Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« april 2007 | Hoofdmenu | juni 2007 »

mei 2007

31 mei 2007

Boek.be maakt leerstoel aan Universiteit van Antwerpen mogelijk

Boek.be laat weten:

Op 1 juni 2007 ondertekenen Geert Joris, gedelegeerd bestuurder van Boek.be, en prof. dr. Francis Van Loon, rector van de Universiteit Antwerpen, een overeenkomst over de oprichting van de ‘Leerstoel Boek.be’. Daarmee krijgt de spontaan gegroeide samenwerking tussen Boek.be en de Universiteit Antwerpen vaste vorm.

De opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen omvat het opleidingsonderdeel ‘Actuele problemen van uitgeverij en boekhandel’. Deze introductie tot het hedendaagse boekenvak geeft toekomstige informatieprofessionals een overzicht van alle actoren die een rol spelen in de waardeketen van het boek.

Daaruit blijkt onder meer dat de wereld van uitgeverij en boekhandel en de sector van de documentaire informatie (bibliotheken, documentatiecentra, informatiediensten in profit en non-profit) voor een aantal gemeenschappelijke uitdagingen staan: de commercialisering van het informatieaanbod, de centrale positie die de lezer inneemt, veranderingen in het leesgedrag van consumenten, en de toegenomen impact van digitale ontwikkelingen.

De titularis van het opleidingsonderdeel, prof. dr. Pierre Delsaerdt, werkte voor de invulling van het curriculum intensief samen met Boek.be. In 2005–2006 werd een reeks gastcolleges opgezet met vertegenwoordigers van het boekenvak in binnen- en buitenland. De reeks stond niet alleen open voor studenten van de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap, maar ook voor een aantal ‘gaststudenten’ die professioneel actief waren in de Vlaamse uitgeverij en boekhandel.

Het initiatief wordt herhaald in academiejaar 2007–2008. De samenwerking met Boek.be staat borg voor deskundige gastsprekers in het universitaire curriculum, maar beantwoordt ook aan de vraag van het Vlaamse boekenvak naar een verdere professionalisering van zijn medewerkers. In datzelfde verband initieerde het Kenniscentrum van Boek.be trouwens een Werkgroep Opleidingen.

Nu richten Boek.be en de Universiteit Antwerpen dus ook een ‘Leerstoel Boek.be’ in. De bedoeling is om jaarlijks een spraakmaker uit het (internationale) boekenvak uit te nodigen tot het geven van een lezing voor een algemeen publiek, in combinatie met een workshop voor meer gespecialiseerde studenten. De leerstoel zal voor het eerst worden georganiseerd in het voorjaar van 2008.

Kortom: mijn toekomstige baan wordt hier omschreven. Een spraakmaker. Uit het internationale boekenvak. Met verstand van zaken, voeg ik er maar aan toe. Met kennis van hier tot, eh, tot ver. Over gedrukte en digitale media. Och, wat heerlijk. Ik bloos nu al bij het idee dat ik binnenkort gevraagd ga worden.

Presentatie Contrabas

Gisteren werden de vier nieuwe Contrabasdeeltjes gepresenteerd. Op de website van Catharina Blaauwendraad een eerste impressie.

30 mei 2007

Terug van Maerlant online

Het Venijnig Gebroed laat weten: 'Het heeft wat op zich laten achten, maar de deelnemende gedichten die geselecteerd werden voor het project “Terug van Maerlant” staan online. Via onze website kun je dit bekijken. Je kunt ook meteen op deze link klikken. Klik daarna op de foto van de deelnemer om zijn of haar bijdrage te bekijken.'

De Contrabas zegt: 'Lees de gedichten. Over het gedicht van hoofdredacteur Breukers kan worden gediscussieerd. Het is, zoals Gert de Jager in zijn reactie zegt, cultuurpessimistisch van aard. Voorts is de redactie van de Contrabas benieuwd naar wat de lezers vinden van dergelijke projecten. Of ze, in modern-neo-liberale zin, iets "opleveren".'

Jaeggi is kletssites ter wille

'Omdat er op sommige literaire kletssites flarden van ronddwarrelen en dit tot voorspelbaar en onbenullig commentaar leidt: hierbij de volledige recensie van de Beste gedichten van het jaar zoals die afgelopen donderdag in het Parool stond.' Lees verder. Ah, zo kunnen wij tenminste weer eens ouderwets genieten van een staaltje Jaeggi-proza zonder weerga.

Boek over Jan Six van Chandelier verschenen

PoesykJan Six van Chandelier (1620-1695) bracht zijn gedichten samen in de bundel Poëzy, in 1657. Hierin passeert zijn hele leven de revue: schooltijd, relaties met familie en vrienden, verliefdheid, politiek, reizen door Zuid-Europa en Engeland, ziekte en christelijk geloof. Zijn bundel is, menen Riet Schenkeveld-van der Dussen en Willemien B. de Vries, één grote dialoog – niet zonder zelfspot en zelfkritiek – met zijn lezers.

Over hun bijna levenslange fascinatie voor het werk van Six van Chandelier hebben Riet Schenkeveld-van der Dussen en Willemien B. de Vries nu een boek gepubliceerd: Zelfbeeld in gedichten. In dit boek zijn de auteurs ook in dialoog, of in discussie gegaan, met elkaar, maar als het ware ook met de dichter, over de waarde van zijn poëzie voor lezers van nu. Daarom is voor de briefvorm gekozen. Er worden zelden definitieve standpunten ingenomen en opnieuw krijgen lezers alle ruimte voor een eigen visie, die getoetst kan worden aan de hand van een ruime bloemlezing uit de gedichten.

