Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Gedicht van de week - Hans Kloos | Hoofdmenu | Zondagmuziek – je t'adore ich liebe dich »

29 september 2007

Roofbloemlezing?

'Sinds gisteren is onze woordenschat verrijkt met het woord roofbloemlezing. Je zou verwachten dat dit zoiets is als "een bloemlezing waarin werk is opgenomen waarvoor de gebloemleesde auteurs geen toestemming hebben gegeven". Zo kan het woord inderdaad worden geïnterpreteerd, maar de auctor intellectualis van deze tot dusver onbekende samenstelling blijkt roofbloemlezing eerder in een andere betekenis te gebruiken.' Lees verder op Taalbank >> en bij Ted van Lieshout >> (Overigens is het calculatietechnisch zo dat een vergoeding van meer dan 20 euro per gedicht het maken van grote overzichtsbloemlezingen onmogelijk maakt.)

Reacties

Ted van Lieshout

Grotere overzichtsbloemlezingen zijn wel degelijk mogelijk als de dichters conform de bestaande regelingen (die zijn niet voor niks door uitgevers en auteurs gezamenlijk opgesteld!) betaald worden, maar dan is, logischerwijze, de winstmarge voor de uitgeverij en de bloemlezer wat minder florissant.

Chrétien Breukers

Beste Ted. Je spreekt hier over de gevallen waarin die winstmarges er zijn – en die zullen er wel zijn, maar ik heb nog nooit het genoegen gehad om aan het hoofd van een dergelijke winstmarge te staan.

Anne van Uffelen

Gek is dat, er zijn zoveel subsidieverstrekkers, ook voor poezie, waarom heeft de uitgever of meneer Komrij daar geen gebruik van gemaakt?
Ik vrees dat veel dichters het maar al te leuk vinden om te pochen dat ze in een Komrij staan, dus w.s. staat Ted van Lieshout behoorlijk alleen. Jammer is dat, want met veel dichters valt er een grote vuist te maken en de bloemlezing óf niet te laten verschijnen óf een behoorlijk vergoeding te eisen. Het is een rotstreek om pas de toestemmingen aan te vragen wanneer de bundel al in druk is.
Een week heeft Komrij hier aan gewerkt? Zal toch niet? Ik heb dé Bloemlezer des Vaderlands: Henk van Zuiden wel eens gevraagd hoelang of hij aan een bloemlezing bezig is, het antwoord was 'gemiddeld drie maanden' (al zal dat niet dag en nacht zijn).

Anne van Uffelen

P.S. er hoort een komma te staan na de naam Henk van Zuiden. Bij deze!

Ted van Lieshout

Nou, draai het dan om: bij bloemlezingen is het verlies minder fors dan bij bundels van individuele dichters. Het risico daarvan is dat éénmansbundels verdwijnen ten gunste van bloemlezingen, omdat het verlies dáárop minder groot is.

Chrétien Breukers

Nou Ted, dat is niet de trend in poëzieland, tegenwoordig.

En Anne: als Van Zuiden 3 maanden over zijn themabloemlezingen doet... dan is dat best lang, voor dat soort bloemlezingen. Ik geloof hem meteen, maar lang blijft het.

Ted van Lieshout

Ik maakte één bloemlezing en deed er - ik durf het haast niet te zeggen - meer dan een jaar over. En het was niet eens een dikke.

Chrétien Breukers

Ja, goed... ieder zijn eigen tempo natuurlijk. En sommige onderwerpen duren langer dan andere, zo is het ook.

Anne van Uffelen

Na een nachtje slapen wil ik toch nog even terugkomen op de schamele vergoeding die de uitgever per gedicht wil betalen. Wat hierbij in ogenschouw mag worden genomen is dat een bloemlezing van deze omvang, vele malen hogere verkoopcijfers haalt dan een doorsneebloemlezing. Dus de inkomsten zijn ook vele malen hoger. De verkoopprijs is 25 Euro, daar moet toch zeker, wanneer er minimaal tienduizenden exemplaren over de toonbank gaan, een normale betaling aan de gebloemleesde dichters in zitten?
Ook wel aardig om te vermelden dat gisteren (29/09/07) in het artikel in het katern 'de Verdieping' in Trouw, Gerard Berends de enige levende dichter is die wordt genoemd door Komrij! Hij is (op pagina 9 van dezelfde krant kort interview met Berends) een van de acht dichters die met tien gedichten in de KinderKomrij is vertegenwoordigd.

