Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Jaeggi is kletssites ter wille | Hoofdmenu | Presentatie Contrabas »

30 mei 2007

Terug van Maerlant online

Het Venijnig Gebroed laat weten: 'Het heeft wat op zich laten achten, maar de deelnemende gedichten die geselecteerd werden voor het project “Terug van Maerlant” staan online. Via onze website kun je dit bekijken. Je kunt ook meteen op deze link klikken. Klik daarna op de foto van de deelnemer om zijn of haar bijdrage te bekijken.'

De Contrabas zegt: 'Lees de gedichten. Over het gedicht van hoofdredacteur Breukers kan worden gediscussieerd. Het is, zoals Gert de Jager in zijn reactie zegt, cultuurpessimistisch van aard. Voorts is de redactie van de Contrabas benieuwd naar wat de lezers vinden van dergelijke projecten. Of ze, in modern-neo-liberale zin, iets "opleveren".'

Reacties

Gert de Jager

Voor de goede verstaander: de redacteur van dienst onthoudt zich van commentaar en kwalificaties omdat hij zelf tussen de uitverkorenen figureert. Men klikke dus allen.

Dienstdoend redacteur

Meestal onthouden de redacteuren van dienst zich van commentaar. Kijk de berichten er maar op na.

Gert de Jager

Nou, ik meen af en toe wel eens een opinie tegen te komen. Mijn opmerking was trouwens absoluut niet onvriendelijk of ironisch bedoeld, maar als het soort aansporing dat in de stukken van Chrétien zelf vaak te vinden is. Ik vond het jammer dat die aansporing ditmaal ontbrak. Maar misschien heb ik een en ander te pregnant geformuleerd.

Dienstdoend redacteur

Ach, te pregnant, wat is te pregnant? Nee, daarin zat u gemakkelijk aan de veilige zijde.

Gert de Jager

Ik begrijp het misverstand echt niet. Ik heb zelf opportunistische redenen om lezers naar de site van Het Venijnig Gebroed te sturen én ik vind het gedicht van Chrétien een van de drie of vier geslaagde gedichten uit het project. Waarom geen discussie over b.v. het cultuurpessimisme dat uit Chrétiens gedicht spreekt of over zijn hortende, pregnante toon? Over het merkwaardige scala aan dichters dat zo'n project oplevert - inclusief mijzelve? Daarvoor dienen de gedichten wel eerst gelezen te worden. De onderkoelde presentatie leek mij dat niet te bevorderen - een ongelukkig gevolg van valse bescheidenheid. Als u, dienstdoende redacteur, nog meer kaarten op tafel wilt - helaas, die heb ik dan niet.

Dienstdoend redacteur

Ah zo. Dat bedoelde u. Wij zullen het toevoegen.

bernd ebbo visser

Wat lijken Paul
Verstraete en Paul
Verstraete en
Paul
Verstraete
toch op elkaar...

Denis Vercruysse

Ja, verschillende inzendingen waren nu eenmaal mogelijk en er moesten dertig posities ingevuld worden.

Of dergelijke projecten iets opleveren laat ik liever in het midden. Ik vermoed dat niet iedereen poëzie schrijft voor de eeuwigheid maar soms simpelweg voor het genot of het plezier. Met dit project hebben we ons in elke geval goed geamuseerd. Een voorwaarde die we als het goud in een drakennest zorgvuldig bewaken.

Gert de Jager

Bedoel je alleen het eigen genot en het eigen plezier of ook dat van lezers/luisteraars? In Damme waren meer dichters dan belangstellenden. Geen probleem?

Denis Vercruysse

Als de lezers/luisteraars mee kunnen genieten, des te beter. Veel daarvan hangt natuurlijk af van deze moedwillige of onvoorbereide ontvangers. Hun bereidwilligheid om zich me te storten in dat plezier of genot bepaalt veel. Ik herinner me een mooie uitspraak van Peter Holvoet-Hanssen: "Soms ben ik zo grappig, dat het niet grappig meer is". Of iets in dien trant.

Het is uiteraard jammer dat de opkomst in Damme zeer gering was. Wat de marketing van Damme daarmee te maken heeft, daar heb ook ik het raden naar.

Ook Jan Hautekiet en Wigbert kampten die dag met een klein publiek.

Met het venijnig gebroed ondernamen we ooit een performance voor telkens een publiek bestaande uit 1 persoon (afwisselend), waar we op 1O à 20 cm vandaan stonden. We hebben ons daar geweldig mee geamuseerd en ook de luisteraars leken daar van te genieten.

Ach, soms spreken we allemaal eens tegen de muur.

Gerard Scharn

De dagen dat ik in Damme was, zijn mij uitstekend bevallen. Het weer was fantastisch en het publiek voorzover aanwezig (in aantal soms overtroffen door dat van de dichters die verstek hadden laten gaan, althans op de eerste dag) heeft wel te kennen gegeven de voordrachten op prijs te stellen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...