Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« National Poetry Day: dichten aan je carrière | Hoofdmenu | Kaas in het Pantheon »

05 oktober 2008

Over recensies

Op De Contrabas wordt kort na elkaar, en ter kennelijke vergelijking, naar twee recensies gelinkt: deze door Erik Lindner (Groene Amsterdammer) en deze door Erik-Jan Harmens (Trouw), over de bloemlezing Vallende stilte, die Gerrit Kouwenaar uit eigen werk samenstelde. Goed, over Lindner heb ik hier al het een en ander gezegd de afgelopen dagen; Harmens is een heel ander geval. Zijn recensie is maar een van de vele voorbeelden van het gebrek aan respect waarmee vertegenwoordigers van een elite - en van een voorbije tijd - momenteel naar de vuilnisbelt worden verwezen. (Het grote verschil tussen de manier waarop men zich in de jaren zestig tegen de gevestigde macht afzette, en de manier waarop men nu de macht naar zich toetrekt, is dat men geen vertegenwoordiging meer nodig heeft, en dus ook geen (parlementaire) politiek: in het web 3.0-tijdperk loopt eenieder met een foto- en filmcamera op zijn mobiel of blackberry over straat, om thuis of in het café het weblog te vullen. Men heeft nu zelf een stem; daar hoeven geen instituten meer voor te worden bestormd of bezet. Er zit ontegenzeggelijk een fascistoïde element in deze schijnbare democratisering: de gevestigde machten verliezen hun invloed, terwijl het woord van de straat in toenemende mate de dienst itmaakt. Enfin).

Lees verder bij RHCdG >>

Reacties

Hanz mirck

Nou nou, ik vind het wel een erge zevenmijlslaarzen-redenering om Harmens, die zich erg inzet voor de poëzie, in verband te brengen met het fascisme. Wel ben ik met je eens dat recensenten in het huidige tijdsgewricht vooral hun persoonlijke mening geven en niet een verantwoord oordeel. In die zin is de democratisering waar je op doelt inderdaad aan de orde. Dat is ook de reden waarom ik niet van zins ben om te gaan reageren op eventuele reacties op mijn recensies op de Contrabas: een recensie is voor mij geen stelling om een discussie te voeren maar een controleerbaar een antwoord op de vraag of een auteur slaagt in zijn eigen bedoelingen, en de relevantie daarvan.

Inderdaad, de link met fascisme is ook nogal gratuit. Door de openheid van nieuwe media is er juist ook ruimte voor alle mogelijke compenserende en relativerende geluiden, zoals hier maar weer bewezen is. Hanz, je poneert een interessant uitgangspunt voor de recensent: toetsen of de auteur erin slaagt zijn eigen bedoelingen waar te maken. Mijn vraag is dan echter: hoe weet je wat de bedoeling van de auteur zijn? Als je die uit de tekst gaat afleiden, kom je volgens mij in een cirkelredenering terecht.

Alexis de Roode

Dat was ik.

Wim van Til

Beste Hanz,

Met een omweg reageer je dus wel op wat er bij je recensies gedacht, gezegd en geschreven wordt. Als je, zoals je nu aangeeft vooral op zoek bent naar wat de dichter met zijn haar gedicht bedoelen wil, is dat natuurlijk je goed recht. Laat daar dan wel alle andere lezers buiten en haal die er niet bij als een soort bewijswaarde ("de lezer is ..."). Als je ze toch wilt gerbuiken in het bereiken van je doel, laat ze dan juist reageren zodat je eigen blik geslepen kan worden.

Rutger, dank voor je reactie op de recensie van Harmens. Hij doet inderdaad geen recht aan de status van de dichter noch aan de waarde van de gedichten die zijn opgenomen in de bloemlezing. Er is voldoende gepubliceerd over Kouwenaar en zijn poëtica (recent nog de studie van Gaston Franssen 'gerrit kouwenaar en de politiek van het lezen')om standpunten scherper te onderbouwen dan nu gebeurt.

Hanz Mirck

Welnu, ik ga uit van lezers die enig verstand van poëzie hebben en in staat zijn een steeds gebruikt model te herkenen, that's all. Vroeger gebruikte ik weleen de formulering 'mijns inziens', tot iemand me zei dat alles 'mijn inziens' is. Dus natuurlijk haal ik 'de lezer' er niet bij om mijn mening algemeen te maken, maar ik ga uit van een modellezer met een bepaalde kennis. Verder bedoel ik met de bedoeling van de auteur niet zozeer wat hij met een gedicht bedoelt (dat is inderdaad wellicht een cirkelredenering) maar meer voor de keuzes die hij op technisch gebied maakt. 'Om mijn oud woonhuis peppels staan' is een een zin waarin evident is waarom de woordvolgorde zo is. Of Leopold nou autobiografisch schrijft is inderdaad niet uit t gedicht af te leiden maar dat betrek ik ook niet in mijn oordeel.

Gert de Jager

Volgens mij is er niet zozeer sprake van een cirkelredenering als wel van een razendsnel proces van vermoedens en constateringen, inductie en deductie, trial and error. Als dat niet zo zou zijn, zou de menselijke geest bij een gedicht anders werken dan bij fenomenen in de alledaagse werkelijkheid of bij gedachteuitwisselingen met de bakker en de slager. Dat een gedicht van alles en nog wat kan bevatten dat een gedicht interessant kan maken en waarvan de dichter zich niet bewust was, is een andere kwestie. Met cirkelredeneringen bij het achterhalen van intenties heeft dat niet zoveel van doen.

Overigens vind ik dat de regel 'de hardloper schudt het zand uit zijn schoen / terwijl hij het zand uit zijn schoen schudt' nogal wat onrecht is aangedaan. Het is een formidabele regel. Uit veel van het voorafgaande begrijp ik dat ik zo’n uitspraak zou moeten beargumenteren, maar wat ik er ook bij zou halen, van het hypogram ‘zandloper’ tot zenboeddhisme – het zou mijnheer Harmens niet overtuigen, vrees ik.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...