Twitter

Facebook

Uitgeverij De Contrabas
Uitgeverij De Contrabas

Elders

« Een beeld van poëzie | Hoofdmenu | Hoorne over stadsdichters »

10 januari 2007

Tussenstand Publieksprijs 2006

We hebben nu ruim 2100 stemmen verwerkt. Dat zijn er al meer dan het uiteindelijke aantal van vorig jaar. De strijd is ongemeen spannend. De top 20 ziet er momenteel als volgt uit:

  1. Frank Pollet
  2. Toon Vanlaere
  3. Frederik Lucien De Laere
  4. Pom Wolff
  5. Ina Stabergh
  6. Ivo de Wijs & Theo Danes
  7. Patty Scholten
  8. Willem Thies
  9. Frédéric Leroy
10. Gijs ter Haar
11. Anke Leenders
12. Nanne Nauta
13. Froukje van der Ploeg
14. Hélène Gelèns
15. Emma Crebolder
16. Heike van der Vliet
17. Jef Aerts
18. Olaf Douwes Dekker
19. Lucas Hirsch
20. Bas Belleman

Reacties

Samuel Vriezen

Ik zou gaarne stemmen, maar ik krijg te horen van het stemformulier dat mijn ip-adres is geblokkeerd. ¿cómo así?

Erwin Troost

Waar zij de oude poweten gebleven?
Ergens is het goed dat de jonge goden doorbreken, dit is natuurlijk het effect van internet. Wordt er nog daadwerkelijk gelezen? Ik vraag het mij even af. Al zitten hier goede dichters maken en ik wens eenieder succes.

Erwin Troost

maken = tussen. Ik zijt een beetje moe.

max lerou

Niet eens Leo Vroman bij de top 3?
Waaat? Zelfs niet bij top 20?

Ik denk dat de vraag van Erwin of er nog gelezen wordt nauwelijks een duidelijker antwoord kan krijgen dan bovenstaand lijstje.

Kees Klok

Er zal heus wel gelezen worden hier en daar, maar ik moet de eerste onder ons nog tegenkomen die in eer en geweten kan zeggen dat hij alle 129 bundels van dit jaar heeft gelezen. Ik niet, maar in ieder geval wel een aantal en daaruit heb ik dan maar een keuze gemaakt. Een andere vraag is of al de stemmers op een bepaalde bundel dat boek wel hebben gelezen. Dat zal lang niet altijd het geval zijn, maar dat doet uiteraard niets af aan het mooie doel van de Publieksprijs, namelijk aandacht vragen voor poezie.

Samuel Vriezen

Ha, alles is reeds goedgekomen.

Wim van Til

Wie van die 2100 leest of koopt de bundel waarop gestemd wordt? En hoevelen kopen of lezen meer dan die ene bundel? Het zou aardig zijn om in het vervolg achter de titels het aantal verkochte exemplaren te vermelden en dat mee te laten wegen in de stemming. Er is vast wel weer een of andere formule voor te maken die voor hilariteit zorgt.

Rene Brandhoff

Voor de geïnteresseerden hierboven: ik heb de bundel waarop ik gestemd heb gekocht en gelezen en dat is ook niet de enige uit de longlist die ik dit jaar aan de boekenkast toegevoegd heb. Van de top twintig heb ik er een in bezit en een tweede staat in bestelling. Ze bestaan dus wel, die lezers. Van die andere 2099 weet ik het uiteraard niet.

Kees Klok

2098!

Ruben van Gogh

Gelukkig bezoek ik maandag drie schooklassen. Hoe ver kom ik dan Chrétien, met 90 stemmers? Ach nee, begeleiders en bibliotheekmedewerkers, 95?

Nicolas

Hoeveel stemmen js Frederick lucien de Laere van de eerste plaats??!!

Werner Spaland


Waarom staat Ron Elshout met "Naglans" niet op de lijst?

Dienstdoend redacteur

Dat is een omissie. Dank.

Catharina Blaauwendraad

Hierboven wordt precies het probleem beschreven waar ik mee worstel: natuurlijk moet je de bundel waar je op stemt gelezen hebben maar dan nog, zelfs wanneer je ettelijke andere bundels van de longlist gelezen hebt kun je onmogelijk naar eer en geweten verklaren dat de door jouw gelezen bundel beter is dan alle door jou ongelezen exemplaren.

Misschien is er een soort tussenstap te bedenken waarin je uit de longlist een shortlist samenstelt van de bundels die je daadwerkelijk gelezen hebt. Ingewikkeld om te programmeren natuurlijk, maar het zou wellicht verrassende inzichten opleveren. Nou ja, het zal wel allemaal niet haalbaar zijn.

Maar al beletten deze scrupules mij om te stemmen, ze sporen in ieder geval tot lezen aan.

