieter Boskma, Elke Brems, Anneleen De Coux, Tatjana Daan, Stijn Ekkers, Dirk De Geest, Erik Jan Harmens, Ingmar Heytze, René Huigen, Hester Knibbe, Janita Monna, Maarten De Pourcq, Erik Spinoy."

Vreemd is natuurlijk dat de heren Huub Beurskens, Willem Bongers en Erik Spinoy, die nooit iets met poëzie te maken hebben gehad, niet als dichter, niet als essayist - blijkbaar wel adviseur kunnen worden. Gunstig bijverschijnsel hiervan: zij zijn tenminste buitenstaander, en kunnen geen inside-kennis gebruiken die hun eventuele oordeel (mochten zij dat hebben, wat ik betwijfel) bezoedelt.

Arnoud van Adrichem, Robert Anker, Maria Barnas, Pieter Boskma, Ingmar Heytze en René Huigen hebben voor of 2009 ooit een werkbeurs gehad; als adviseur dienen voor een fonds waarvan je geld ontvangt: het lijkt verdorie de ING wel. Je krijgt nog net geen vertrekbonus, hoewel... Erik Vlaminck wel, ooit.

Elke Brems, Anneleen De Coux, Stijn Ekkers, Dirk De Geest, Janita Monna, Maarten De Pourcq werken als wetenschapper en/of journalist - en in het land der letteren zouden de uitvoerende, de uitgevende en de beschrijvende macht strikt gescheiden moeten zijn van de financierende macht, om misverstanden en partij-kwesties te vermijden. Helaas kleeft deze schijn tóch aan de meeste adviseurs van de jaargang 2009.  

Een objectief oordeel over de "waarde" of de "kwaliteit" van het werk van de begunstigden is nergens gegeven, er is alleen maar een budget verdeeld over ongelijke bedragen - en de hoge bedragen werden toegekend aan mensen om wie de commissies niet heen durfden of heen konden. De rest werd in kleinere porties verdeeld over vrienden, kennissen en een enkele rijzende ster. 

Wie zich aan dergelijke bespiegelingen overgeeft, krijgt al snel de bal teruggekaatst. Afgunst. Jaloezie. Kinnesinne. (Of ressentiment, zoals Marc Reugebrink, mr. Werkbeurs 1989-2009, ooit vlijmscherp wist te analyseren.) Dat heeft er allemaal niets mee te maken, maar kritiek op welk subsidiegevend fonds dan ook staat niet in een goede reuk. Want wie kritiek heeft, komt op een dag De Man of Vrouw uit de Commissie tegen - en dan is het betaaldag.

Gerrit Komrij, ook op Facebook: "Terug naar het Fonds. Dat hele systeem is in de loop der jaren geperverteerd en verziekt geraakt. En oncontroleerbaar. Niemand die iets wil of kan doen, vanwege het fijnvertakte afhankelijkheidsysteem. Dan wordt er weer iets in de trant van 'boosheidsfeestje' geroepen en voorbij is de wolk. Het Fonds is een beledigende en arrogante bedoening en deinst er niet voor terug zijn critici af te straffen. Toen ik een keer tegen Plasterk zei dat het een rot en potdicht geval was keek hij me aan met de blik van een opgezette geit met twee glazen ogen."

[Wordt vervolgd.]

* Noot: tot 1 januari dit jaar bestond het Nederlands Letterenfonds uit twee aparte instanties, te weten het NLPVF, voor vertalingen en projectsubsidies, en het FvdL, voor eh, voor letteren. Sinds 1 januari 2010 zijn deze twee instanties in fusie verenigd. *