Ingmar Heytze

Zoals mij is geleerd door uitgevers: een bloemlezing gaat normaal gesproken uit van de 10% standaardroyalties, maar dan verdeeld onder de bloemlezer en ALLE deelnemende dichters. Een versimpeld voorbeeld. Stel, Piet Pluimers maak een bloemlezing van 100 gedichten van 100 verschillende dichters, die voor 10 euro op de markt komt in een oplage van 1000 exemplaren. Het zijn allemaal korte gedichten en er kunnen een paar samen op een bladzijde, dus de bloemlezing beslaat precies 100 bladzijden in totaal. Wat krijgen nu de dichters? De uitgever rekent voor: als we nu alles verkopen, levert dat in totaal 1000 * 10 euro is 10.000 euro bruto op. Daarvan gaat 10% naar bloemlezer en dichters, dus 1000 euro. De bloemlezer, die immers veel meer werk in zijn boek heeft gestoken dan elke dichter in dat ene gedicht, krijgt daar 5% van, dus 500 euro. De overige 5% ofwel 500 euro is voor de dichters, dus 5 euro per gedicht.

Nu verschijnen themabloemlezingen vaak in wat hogere oplages, passen 100 gedichten plus overige binnenwerk natuurlijk nooit op 100 bladzijden maar op 112 of zo, krijgt de bloemlezer soms 4 en dan weer 6 procent, staan in sommige bloemlezingen veel meer dan 100 gedichten en in andere weer minder, worden succesvolle bloemlezingen nog wel eens herdrukt, wordt er soms weer per pagina en dan weer per gedicht afgerekend et cetera. Dat leidt normaal gesproken tot een nette brief met een verzoek tot toestemming en een rekensommetje dat op bedragen als 12,76 euro of 17,12 euro uitkomen, met een paar euro erbij als er een herdruk wordt bereikt. Dichters moeten gewoon zelf afwegen of ze al dan niet in bloemlezingen willen, maar geld uit deze hoek zal er toch nooit in zitten.

Ted van Lieshout

In dit geval is het boek éérst gedrukt en dáárna is pas toestemming gevraagd aan de dichters. Er viel voor de dichters dus niets af te wegen.

Chrétien Breukers

Ted, bedenk eens... hoeveel gedichten worden er per jaar van je in bloemlezingen opgenomen? Hoogstens, en in een optimistische schatting... 20? maal 26,5 is dat 530. De publiciteit uitgaand van die publicaties is meer waard.

Als je een dikke bloemlezing moet maken en elk gedicht met 26,5 moet honoreren, gaat een boek ineens een tientje meer kosten... Dat heeft grote effecten op de verkoop.

En: in de dikke Komrij staan is onbetaalbaar. Ik kreeg 5 euro per gedicht voor mijn 2 verzen, maar had ook best 5 euro per gedicht willen toegeven.

Ted van Lieshout

Je slaat de spijker op z'n kop, Chrétien: staan dichters in bloemlezingen omdat ze er geld voor betááld hebben of hebben ze ervoor betaald gekrégen? Als je als dichter met 5 euro plaatsing van één gedicht in een bloemlezing kunt kópen, kan 50 euro een prima investering zijn.

Ingmar Heytze

Het ligt anders: aangezien uitgevers van bloemlezingen de helft van de tijd vergeten om je een auteursexemplaar te sturen, vind ik mezelf een paar keer per jaar terug in de boekhandel om bloemlezingen waar ik zelf in sta aan te schaffen - elke keer weer in het droeve besef dat dat ene exemplaar mij al meer geld kost dan het gedicht erin aan royalties oplevert. Meestal breng ik de rest van mijn geld dan meteen naar een kroeg in de buurt, waar ik de pas aangeschafte bloemlezing natuurlijk weer kwijtraak. Et cetera.