Rutger H. Cornets de Groot

Maar Catharina, je leest toch niet om te stemmen? En het gaat er toch ook niet om naar eer en geweten, of 'objectief' zoals het eufemistisch heet, een oordeel te geven over een bundel? Een verkiezing is alleen dan leuk, lijkt mij, wanneer je van die scrupules juist afziet en de uiterste subjectiviteit betracht. Objectiviteit is niet de zorg van de stemmer, die wordt vanzelf wel bereikt wanneer de stemmen bij elkaar worden opgeteld. En dan nog weet je trouwens niet wat de beste bundel is, alleen maar welke kennelijk het beste wordt gevonden.

Ik doe aan de hele flauwekul dan ook niet mee. Ik gun eenieder van harte het gevoel ergens invloed op te hebben, maar de poëzie is er niet mee gediend. De dichters gaan er niet beter door dichten, en lezers worden door 'het publiek' onvermijdelijk naar de verkeerde bundels gestuurd. Van waarheidsvinding is dus geen sprake, het is een wedstrijdje met de daarbij horende opwinding, - en zelfs op dat vlak moet het hele gedoe het afleggen tegen dansen op het ijs.

Mijn mening, mijn stem - mijn tong dus, en liefst het achterste deel ervan: wie gaat dat wat aan? Opzouten dus met je enquêtes, vragenformulieren, opinie-onderzoeken, verkiezingen, allemaal onder het mom van democratie maar met geen ander doel dan controle en versteviging van de greep.

Chrétien Breukers

Beste Rutger. In al je geleerdheid zwam je uit je allercharmantste nek als je schrijft: 'Opzouten dus met je enquêtes, vragenformulieren, opinie-onderzoeken, verkiezingen, allemaal onder het mom van democratie maar met geen ander doel dan controle en versteviging van de greep.' De Contrabas en Rottend Staal geven elk jaar een overzicht van de verschenen dichtbundels. Met zo'n overzicht alleen genereer je geen publiciteit. Met een bij het overzicht horende prijs wel. Een versteviging van de greep... alsof er hier macht wordt uitgeoefend. Nee, deze opmerkingen zou je beter eens plaatsen op Literairnederland, waar de hazen politiek gezien iets meer in verschillende hokjes, maar toch bij elkaar wonen, zal ik maar zeggen. U groetend, Chr.

Rutger H. Cornets de Groot

Ja Chrétien. Zo zie je maar waar geleerdheid toe leidt: tot helemaal niets. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik mijn opmerkingen maar staande houd, en me daarbij bovendien afvraag waarvoor je precies publiciteit denkt te genereren: 'de' poëzie? Bij wie dan, voor welke, en vooral - maar daarover straks: waarom? Wat gaat hieruit ontstaan dat er niet al was, behalve de prijs zelf?

Wat het uitoefenen van macht betreft: daar zal het RS en de CB wel niet om te doen zijn (aan aandacht voor *jullie* ontbreekt het immers niet), maar zullen uitgeverijen en boekverkopers niet hun voordeel doen met de uitslag en er hun beleid op afstemmen? En lijkt je dat een goede zaak?

Het ontbreekt me aan de lust en de paranoia om een en ander helemaal door te denken, maar één ding moet me nog van het hart: poëzie lijkt me een gebied dat alles verdraagt - maar is juist daardoor minder geschikt als object voor marktdenkers, populariteitsmeters en feestvierders. De vraag is: waaróm moet er überhaupt publiciteit voor poëzie worden gemaakt? Is het niet juist een zegen dat poëzie zo impopulair is, en moet dat niet vooral worden beschermd en uitgebuit? Nee, niet om haar voor te behouden aan een select publiek van ingewijden, - want goede poëzie staat voor iedereen open - maar om niet met haar om te gaan als met een handelsartikel met een kwantificeerbare waarde, zoals elk ander?

Iedereen moet zelf maar weten wat hij doet, op wie hij stemt, hoe en waarom. Maar er is geen reden je uit te leveren aan een systeem dat geen enkel recht op je kan doen gelden, of om poëzie tot inzet te maken van een spel waar ze zelf geen baat bij heeft.

Je ziet, de sfeer verpesten kan ik wel - ik doe althans mijn best!

Ruben van Gogh

Mensen toch. Volgens mij hoef je een bundel niet eens te lezen om hem toch heel goed te vinden -- zo ken ik enkele buitenlandse bundels die ik heel goed vind, zonder ze echt gelezen te hebben. Je kunt soms ook 'zien' wat een dichter doet, en dat al heel goed vinden. Op basis van wat ik in de boekenwinkel van Al Galidi's "De herfst van Zorro" heb gezien en gelezen, vond ik het een goede bundel.
Tsja, en wat die publiciteit betreft: de stemmers worden bereikt en zij die later iets van de prijsuitreiking zullen lezen. Maar, belangrijker misschien nog wel, er staat nu wel al voor de tweede maal een vrij volledige lijst van verschenen dichtbundels. Op de KB-site staat over 2005 bijvoorbeeld, dat er zo'n 100 bundels zijn verschenen -- dankzij de Contrabas weten wij beter.

Catharina Blaauwendraad

@ Ruben: "Volgens mij hoef je een bundel niet eens te lezen om hem toch heel goed te vinden."

Je wilt toch niet zeggen dat jij je mening op vluchtig doorbladeren baseert?