Reacties

M.H.Benders


Mijn bezwaarschrift dat vooral ging over bestuurlijke onkunde werd 8 maanden te laat beantwoord. Het werd zo laat beantwoord dat ik, zelfs al zou ik dat willen, niet in de tweede ronde een aanvraag kon doen (zo'n stimuleringsbeurs kun je namelijk 2 aanvolgende jaren aanvragen). Wie een bezwaarschrift over bestuurlijke onkunde beantwoord met een flinke dosis bestuurlijke onkunde - wat moet je daarmee als schrijver? Kijk, dat ze twee journalisten/hobbydichters benoemen als hoofdcommissie poezie is tot daaraantoe, maar dat ze niet eens het fatsoen hebben om je tijdig in te lichten zodat je niet eens een nieuwe aanvraag kon doen - tja. Ik heb nog nooit een cent subsidie gekregen in mijn leven en het ziet er naar uit dat het daarbij zal blijven. Misschien maar beter want dit soort lui wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Zowiso dat hele idee dat de overheid kwaliteit van de kunst bewaakt, gatverdamme.

M.H.Benders


'Voor de extra kosten
voor de fusievoorbereiding werd
aan het FvdL voor 2009 een extra
bedrag van € 30.000 toegekend en
voor de uitvoering van de fusie aan
FvdL en NLPVF gezamenlijk een transitiebudget
van € 796.000'

Zozo. Een transitiebudget van 800.000 euro. Dat is 100.000 euro per maand dat ze die brief aan mij niet verzonden hebben.

Personele lasten: 856.373

Ook al zo mooi. 32 schrijvers hebben een vol jaarsalaris van die 'personele lasten' die schijnbaar de 100 brieven die ze per jaar moeten versturen met 8 maanden uit kunnen stellen ondanks de 800.000 euro extra budget 'transitiekosten'

Wat een rukeenden, zeg.

Chrétien Breukers

Volgens mij heeft dit stukje eerder een algemene, dan een particuliere strekking.

Wouter Godijn

Ook Komrij krijgt werkbeurzen van het Fonds voor de letteren, dat moet men niet vergeten. Allerlei dichters zijn voor een groot deel van hun inkomsten van het Fonds afhankelijk: ik noem er een paar van wie ik dat zeker weet of vermoed: Tonnus Oosterhoff, Arjen Duinker, Tjeerd Bruinja, Wouter Godijn. Het leven van deze dichters zou er anders uitzien als het Fonds werd afgeschaft, waarschijnlijk zouden het onaangenamere levens worden en de vraag is: is dat wenselijk? Is dat goed voor de literatuur? Het systeem van wederzijds beoordeling is niet goed - wat zou beter zijn? Ik zou voor een systeem zijn waarbij op de een of andere manier de mening van de literaire wereld over een auteur werd gepeild. Het volk mag er niets over te zeggen krijgen, dat heeft er geen verstand van. Na de verkiezingen volgen waarschijnlijk flinke bezuinigingen bij het Fonds. Nu is het zo dat het jaarinkomen van een auteur niet boven de 30000 eur mag komen. Dat bedrag zou omlaag kunnen. Ik vind het vooral belangrijk dat het Fonds ervoor zorgt dat een auteur niet in algehele armoede leeft, maar als je ietsje boven het minimumloon zit, moet je niet mopperen.

Chrétien Breukers

Precies, Wouter: "Ik vind het vooral belangrijk dat het Fonds ervoor zorgt dat een auteur niet in algehele armoede leeft, maar als je ietsje boven het minimumloon zit, moet je niet mopperen." - en daarin is voor nepotisme geen plek, dat wil zeggen: zou voor nepotisme geen plek moeten zijn.

Wouter Godijn

Nou ja, literatuur en vriendjespolitiek gaan al samen sinds Het Nieuwe Testament. Maar juist nu cultuursubsidie geen heilig huisje meer is, zou het goed zijn om dat systeem van onderlinge beoordeling te veranderen in zoiets als ik hierboven voorstelde. Wie een beter idee heeft mag het zeggen.

Chrétien Breukers

Je schrijft: "Ik zou voor een systeem zijn waarbij op de een of andere manier de mening van de literaire wereld over een auteur werd gepeild." Mij lijkt dit ongeveer wat er nu gebeurt, zij het dat dit gebeurt door commissies zo samen te stellen, dat de uitkomst van tevoren vaststaat.