annemieke

Het is ook onjuist, onjuist om niet met mensen die het betreft in gesprek te gaan maar mensen als bloemen schuin af te snijden en zo de commercie , kom maak een rij
lees deze poëzie, we gaan er wel van uit dat mensen et goed vinden zo uit te geven. Een normaal honorarium zou 26 euro behoren te zijn. Echter, mensen zijn soms blind alleen al door de eer en zwijgen , zwijgen omdat in de dikke komrij van gerrit te staan veel aandacht en roem voor hun zou kunnen genereren. Over wiens ruggen worden mensen soms mede gevragd of ongevraagd
exporteur van woorden en beelden, en wat ligt ten grondslag aan de uitgave van juist deze bundel, kinderkomrij.
Het voelt helder, compleet helder, als wederom een aanname
van mensen gaan wel voor geld en egostreling in plaats van seriues als dichter te worden gehononeerd.
Het is zeer onjuist maar ook heel erg transparant , hoe deze rij, ondanks dat er on getwijfeld terugkijkend mooie dingen zijn geschreven mensen zo met mensen omgaan.
Is het de macht van d egrote uitgeverijen, is het daarom dat Henk Van Zuiden ooit terecht al zei, vreemd dat meneer Komrij beplaade mensen steeds vergeet.
Ik ken meneer Komrij niet persoonlijk. Ik keek hem een keer in de ogen bij Carré toen was hij iets kwijt , hioj was gehaast ik wilde hem van wege de waarde van echte poëzie iets vragen , vragen of hij een keer in cam in de avond wilde optreden.
Poëzie is transparant , er liggen soms wonderen in,
poëzie kan iets aan reiken , met deze uitgave vraag ik me af, hoe Gerrit, me inderdaad aan Ja Zuster nee zuster doet denken, al vraag ik het me niet meer af, Annie.M.G.Schmidt was ook wars van snobisme en zei vaak doe maar gewoon.\
Als iemand groot van formaat was en een goede bloemlezeres
dichteres, dan was zij het wel, maar vrouwen, vrouwen worden wel vaker door mannen die voor mannen kiezen toen niet op waarde geschat, vreemd? Nee , de zon gaat ook nog steeds op in het oosten en de maan was ook nog steeds aan en af, niets nieuws dus onder de zon.
De dichters ja, zouden 26 euro per gedicht behoren te krijgen , kunst wordt zo geknecht denk ik, en is roem dan te koop, wat is tegen woordig nog wel eer en lijk,
Leven , het is soms wel en dan weer niet, te filmen is het niet.

annemieke

Even een gecorrigeerde tekst, ter vervanging van bovenstaande

Het is ook onjuist, onjuist om niet met mensen die het betreft in gesprek te gaan maar mensen als bloemen schuin af te snijden en zo de commercie , kom maak een rij
lees deze poëzie, we gaan er wel van uit dat mensen et goed vinden zo uit te geven. Een normaal honorarium zou 26 euro behoren te zijn. Echter, mensen zijn soms blind alleen al door de eer en zwijgen , zwijgen omdat in de dikke Komrij van gerrit te staan veel aandacht en roem voor hun zou kunnen genereren. Over wiens ruggen worden mensen soms mede gevragd of ongevraagd
exporteur van woorden en beelden, en wat ligt ten grondslag aan de uitgave van juist deze bundel, kinderkomrij.
Het voelt helder, compleet helder, als wederom een aanname
van mensen gaan wel voor geld en egostreling in plaats van serieus als dichter te worden gehonoreerd.
Het is zeer onjuist maar ook heel erg transparant , hoe deze rij, ondanks dat er ongetwijfeld terugkijkend mooie dingen zijn geschreven mensen zo met mensen omgaan.
Is het de macht van de grote uitgeverijen, is het daarom dat Henk Van Zuiden ooit terecht al zei, vreemd dat meneer Komrij bepaalde mensen steeds vergeet.
Ik ken meneer Komrij niet persoonlijk. Ik keek hem een keer in de ogen bij Carré toen was hij iets kwijt , hij was gehaast ik wilde hem van wege de waarde van echte poëzie iets vragen , vragen of hij een keer in cam in de avond wilde optreden.
Poëzie is transparant , er liggen soms wonderen in,
poëzie kan iets aan reiken , met deze uitgave vraag ik me af, hoe Gerrit, me inderdaad aan Ja Zuster nee zuster doet denken, al vraag ik het me niet meer af, Annie.M.G.Schmidt was ook wars van snobisme en zei vaak doe maar gewoon.\
Als iemand groot van formaat was en een goede bloemlezeres
dichteres, dan was zij het wel, maar vrouwen, vrouwen worden wel vaker door mannen die voor mannen kiezen toen niet op waarde geschat, vreemd? Nee , de zon gaat ook nog steeds op in het oosten en de maan was ook nog steeds aan en af, niets nieuws dus onder de zon.
De dichters ja, zouden 26 euro per gedicht behoren te krijgen , kunst wordt zo geknecht denk ik, en is roem dan te koop, wat is tegenwoordig nog wel eer en lijk,
Leven , het is soms wel en dan weer niet, te filmen is het niet. Zo even iemand gevraag om de grammaticafouten er uit te halen, de vorige reactie kun je verwijderen.
Grammaticafouten storen dan lezen menen de inhoud niet meer dan lezen ze over de inhoud heen. Het is triest, maar soms een feit net als de dijkdoorbraken in Hildesheim.de wereld gaat nog eens ten onder met de leugens en vermengingen van pus van komrij, dat zou pas echt triest zijn, integriteit is gelukkig niet te koop .Echt leven herken je feilloos, zei ooit een deels blinde man, hij liep met een wit rode stok had kokervisie mensen dachten hij ziet geen stek want hij loopt met een stok, vreemd hoe ook daar ,mensen zich niet realiseerden dat dan je andere zintuigen optimaal ontwikkelt zijn. Poëzie dat moeten mensen wel kunnen lezen niet schuin af snijden, bloemen wel, dan nemen ze voedingstoffen beter op .Leven , net als poëzie , te zot voor woorden, ooit schreef iemand al , het is een hoofd om een hoofd bij neer te leggen, taal is taal om de taal te verstaan en te gebruiken waar het voor bedoeld is.
Taal is te snappen als je snapt wat inhoudelijk met de tekst geduid wordt, poëzie staat altijd opzich zelf, altijd, maar als mensen het gebruiken, ja dan zullen ze wel toestemming mogen vragen aan dichters al liegen dichters de waarheid, goedkoop is duurkoop. Mensen kunnen dacht ik na het zien van lo wel tot tien tellen mag ik aannemen. Maar wie ben ik, ik zal er ook niet minder om slapen, gezond zijn zet wel zoden aan de dijk, heid fundamenten voor je zelf om op eigen benen te kunnen staan. Nee komrij is in deze gerrit ten voeten uit, een rit door tijd en een soort brug te ver gegaan wellicht en om welke rede? Bewaren van poëzie? Het gaat niet om het vele het gaat om de kwaliteit van dingen , zo ik zeggen maar wie ben ik, gewoon een vrouw met een eigen mening, is het antwoord. Smaak en meningen mogen verschillen ,maar waarom mensen zo om gaan met dingen, van verwondering zou je soms van je stoel vallen is het niet.
Lieve groet