Misschien dat dit in bepaalde gevallen een indruk geeft van wat de dichter "doet", maar zodra hij dit minder in het oog springend "doet" is hij je kennelijk kwijt?

Rutger H. Cornets de Groot

Ben het wel eens met Ruben, en ook in omgekeerde richting: je hoeft niet een hele bundel te lezen om te zien dat ie je weinig te zeggen heeft. Voor mijn recensies lees ik lang niet alles uit, stel je voor. Aan de recensie verandert dat immers niets, vooral niet wanneer je de bundel toch af gaat wijzen.

Chrétien Breukers

Aha. Nu begrijp ik waarom sommige dichters zo goed 'liggen' bij recensenten. Zij schrijven poëzie die de recensenten interessant lijkt, na eerste bladering.

Catharina Blaauwendraad

Beetje wilde bladspiegel wil altijd wel helpen. Blikvangende terminologie, wat merknamen, wat schuttingwoorden, wat namedropping, wat sociaal kabaal.

En voor de rest van je oordeel ga je gewoon af op wat er aan een toonaangevende borreltafel gezegd is. Als ik even mag chargeren.

Ruben van Gogh

Catharina: op vluchtig bladeren kan ik heel goed mijn mening baseren -- zeker waar het poëzie-aangelegenheden betreft die ik (voor mij) interessant vindt (sorry voor de taalfout, ik heb te veel poëzie gehad op de middelbare school). Sterker nog ik vind eigenlijk maar weinig poëzie echt interessant bij het daadwerkelijke lezen. Zo is het mij in principe genoeg door Galidi's laatste werk te bladeren om er toch veel op te steken, of mij eigen gedachten over gedichtenschrijven te triggeren -- al zal ik zijn bundel zeker ook echt gaan lezen, aangezien mij dat bij zijn eerste ook goed is bevallen.
Bladerend vind ik zijn tweede echte veel interssanter en daardoor beter.

@Chrétien: Ik ben verder geen récensent, dus kan ik vrij bladeren
@Rutger: ben het met je eens

Koenraad Goudeseune

Tijdens geestdodend interimwerk (in een postsorteercentrum) heb ik, om toch maar de nacht door te komen, enkele gedichten van KvdW die me lief zijn uit het hoofd geleerd. 1)Dat is veel minder makkelijk dan ik dacht. 2)Ik heb ontdekt dat ik die gedichten thans nog liever heb. 3)Ik begrijp ze thans minder goed dan ik dacht dat ik ze begreep. 4)Dit is vrijwel de enige dichterlijke arbeid waarvoor ik redelijk betaald kreeg. 5)Het heeft me van alle poëziebeschouwers verlost. 6)Het maakte me gelukkig. 7)Ik citeer ze nu zoals het hoort. 8)Dank u voor mijn aandacht.

Catharina Blaauwendraad

@ Ruben: Maar dan nog zou je de hele longlist door moeten bladeren om gefundeerd te beweren dat jouw favoriet de beste is.

Rutger H. Cornets de Groot

Catharina en Chrétien,
Wat men van mijn woorden maakt is vanzelfsprekend niet mijn verantwoordelijkheid, maar ik hoop wel dat jullie je bevindingen vervolgens dan niet weer op mijn recensiepraktijk betrekken. Met andere woorden: zou de indruk bestaan dat ik mijn recensies baseer op de opmaak, de gebruikte terminologie en de borreltafel (Catharina) dan wel op bladerwerk (Chrétien), wees dan zo goed en toon het even aan. In het andere geval ga ik er graag van uit dat jullie andere recensenten op het oog hebben. Het herkennen van een bepaalde kwaliteit, positief of negatief, is niet hetzelfde als het koesteren van een vooroordeel.

Koenraad,
Kun je nog eens ingaan op de kennelijke discrepantie tussen je punten 3 en 5?

Chrétien Breukers

Ach Rutger. Laten we het zo zeggen: als jij met je spierballen rolt, bedoel ik uiteraard ándere recensenten. Waarbij ik, voor deze keer, best wil toegeven dat ik denk dat de meeste recensenten een bundel die ze recenseren ook daadwerkelijk lezen. Wat geen verdienste is.

Rutger H. Cornets de Groot

Chrétien,
Wat je met een beetje machtsvertoon niet kunt bereiken! Mijn reputatie weer gered!

Chrétien Breukers

En laat nu mijn oor los.

Rutger H. Cornets de Groot

Terwijl ik er zulke lieve dingen in fluister (later te plaatsen bij de hazen van Literair Nederland nog wel!)

Laat een reactie achter

Als u reeds een TypePad of TypeKey account heeft, gelieve u dan aan te melden.

Uitgeverij De Contrabas
Das Haus am Salzhof. Pension in Brandenburg a/d Havel, dichtbij Berlijn. Vanaf 10 augustus 2013. Interessant voor schrijvers en dichters.

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

april 2014

ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Colofon

Redactie: Chrétien Breukers. Reacties onder eigen naam of dichters- pseudoniem zijn zeer welkom. Anonieme of niet ter zake doende reacties worden verwijderd.

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...