Vriendjespolitiek, daar is niets mis mee, maar vriendjespolitiek in combinatie met macht, dat maakt de gelegenheid, en de gelegenheid maakt de dief.

Mijn voorstel zou zijn: verdeel het budget in vaste, van tevoren gesneden plakken, en verdeel dan; 20000 voor een roman, 15000 voor een essay- of gedichtenbundel, zoiets.

M.H.Benders

"Ik vind het vooral belangrijk dat het Fonds ervoor zorgt dat een auteur niet in algehele armoede leeft"

Het is toch geen alternatief voor een uitkering? Je maakt ofwel een instantie waar alle schrijvers een werkbeurs aan kunnen vragen, ofwel je verandert de wet algemene bijstand zo dat de schrijvers die erin zitten aan een boekje mogen schrijven. En dat mag volgens mij nu ook al.

"maar als je ietsje boven het minimumloon zit, moet je niet mopperen."

Het idee achter het Fonds der Letteren lijkt me nu juist dat iemand tijd vrij kan maken om aan een boek te schrijven. Het is enorm kortzichtig te stellen dat mensen die 'boven minimumloon zitten' geen werkbeurs nodig hebben, juist omdat deze mensen heel hard moeten werken om boven dat minimumloon te zitten. Het is volstrekt van de pot gerukt om alleen werkelozen van beurzen te voorzien.

Gerrit Komrij

Ik heb in geen 25 (vijfentwintig) jaar een cent ontvangen van het Fonds. Ik heb ook nooit iets aangevraagd. Ze hebben me dus ook nooit iets geweigerd. Tot zover mijn persoonlijke belangen.
Het probleem met het verdeel-en-heers-effect van het huidige systeem is dat de rijen zich altijd onmiddellijk sluiten als je ook maar met de suggestie van de eventuele mogelijkheid van een hervorming aankomt.
De elementen vriendjespolitiek, jaloezie en het recht van schrijvers op een leven in eenvoudige armoede worden er meteen bijgesleept.
Essentiële zaken worden zorgvuldig omzeild.
Om een paar redelijke vragen te noemen:
Draagt het systeem zoals het nu voortmoddert niet bij tot de overproductie op de literaire boekenmarkt?
Is het Verdelende Instituut zelf niet een beetje topzwaar? (Als ik het goed heb is er bij de samenvoeging van FvdL en het NLPVF geen lid van de bestuurslaag afgevloeid.)
Laat het Fonds, door als een pseudobureau voor sociale zaken te functioneren, niet allerlei kansen liggen, omdat die niet in hun rituelen en hun bureaucratie te vangen zijn?
Moet het Fonds bijdragen tot het prestige van de literatuur of tot de goeie bedoelingen van literatoren?
Enz. enz.
Allemaal veel interessanter dan de poppetjes en de jij-bakken. Kom eens uit je cocon!

Sacha Blé

Zoals ik reeds eerder signaleerde, schort er ook iets grondigs aan één van de basiscondities om geld aan te vragen voor een volgend boek, nl. dat je vrij recent nieuw werk hebt gepubliceerd.
Stel dat je, zoals ondergetekende, drie bundels in 4 jaar kon laten publiceren dankzij een beurs en de volgende 5 jaar geen enkele meer wil laten verschijnen - b.v. omdat je de zaken even wil bekijken -, dan krijg je gegarandeerd geen beurs meer, omdat je die laatste jaren geen nieuw werk meer publiceerde.
Dit stimuleren van produceren-om-een-beurs-te-kunnen-aanvragen lijkt me verwerpelijk. Kan iemand een oplossing bedenken ?