Chrétien Breukers

http://www.youtube.com/watch?v=P3n3PWBEAs0

annemieke

Grappig is wel dat in de naam van Gerrit, Komrij al een tent staat,
stond en altijd zal staan.
Er staat ook een kom in, een weegapparaat voor goud uit de oudheid.
Roofbloemlezing is inderdaad wel een woord , een reis, een rit van deze meneer Ger
zijn rit door de steppen, met nomaden
De eigen schappen van een den, die hoef ik dichters denk ik die bekend zijn met dat waar ze over schrijven niet uit te leggen.

Net zoals als een voetbalveld twee doelen heeft en een elftal, een stip in het midden en er wel meer mensen pietje heten net als er wel meer bomen els , een vochtminnende boom is Ge u ook ge is in goed nederlands ,
Een samengesteld woord geels vormt.
Vreemd dat mevrouw Geels zou graag inde sandwich reeks van Komrij wilde en ondertussen zelf in het midden lag van haar eigen tosti.

je moet ook niet gaan doobbelen met stenen, je moet weten waar je over spreekt en als mensen eigen roem voor
eerst goed leren lezen over anders mans rug wensen te gebruiken, dan denk ik, kind gebruik tempo, veeg je tranen af en met een stok lopen, is niets mis mee.vergeet alleen nooit eerst te denken , later kun je altijd nog na- denken ook de goede dingen in de juiste proporties zien, mag ik aannemen.

Ik zou me bijna afvragen of ze bekend is met een regiseur die ik ooit sprak, dan zou ze vast een ster zijn niet star onnadenken , een broodje kro - ket alleen hebben gegeten, of net als ik wel het ontbijt uitgespugd hebben.

Wat is geworden, meer dan zien wat gebeuren kan als mensen niet denken, wel denken dat ethiek en wetenschap alleen aantoonbaar is als het aantoonbaar is.

Er zijn meer pietjes die pietje heten, taal is taal en vaal met rede als je de rede zit ook achter woorden, nu werd ze deel van een rel , ik legde ooit aan haar euit dat ze wel eens beter inhoudelijk mocht lezen , net als Komrij maar meer dan aanreiken kun je mensen niet.


Het is me soms door dichters, duidt me niet euvel dat ik even mijn mond in uw discussie gooi, ik heb geen bord voor mijn kop , nooit gehad ook , maar vat wel waarom bij Petten het strand verhogd mag worden bij de hondbossche zeekering.

Wat is het toch dat mensen zoveel voor lief nemen op het gebied van kunst ?Is naaktlopen mode geworden in woord en daad bij velen en vele mensen elkaar net meer of om de verkeerde redenen?Zaad geeft kinderen maar ook roos als mensen hun haren niet bij houden en onderhouden met de juiste gezonde middelen.

