Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Nederlanders kennen niets van Vlaamse poëzie | Hoofdmenu | Bloemlezersschoenen (1) »

29 november 2008

Hotel New Flandres, niet ingecheckt (2)

Een vogel

Een vogel is een vis die niet kan vliegen.

Een vogel is een vis die niet zonder water kan
en op het droge snakt naar lucht.

Een vogel is een vis die hoog moet
omdat hij lijdt aan dieptezucht.

Een vogel moet landloos balanceren
op de horizon tussen verlangen en vlucht.

Een vogel is een vis die tegen de hemel
kleeft, een beest dat zijn lot lipleest.

Maar een vogel is en blijft een vis.

Jan Geerts, uit: Tijdverdriet en andere seizoenen, Uitgeverij P, 2004

Reacties

M.H.Benders


En dit had volgens jou wel opgenomen moeten worden, begrijp ik? Waarom?

Chrétien Breukers

Nou, moeten, dat zeg ik niet. De bloemlezing wil graag een representatief beeld geven van de (ontwikkelingen binnen) Vlaamse poëzie. Jan Geerts debuteerde nogal spectaculair en je zou hem dan ook in zo'n boek verwachten. Meer kan ik er niet van maken, behalve dat ik Geerts een sterke dichter vind; dit gedicht vind ik vrij geweldig, maar hij heeft nog meer sterk werk gemaakt.

Iets anders. Je schrijft dat In Letterland ophoudt. Maar ook: "Breukers hoeft zich geen zorgen te maken dat Loewak in het gat gaat springen wat In Letterland achterlaat (...)" Wat jammer toch. Ik zou het prettig vinden als er eens vergelijkbare fora zouden zijn, voor literatuur en voor poëzie. Nu heb je Woest en Ledig, De Papieren Man, De Contrabas, een paar andere sites en de scheldfora (zoals Loewak). Concurrentie zou meer dan welkom zijn.

Saskia van den Heuvel

als In Letterland inderdaad gaat verdwijnen zou dat zeer spijtig zijn en zeker een kwaliteitsverlies in digitaal letterland betekenen.

bovenstaand gedicht is wat mij betreft veel
uhh
tja

lucht.
vooral vis dan.
meer nog dan vogel.

M.H.Benders


Dit is dus een goed gedicht omdat jij het een goed gedicht vind. Fijn, weten we dat ook weer.
Nog iets: die muziekreeks van de Groot kun je je daarop ook uitschrijven?

Chrétien Breukers

Kijk... daar gaan we weer... niet ingaan op vragen, een beetje lomp doen... enfin.

En het is natuurlijk niet verplicht om hier naar berichten te kijken, of om berichten te beluisteren.

Micha Hamel

Ik snap geen laars van dit gedicht. Een vogel is toch juist een vis die WEL kan vliegen? Zo zit dat toch evolutionair ook in elkaar, qua dinosauriërs en dat hele verhaal?
Kan iemand mij dit gedicht uitleggen?

@Samuel, gefeliciteerd met je full points voor de detectie van mijn denkfout. @Catharina, ik houd erg van gemeenplaatsen, zinnen die bijna iets of bijna niets betekenen. Dee ik lullig? Ach, het kan veel erger.

Saskia van den Heuvel

@ Micha

Een vogel is (een vis die niet kan vliegen.)

Een vogel is (een vis die niet zonder water kan en op het droge snakt naar lucht.)

....en zo door. erg flauw net als die 'hoog moet' en 'dieptezucht'.

een vis kan niet vliegen toch? noch zonder water.

zoiets denk ik maar wat weet ik er van.

RHCdG

Mijn probleem met dit gedicht is niet de aard van de determinaties, maar het determineren zelf. Deze vogel, vanouds toch een symbool van vrijheid, kan niet aan zichzelf ontsnappen. De formule dit=dat wordt altijd ingezet om iets vast te leggen. Zulke neopositivistische volzinnen zijn niet in overeenstemming met de evolutieleer. Beter is het te zeggen: 'deze vogel is een vogel'. Dat is geen tautologie, maar een formule die de vogel ruimte laat om te ontsnappen, doordat juist uit de herhaling het verschil blijkt (vgl. a rose is a rose is a rose). Deze vogel is dus een vogel, en juist daarin is hij vrij.

jan pollet

ja maar, voor deze dichter is een vogel juist niet vrij. Allé, hoe zal ik het stamelen: hij kan wel vliegen, die vogel, maar eigenlijk komt zijn vliegen neer op zwemmen. De lucht is de lucht niet, maar 't water, alles is omgekeerd en daarom komt alles op alles neer. We zitten in één grote mystieke tekening gelijk in dat gedichtje van Gezelle http://www.woestenledig.com/woestenledig/2008/09/geluiden-bij-woest-en-ledig-5.html
Het absurde wordt zeer au sérieux genomen in de Vlaanders. Het surrealisme heeft in Vlaanderen een wetenschappelijke status. Zou dat het diepe water zijn dat ons scheidt?

Cath Blaauwendraad

@Micha: De illusie van originaliteit bestaat bij de gratie van gemeenplaatsen. En verder betwist ik niemand het door god gegeven recht om af en toe lullig te doen, het was ook niet echt een reactie op jou, meer op het feit dat de hele discussie zo afdreef van vragen die op zich wel interessant waren. Enfin, ik hoop dat deBuren ergens verslag zullen leggen van de discussie. (Sorry, heb geen idee hoe de topic in kwestie heette).

Gert de Jager

Ach, het water dat ons scheidt verbindt ons natuurlijk ook. Gezellig zwaaien.

Ik zie in het gedicht zich een ontwikkeling voltrekken. In de eerste strofen achter 'is' alleen maar vis, in de volgende drie vis en vogel. Identiteit en niet-identiteit, evolutie plus mystieke opgang en andere verlangens: het voltrekt zich volgens een ijzeren logica. Knap gedicht van een meneer van wie ik in ieder geval nog nooit had gehoord.

RHCdG

"Ach, het water dat ons scheidt verbindt ons natuurlijk ook. Gezellig zwaaien."

Behalve als er een meid doorheen waadt. Dan moet ze ineens dood.
Zwaai jij maar dag met je handje, met je ijzeren logica, en met je sofismen.

Gert de Jager

Ik reageerde op Pollet, maar als je er prijs op stelt: dag, Rutger. Dag, dag!

RHCdG

Ja, leg het nog even uit. Ik ben Catharina niet.

Gert de Jager

Goed om te weten. Dag, dag!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...