Wouter Godijn

Mij lijkt het wel goed om enig onderscheid te maken. Oosterhoff meer dan een debutant die mogelijk nooit meer een bundel publiceert en door de kritiek wordt afgeslacht, om het verschil maar even scherp weer te geven. Maar nu wordt je werk voorgelegd aan een drietal deskundigen, die vaak helemaal niet proberen over hun eigen tuinhekje heen te kijken. Wel kan hun oordeel naderhand door allerlei anderen worden afgezwakt, maar ik vind de invloed van die drie wijzen te groot. Als mijn herinnering me niet bedriegt heeft Esther Jansma bijvoorbeeld eens een negatief oordeel geveld over Ingmar Heytze. Dat soort onzin zou geen invloed moeten hebben op de hoogte van een werkbeurs.

Guido Utermark

Wat is er mis met armoede?

Wouter Godijn

Ik heb Komrij wel eens zien staan in een lijst met auteurs die een werkbeurs hadden gekregen, waarvoor weet ik niet meer.

M.H.Benders


Mijn bundel werd afgewezen door dezelfde Schiferli die datzelfde jaar 30.000 euro ving voor zijn volgende bundel. Een bedrag wat totaal niet proportioneel is naar bedragen toe die anderen krijgen of naar zijn kwaliteiten als dichter. Karavanserai kreeg meer positieve recensies als alle 4 bundels van Schiferli bij elkaar. Poppetjes mogen dan niet interessant zijn, maar het is juist een systeem dat van de poppetjesconsensus aan elkaar hangt.

M.H.Benders

"Zoals ik reeds eerder signaleerde, schort er ook iets grondigs aan één van de basiscondities om geld aan te vragen voor een volgend boek, nl. dat je vrij recent nieuw werk hebt gepubliceerd."

Er schort wel meer aan dan alleen dat. Maar je hebt gelijk dat het Fonds in huidige opzet alleen seriele productie van literatuur billijkt, wat belachelijk is. Vandaar ook al die plichtmatige dunne bundeltjes elk jaar - sterker nog: deze opzet sanctioneert zelfs een bepaald kritiektype. De schrijvers hebben immers belang bij karige, abstracte, makkelijk te produceren bundels. Je krijgt zo bijna automatisch een omgeving waar 'zelfbeperking' uit kruideniersbelang de eigen consensus gaat vormen.

Gerrit Komrij

Hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar om een werkplan of uitgebreide synopsis voor een dichtbundel in te dienen? De Hollandse dichter kan werkelijk heksen en blauwverven tegelijk.

M.H.Benders


Dat niet alleen, Gerrit, dat plan wordt daarna ook nog eens door wat journalisten 'getoetst op kwaliteit'.

M.H.Benders


Als in het bedrijfsleven je concurrenten je richting zouden mogen bepalen zou je hele interessante producten krijgen.

Uiteraard bestaat in de literaire wereld een fenomeen als 'concurrentie' niet. Iedereen loopt er met een roze bril op de hele dag aan elkaars oorlelletjes te foezelen.

Erik Vlaminck

Goed dat er discussie is over de werking van de letterenfondsen. Spijtig dat het gesprek gelardeerd wordt met vileine verdachtmakingen. Het raakt me dat jaren oude leugens van Arjan Peeters over mijn persoontje voor de zoveelste keer gratuit worden opgerakeld. De feiten kloppen niet en de cijfers kloppen niet maar het loze gerucht gaat me wel als een smet om het lijf kleven.

Ik pleit al jaren voor correcte en billijke verdeling van letterensubsidie; het is een van de redenen waarom ik het voorzitterschap van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) heb geaccepteerd. En voor er weer iemand begint te loeien: die job -en het is een job- is onbezoldigd.

De VAV heeft o.a. bij het Vlaamse letterenfonds bekomen dat de topbeurzen van ca. 24.000 euro naar ca. 19.200 euro gezakt zijn zodat met hetzelfde budget meer auteurs bediend kunnen worden. De VAV heeft tal van verfijningen aan het fondsreglement kunnen bepleiten en heeft bekomen dat auteurs deel kunnen uitmaken van alle geledingen van het fonds (het is maar logisch dat auteurs inspraak hebben in kwesties die auteurs aangaan). Alleen wordt het alsmaar moeilijker om mensen te vinden die bereid zijn om dat engagement op te nemen. Omdat het zo godgeklaagd is dat zij meteen door hun eigen collega's, en niet gehinderd door enige dossierkennis, zwart gemaakt worden.