Dat gene wat duidelijk ergens aan tengrondslag ligt wordt te vaak fout gelezen , fout gelezen omdat mensen soms verkeerde aanreikingen van opdrachtgevers , werkgevers krijgen.
Een kind snapt nog wel waarom mensen dat ontslag willen versoepelen, tegen rechten van mensen in willen gaan, dan ben je klokken luiders eerder en gemakkelijker kwijt ten gunste van
de commercie en de tv de media , de schatkist , het kapitalisme.
In Ameriak zijn niet voor niets zoveel hypotheken te gemakkelijk niet gecontoleert verschaft aan mensen.
Nederland is gelukkig niet Amerika hier kunnen mag ik hopen mensen zelf nog denken.

Welk werk wordt dan soms onnadenkend al meteen gedoemd om fout te worden gelezen als mensen niet echt in gesprek met anderen gaan? Kiezen mannen dan alleen voor mannen?
Vreemd zou je zeggen, maar verder kan het me niet storen want ik ben van mening dat als je echt iets van belang vind , dingen in leven toch altijd uitkomen omdat voor de dag komen. De pet past een ieder zodar je onrecht ziet, maar dan moet je wel net als die blinde man , die alleen kokervisie had, je verstand gebruiken juist ook in poëzie en woorden .
Zandzakken kunnen dan het tij nog keren schreef ik in 2003. Mensen mogen in die zin wel zorgvuldiger om gaan met leven , op papier en digitaal.Je moet denk ik niet denken in hokjes maar uit j hok komen, mensen zijn geen honden nog katten, mensen hebben gevoel en een hart, en als ze hart hebben voor verwondering, waardering voro wat echt van waarde is, dan laten ze zich niet wegsturen met ongevraagde dichtsels van wege de commercie, dan schatten ze mensen die echt het goed vor hadden , dwars door regels heen vochten voor juist Poëzie wel op waarde want net als banken, stelden sommgige dichters hun ren, wel open hun rente tijdig bij.

Je mag de woorden weer wissen als je de behoefte voelt Chretien, maar teksten laten staan , mensen zelfstandig laten denken, geeft meer zicht op dingen , staar je niet blind op namen, dan kun je je naam eer aan doen, net als die van meer mensen
dan gaat het werkelijk ergens over en is er vooruitgang te boeken in leven in plaats van alleen slap gelul, in gelul is niet te wonen , al zou slaapt ger rit wel in een tent, maar hij sliep in de verkeerde ,echte gers
zijn tenten zonder spijkers weet je dat, dat zij verbindingen die erg goed en van nature constructief goed in lekaar zitten van hoten latten en van katoen menig communisme overleefd hebben, net als mongolen zijn het van oorsprong boedhistische verblijven, maar ik denk dat je diep in je hart dat wel vermoedde. BVoedhisten herken je altijd aan mensen die als ze je huis bezoeken, keurig hun schoenen uit doen, vertrouwen op het feit dat vuil van d estraat niet in het huis van mensen terecht komenZoiets, dus bij deze, zo mijn bijdrage aan de dis, de maaltijd wat is werkelijk poézie en zag ook jij een wonder soms zo maar in en tussn regels liggen,
mijn broer zei ooit, je zou je ogen niet geloven en mijn ooom zei ooit, nee en je neus zou de geuren soms amper maar verdragen.
leven is oost en west samen, thuis best, een heideveld met verstillende momenten, ten lange leste de moeite waard, diepe diepe ontroering.

dank , aan je poézie site , in alles ligt waarde als je de waarde durft te zien, dan is er ruimte voor groei.

lieve groet , met oprechte dank

annemieke

Chrétien Breukers je ontroert me met je humor , oprecht , je ontroert me
gelukkig, gelukkig heb je humor in je
lijf , zon voor je lievegroet

Chrétien Breukers

Beste Annemieke,

please... niet van die lange lappen. Dat scrolt zo lastig.

Groet,
Chr.

annemieke

taalfouten , ze zijn niet het einde van de aarde, toeval is soms debet aan onbegrepen diepe verwodering van leven , mensen zijn wel verstaanbaar op inhoud is het niet, ik ga nu wandelen, dank voor de reactie ruimte
en dat je geen broertje dood wenst te hebben aan leven en de waarde, dankje wel.
lieve groet

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en zullen niet verschijnen op deze weblog voordat de auteur ze heeft goedgekeurd.

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...