Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Leroy schrijft overtuigende bundel | Hoofdmenu | Zomernieuws »

28 juli 2008

Newspaper Blackout Poems

Newspaper Blackout Poems

Reacties

Adriaan Krabbendam

It's done before. Maar dat zal inmiddels wel gelden voor ongeveer elk poëtisch procedé. Zelf tippexte ik ooit een bundel van ene "yard Kipl", maar er verscheen ruim twintig jaar geleden zo'n geweldig stukgesneden aan alle kanten fysiek bewerkte roman in GB -- ben naam en titel volslagen vergeten, begrijp ook niet hoe ik zo stom heb kunnen zijn het uit te lenen, aan wie en waarom? Mooi was het wel. In die dagen las je ook "The Third Mind" van Burroughs/Gysin, zo hoorde dat.
Terug naar boven: schreef I.L. Pfeijffer niet een paar jaar geleden een nogal lovende recensie over een in eigen beheer uitgebrachte vertyppexte bundel van T.S. Eliot?
Als iemand antwoord weet op bovenstaand tweetal vragen...

Gert de Jager

Het antwoord op vraag 2: Elisabeth Tonnard, Let us go then, you and I, T.S. tipp-exed, Acquoy 2003.

Twaalf regels uit The Love Song of J. Alfred Prufrock op ruim zestig verschillende manieren getyppext. De resultaten zijn prachtig en verbluffend.

Van Tonnard kwam ik in het laatste nummer van Revolver een handvol gedichten tegen. Geïsoleerde alledaagse observaties waarvan ik wat minder van mijn stoel val.

Samuel Vriezen

Adriaan - bedoel je "A Humument" van Tom Phillips?

Als het echt zwart wordt gemaakt, denk ik meteen aan Arnulf Rainer.

En er is Ronald Johnson met Radi Os (uit Paradise Lost). Die zou ik ook eens moeten opsporen.

Tonnard's boekje is inderdaad heel mooi. Haar DRUKsel-boekje beveel ik ook aan.

Samuel Vriezen

Ik moet trouwens bekennen dat ik die van deze Austin Kleon wel aardig vind, maar in laatste instantie niet zo heel erg spannend.... in zijn geval levert de procedure allerlei gedichten op die ik ook had geloofd als ze niet uit de krant waren gefilterd. Hier wordt een ongebruikelijke methode gebruikt om dingen te schrijven die je eigenlijk al van te voren wist.

Wim van Til

Blader in dit verband ook eens door Woorden, woorden, woorden van Harry Mulisch (1973, herdrukt in 1987) waarin HM door sonnetten van Shakespeare teksten puurt voor eigen gebruik.
Ongewtijfeld zal het procedé ook in kringen van concrete en visuele dichters tot experimenten hebben geleid. Ik zal daar eens gaan zoeken.

Adriaan Krabbendam

Dank, Gert en Samuel, Tonnard en Phillips, inderdaad.

RHCdG

Kijk aan, een rondje name droppen. Wat bevind ik me toch in uitstekend gezelschap hier. En jullie ook!

Rik Andreae

Roland Topor maakte ooit een boekje waarin álle woorden zijn zwartgemaakt.

Samuel Vriezen

Maar, Rutger, waarom zou je het dan zelf laten bij je eigen naam? (cq initialen) Doe lekker mee! Joyce, Kant, Vader Abraham...

RHCdG

Samuel, Samuel, Samuel toch,
Met name Gert de Jager zal graag bevestigen dat ik, RHCdG, alias enfin, de vleesgeworden name dropper ben. Mijn naam staat als het ware voor de edele kunst, dat wil zeggen dat ik eigenlijk alle namen ben. Ja, ik herinner me nu dat ik destijds een stuk schreef over een gedicht van Hans Kloos, naamgenoot maar geen familie van Willem, waarin Schierbeek, Bert figureerde, auteur van boeken met titels als "De andere naam", naar aanleiding waarvan de eerder genoemde, niet-fascistoïde en ook verder van alle vreemde smetten vrije Gert de Jager mij dienaangaande verwijten maakte. Ik doe dus niet zozeer mee, maar heb de hebbelijkheid min of meer uitgevonden.

Gert de Jager

Onzin. De naam van Schierbeek heb ik niet laten vallen. Ik heb bezwaar gemaakt tegen een - mijns inziens - gewrongen, incoherente lectuur van Kloos' gedicht waarbij ideeén van Deleuze als rechtvaardigingsgrond moesten dienen.

Maar die discussie is geweest. Punctum.

RHCdG

Gertje,
Kon je zelf maar zo'n gewrongen en incoherent stuk schrijven, dan hoefde je verder niet zo uit te pakken met je opinies, je namen en nu ook al je Latijn.

Geniet je een beetje van de zomer? Ik hoop het maar!

Adriaan Krabbendam

de hoon en is
ach wat de
z val gelijk j en
doe wanen

peter knipmeijer

@Wim van Til: laatst wees iemand me op http://www.bookrags.com/sonnet/ , voor onbeperkt variëren op Shakespears sonnetten. Leuk voor de lange winteravonden..

Gemarkeerd

Voor Nederlandse variant kijk op
http://gemarkeerd.wordpress.com

Ik steek niet weg dat Kleon de inspiratie was

Wim van Til

Peter: dank voor de site. Er wordt toch heel wat afgeknutseld. Laatst zag ik een boekje van (schrijvers naam vergeten) die alle woorden uit J.C. Bloems poëzie had verzameld. Een monnikenwerkje van weinig waarde, omdat hij de vindplaatsen er niet bij vermeldde. Nu is het een brij van alfabetische woorden met maar beperkt nut. Misschien kan iemand dat werk afmaken? De samensteller (meneer X.) zelf wellicht?

Half Gouda

Een variant die geregeld voorkomt op de website Half Gouda is de 'Ode aan Witten'. Uit het ene gedicht komt het andere voort. Selecteren of blokvorming maakt het onderliggende zichtbaar.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...