Ik zal graag alle constructieve voorstellen uit deze blogdiscussie meenemen naar de onderhandelingstafel. Maar nu ga ik verder schrijven aan mijn volgende roman. Ik heb daar namelijk een beurs voor gekregen en ik vind dat zoiets verplichtingen schept.

M.H.Benders

"De VAV heeft o.a. bij het Vlaamse letterenfonds bekomen dat de topbeurzen van ca. 24.000 euro naar ca. 19.200 euro gezakt zijn"

Alsof dat een verdienste is. Het probleem is totaal niet dat de beurzen te hoog zijn, het probleem is dat de toekenningsprocedure van het sociale netwerken aan elkaar hangt. Dat krijg je als dezelfde mensen die de boeken schrijven ook de recensies schrijven, de subsidieaanvragen beoordelen en de blaadjes vullen.

'Eerlijk verdelen' is alleen een zinnig criterium als je dan ook niemand uitsluit. Dan moet je van die beurzen gewoon een soort basisbeurs maken die elke gepubliceerde schrijver kan krijgen.

Zo'n raar idee is dat niet. van 5,6 miljoen euro kun je precies 224 mensen van een jaarsalaris van 25.000 euro voorzien. Dat is ongeveer het tienvoudige van wat Nederland aan talent in huis heeft.

Chrétien Breukers

Beste meneer Vlaminck,

U was toch werkzaam voor het fonds, dat u na uw afscheid zo ruim bedeelde? Dat is geen verdachtmaking, lijkt mij.

U schrijft: "Alleen wordt het alsmaar moeilijker om mensen te vinden die bereid zijn om dat engagement op te nemen. Omdat het zo godgeklaagd is dat zij meteen door hun eigen collega's, en niet gehinderd door enige dossierkennis, zwart gemaakt worden."

Het is inderdaad godgeklaagd. Maar wel goed dat er steeds minder mensen zijn die het "engagement" opnemen, want ze zouden dat niet moeten willen opnemen.

U schrijft: "Ik zal graag alle constructieve voorstellen uit deze blogdiscussie meenemen naar de onderhandelingstafel."

Verwacht u een alom opstijgend vreugdegehuil? Het is hoog tijd dat er eens iets "meegenomen" wordt, - en misschien is het al te laat.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat u, door te reageren, in elk geval bewijst over een iets minder gesloten attitude te beschikken dat de meeste andere betrokkenen.


Erik Vlaminck

In reactie op M.H. Benders:
- helemaal akkoord dat mensen die én boeken én recensies schrijven niet in beurscommissies zitten. Een te veel aan cumul moeten worden uitgesloten;
- helemaal akkoord met de idee van een 'basisbeurs', er zijn alleen niet zo veel medestanders voor te vinden.

In reactie op Chrétien Breukers:
- mag ik, omdat ik ooit in een fondscommissie zat, nooit nog een beurs aanvragen?
- vindt u dat auteurs niet thuis horen in de instituten die over letterensubsidie beslissen? Wie moet daar dan wel zitten?
- u hebt blijkbaar niet echt gevolgd wat de VAV de voorbije jaren al heeft 'meegenomen' naar fondsen, stichtingen en ministers. Tant pis.

Chrétien Breukers

Meneer Vlaminck,

- Het zou netter zijn van niet.
- Inderdaad, een groot probleem. Waarvoor ik 1,2,3 geen oplossing heb.
- Jawel, dat heb ik gevolgd; maar het is vaak - met alle respect - meer gericht op de komma's dan op de volzinnen. Een belangenvereniging kan van alles initiëren en willen, als het fonds niet meewerkt, werkt dat allemaal niet.

bernd ebbo visser

@ Erik Vlaminck

Neem dan in elk geval het punt van Sacha Blé mee.

Ikzelf koester een vurige hoop dat het Nederlands Letterenfonds aan microkredieten gaat doen.

Daarmee zou ik als bedelpoëet prima uit de voeten kunnen.

Wouter Godijn

Maar Chretien, dit is toch overdreven rigide: iemand die ooit in zo'n commissie zat nooit meer een beurs. Waarom moeten we zo rein en zo zuiver zijn? Regelingen moeten redelijk zijn en zo goed mogelijk. Streven naar het volmaakte leidt gewoonlijk tot ellende.

M.H.Benders


"helemaal akkoord met de idee van een 'basisbeurs', er zijn alleen niet zo veel medestanders voor te vinden."

Dat blijft toch een uitermate eigenaardige zaak. Het Fonds deelt elk jaar aan ongeveer 125 auteurs een subsidie uit van gemiddeld 12000 euro meen ik. De basisbeurs constructie zou aan 240 auteurs een gemiddelde beurs van 25.000 euro geven. Het enige verschil? Geen bestuurslaag met lui die 'netjes onder de Balkenende norm blijven'. Zou er echt iemand anders dan die bestuurslaag zelf aan die gang van zaken gehecht zijn? Het aantal 'adviseurs' dat dat Fonds heeft is te zot voor woorden. Wat ook te zot voor woorden is is het rare idee dat uitgevers schijnbaar niet in staat zijn kwaliteit te beoordelen, dat het Fonds dat nogmaals moet gaan zitten doen, en niemand die weet waarom. Het is een mallemolen die van de willekeur aan elkaar hangt.

Kwaliteit beoordelen dat doen de uitgevers en lezers wel. De taak van een Fonds der Letteren is simpelweg het verstrekken van beurzen aan schrijvers. Daar heb je wellicht twee of drie mensen in loondienst voor nodig, meer niet. De rest is allemaal formalistische strijkstok.

eddy warmerdam

kunst is altijd afhankelijk geweest van begunstigers
en ja het is ook altijd zo geweest dat kunstenaars bij die begunstigers in het gevlij moesten zien te komen
een bioloog zou stellen dat mensen met artistieke aanleg er evolutionair op zijn toegerust om dat talent ook in huis te hebben
vandaar dat je daar momenteel ook zoveel mensen ziet die handigheid hebben en weten hoe het werkt

mensen met alleen wat kunsttalent redden het dan niet
ze weten niet hoe ze in het gevlij moeten komen - sommigen hebben zelfs alleen maar het talent mensen literair te schofferen - of ze kunnen niet netwerken

de roep om een rechtvaardig subsidiebeleid is natuurlijk volstrekt te billijken
maar let's face it: nergens in de historie valt zoiets aan te wijzen

alle kunst uit het verleden die ons is overgeleverd is afkomstig uit een nog veel onrechtvaardiger systeem

Chrétien Breukers

Eddy, hou je er ajb buiten; ik vind het niet fijn als de discussie door jou wordt omgebogen tot een een-tweetje met god mag weten wie...

eddy warmerdam

ik hou me erbuiten chretien
ik wilde er alleen op wijzen dat het nooit gedeugd heeft en dat kunstenaars zich daaraan wisten aan te passen

woordzoeker

Ik hou me er ook buiten. Dit gaat alleen de grote kinderen aan.

Laat een reactie achter

Als u reeds een TypePad of TypeKey account heeft, gelieve u dan aan te melden.

Uitgeverij De Contrabas
Das Haus am Salzhof. Pension in Brandenburg a/d Havel, dichtbij Berlijn. Vanaf 10 augustus 2013. Interessant voor schrijvers en dichters.

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

april 2014

ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Colofon

Redactie: Chrétien Breukers. Reacties onder eigen naam of dichters- pseudoniem zijn zeer welkom. Anonieme of niet ter zake doende reacties worden verwijderd.

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...