Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Bernardo Atxaga op Stanza | Hoofdmenu | Het op één na beste boek van 2008.... »

30 december 2008

Benno Barnard is een linkse conservatief

"Toen ik verklaarde het oneens te zijn met de Grote Bloemlezer, noemde hij mij een clown, een stumperd en een neoconservatief. Dat laatste woord is zeker misplaatst (...)" >> Benno Barnard legt het verschil uit tussen een linkse conservatief en een neoconservatief op zijn Knackblog.

Reacties

Dirk van Bastelaere

'Clown' inderdaad. 'Stumperd'? Niet gezien. 'Neoconservatief' nog minder. Er wordt door die bloggers wel errrg slordig gelezen. Het exacte woord dat de Grote Bloemlezer bezigde was 'islamofoob', na te slaan op http://hotelnewflandres.wordpress.com/hotel-new-blunderlexicon/

Deze beschrijving heeft Benno Barnard trouwens geheel aan zichzelf te danken en wel door de publicatie van “Bericht aan weldenkend links - Waarom wij het hoofddoekenverbod verdedigen”. Lik op stuk kreeg hij alvast van de Gentse prof en islamkenner Herman De Ley, voormalig directeur van het "Centrum voor Islam in Europa" van de UGent: "Het middeleeuwse, manicheïstische en demoniserende denkpatroon t.a.v. islam en moslims krijgt (bij Barnard en Van Istendael, DvB) een tweedehands, literair kleedje aangetrokken. De boodschap blijft steeds dezelfde, en klinkt dezer dagen unisono met de anti-islamcampagnes van extreemrechts, hier en elders in Europa (ook al noemen de auteurs zich “verklaarde vijanden van het Vlaams Belang”).

Gert de Jager

Geachte heer Van Bastelaere,

Nu u zich waagt tussen wat u elders ‘het webtuig van de Contrabas’ noemt, wil ik van de gelegenheid gebruik maken u enige vragen te stellen. Ze hebben betrekking op, hoe raadt u het, uw pertinente onderverdeling van de Nederlandstalige literatuur in een Vlaams en Nederlands compartiment. In de laatste paragraaf van uw inleiding introduceert u die onderverdeling door achtereenvolgens te gewagen van ‘de complexe Vlaamse literaire traditie’, de ‘volstrekte (…) eigenheid van het literaire systeem in Vlaanderen’, ‘de Vlaamse poëzie’ en ‘haar eigen historische context’, ‘het in Vlaanderen dominante discours’ en, tenslotte, van dichters als ‘evenzovele incarnaties van het Vlaamse lichaam’. Op de website noemt u de polysteemtheorie van Even-Zohar en een aantal studies van prominente neerlandici om uw visie op deze drastische divergentie van lotsbestemmingen nader uiteen te zetten.

Dat ten noorden en ten zuiden van Wuustwezel de dingen anders gaan – wie zal het ontkennen? Als u geen Vlaming was, zou ik u alleen al anders toespreken. ‘Je’, ‘u’ en ‘gij’ – probeer er maar eens zuivere chocola van te maken. ‘Webtuig’- het is in Vlaanderen misschien een subtiel compliment. Dat het zinvol is om van een Vlaams en een Nederlands literair systeem te spreken, zoals het zinvol is om van een Drents, West-Vlaams, Midden-Europees, Noord-Afrikaans, mondiaal literair systeem te spreken – het lijkt me aan geen twijfel onderhevig. Ik heb alleen een probleem met de manier waarop u in uw tekst het begrip ‘systeem’ langzamerhand een zekere invulling geeft. Het ‘systeem’ wordt gaandeweg minder een systeem als wel een noodlot: het noodlot van een verblijf op een zekere plek op aarde.

Bij Even-Zohar is van dat alles geen sprake. Hij definieert een systeem niet op basis van een gedeeld verleden, maar op basis van activiteiten op een moment dat gegeven is: zijn systeem is een netwerk van relaties tussen activiteiten als schrijven, lezen en uitgeven die zich op een zeker ogenblik voltrekken. Zelf zou ik een systeem eerder definiëren als een geheel van afhankelijkheidsrelaties tussen actoren, maar dat is een accentverschil en geen wezenlijk onderscheid. Ook de neerlandistische studies die u aanvoert, beschrijven activiteiten in Vlaanderen op een moment x of in een tijdvak y. En dan zien we opeens ook uw aartsvijand Barnard verschijnen: in ‘Opener dan dicht is toe; Poëzie in Vlaanderen 1965 – 1990’ figureert hij op maar liefst twaalf bladzijden. Dat is minder dan u zelf doet, maar heel wat meer dan het geval blijkt te zijn bij menigeen die wel in uw bloemlezing voorkomt.

Stel: een volbloed Vlaming blijft zijn hele leven in Rwanda of Kongo plakken, of Nieuw-Zeeland voor mijn part – komt hij in HNF? Stel: een geboortige Hollander verhuist als adolescent naar Mol? HNF? Een Hollander gaat naar de Europese school in Brussel en blijft zijn hele leven bij Europese instellingen hangen. Al die tijd schrijft hij arcadische sonnetten. HNF?

Het antwoord moet, lijkt mij, afhangen van zijn functioneren in de Vlaamse context. Dat wil zeggen: van zijn publicatiedrift in Vlaamse tijdschriften, zijn optredens, zijn uitgever, zijn lezers, zijn sociale banden, zijn subsidiëring desnoods. Maar nooit, helemaal nooit zou een theoreticus als Even-Zohar het functioneren binnen een systeem afhankelijk maken van een historische gedetermineerdheid waarover men zelf geen enkele zeggenschap heeft. Even-Zohar, of welke systeemtheoreticus dan ook, zou nooit iemand die in de praktijk in een systeem functioneert op grond van een zekere geboortigheid uitsluiten. Voor de keuzes die u in uw bloemlezing maakt, heeft u misschien goede gronden, maar in een systeemtheorie zijn die niet te vinden.

Met vriendelijke groet,

Gert de Jager


De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...