Het onvolprezen Reformatorisch Dagblad, niet op zondag geopend, schreef over dit boek onder meer: 'Lezers van en over Six worden ’ondergedompeld’ in poëzie in het raam van de zeventiende-eeuwse samenleving. Voor Riet Schenkeveld is de conclusie duidelijk: Six verdient een plaats in de canon van Nederlandse klassieke dichters. Wie de briefwisseling met de discussies over deze Amsterdamse christelijke dichter leest, kan die conclusie alleen maar onderstrepen.'

Rondweg bedreigt voormalig woonhuis Vasalis

Het huis waar dichteres M.Vasalis tot haar dood in 1998 in Roden woonde, wordt bedreigd door de aanleg van een rondweg. Dat schrijft Dagblad van het Noorden vandaag. Lees verder op Woest en Ledig.

Vier nieuwe Contrabasdeeltjes

Anderae_3Woensdag 30 mei om 20.00 uur, in de Cotton Club aan de Nieuwmarkt 5 in Amsterdam – feestelijke presentatie van vier bundels uit de Contrabasreeks:

Rik Andreae, Toerist
hans kloos, zoekresultaten voor liefde, dood, afscheid, huwelijk, oorlog, water, biografie, vriendschap, geluk, geboorte, ouder(s), alleen, jarig, sonnet, school, zomer, verhuizen, humor, poëzie, oma
Fred Papenhove, Draaibaar
Jabik Veenbaas, Brieven aan mijn kind

(Klik op de plaatjes voor een groter omslag)

(Jabik Veenbaas was onlangs bij de Avonden. Hans Kloos bij Cantina.)

Kloos_2


Cotton Club

Nieuwmarkt 5
1011 JP Amsterdam
30 mei
20.00 uur
entree gratis
De Contrabas
en BnM Uitgevers
http://www.bnm-uitgevers.nl

Marc Reugebrink over onze oppervlakkige cultuur

Het Fonds voor de Letteren, wie heeft er niet zo nu en dan iets op te mopperen? Maar weinigen maken het zo bont als Marc Reugebrink:

2004boekenalsgids'(...) ik kan soms ook erg geïrriteerd raken door de formulieren waarin mij naar werkplannen en voortgang van de werkzaamheden wordt gevraagd. Ik behoor, zo zou ik telkens op die formulieren willen zetten, tot het type schrijver dat géén uitgewerkt plan heeft als hij ergens aan begint, alleen een vaag idee dat gaandeweg concreter wordt, of zelfs kan veranderen. Ik behoor tot het type bij wie de vorm aan de inhoud vooraf gaat en die in die zin heeft te volgen wat de geschreven tekst me dicteert. Reden waarom ik zelfs een strikt autobiografisch begonnen verhaal nooit tot een waarheidsgetrouw einde zou weten te brengen.' En: 'Het alternatief voor de formulieren — om even terug te keren naar waar het me om begonnen was — heet natuurlijk: vertrouwen. Schrijvers als ik, die hun boeken niet op voorhand kunnen plannen, die werken vanuit wat er zich onder hun handen vormt, willen eigenlijk op hun woord geloofd worden wanneer zij de bevoegde instanties vertellen dat het wel goed zal komen: "gelooft u mij toch."'

Kort gezegd: 'Maak het geld over en zwijg.' Gelukkig bevat Reugebrinks posting verder veel goeds en waars, ter lafenis tot ons gebracht in deze oppervlakkige tijden. Lees zelf maar eens. En wij van de Contrabas wensen Reugebrink fijne weken toe, in Berlijn, een stad die ongetwijfeld goed zal zijn voor vele, vele nieuwe bespiegelingen.

Kunst uit huis, met Armando

'"Tot twintig jaar geleden had ik geen interesse om zelf kunst te bezitten," zei schilder/schrijver Armando vorig jaar in het Financieele Dagblad. ‘In de zogeheten Nul-beweging uit de jaren zestig werd destijds veel geruild. Ik deed daar niet zo aan mee. Uiteindelijk, toen ik genoeg geld verdiende en ruimte had, ben ik begonnen met het kopen van tekeningen. En nu ben ik in de greep van de hebzucht, en van het steeds iets nieuws willen ontdekken en kopen.’ In die twintig jaar heeft hij ongeveer tweehonderd tekeningen van kunstenaars uit binnen- en buitenland gekocht.'

Dit schrijft Jef van Gool in een stukje naar aanleiding van de sinds 2005 lopende  serie Kunst uit huis die het Stedelijk Museum Schiedam onderhoudt en waarbij de verzameling van particulieren het uitgangspunt is. De derde tentoonstelling in die serie is Armando verzamelt en tekent die van 10 juni tot en met 26 augustus te zien is. Er zal werk te zien zijn van onder anderen Paul Klemann, Paul van der Eeerden, Reinier Lucassen, Arno Kramer, Fons Brasser, Co Westerik, Jan Roeland, Markus Lüpertz en Ansuya Blom. Daarnaast worden ook tekeningen van Armando zelf geëxposeerd. Het gaat om een klein overzicht vanaf de jaren vijftig tot nu, waarbij de meest recente tekeningen voor het eerst te zien zijn.

Lees meer op Boekbalie

29 mei 2007

Anne van Amstel en Rita van Hauwermeiren winnen VU-podium poëzieprijs

Anne van Amstel laat weten: 'Vandaag (gisteren, CB) wonnen Rita van Hauwermeiren en ik  in de Rode Hoed de VU-podium poëzieprijs 2007 - een gedeelde eerste plaats - en ging ik met 750 euro plus een mooi boeket naar huis. "Which was nice" (quote uit de Fast Show). Onder de eerdere winnaars onder andere Andrea Voigt (2003). Theo Olthuis werd zesde, met een gedicht dat van mij zeker in de prijzen had mogen vallen.'

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën