Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« december 2006 | Hoofdmenu | februari 2007 »

januari 2007

31 januari 2007

Mini-interview met Peter Theunynck

Theunboek_1Peter Theunynck (1960) is een vreemde combinatie van dichter, huisman en copywriter. Eind 2006 verscheen Traangasmaatschappij, zijn vijfde dichtbundel. Daarvoor kwamen Berichten van de Panamerican Airlines &C°(1997), De bomen zijn paars en de hemel (1999), Man in Manhattan (2003) en Bijzonder Heden (2003). Kwetsbaarheid, melancholie, humor en liefde zijn kernwoorden in zijn werk. In zijn vrije uren maakt hij een biografie over Karel van de Woestijne.

Lees verder in de Kleine Zaal. Extra aardigheid, deze keer: klik op de auteursfoto, dan krijgen jullie een fraai inkijkje in zijn poëziekast.

Boeiend

Faith by Robert Kendall

Méér op Electronic Literature Collection Volume One

A. Moonen dood

Op 69-jarige leeftijd is in Rotterdam de Nederlandse schrijver A. Moonen overleden. Moonen is vorige week woensdag in een verpleegtehuis gestorven, maar uitgever L.J. Veen maakte het nieuws pas vandaag bekend.

Als ik 'A. Moonen' hoor of lees, denk ik altijd, ik kan er niets aan doen, aan het interview dat Jan Lenferink hem afnam en waarin Moonen op de vraag 'Waar staat de A voor?' antwoordde: 'Voor de punt.' Die punt is nu achter een moeizaam leven gezet.

Hij schreef: 'Ik maak de verwarring alleen maar groter. Daar hebben ze pas wat aan over tientallen jaren, als de Heren Neerlandici de balans op gaan maken van de literatuur. Dan zullen ze zeggen: ''Die Moonen heeft dat toen al zus en zo gezien en hij heeft het juist gezien.'''

Lees verder bij de Papieren Man >>

Of op Boekbalie >>

30 januari 2007

Aan de dichters - laatste stadsgedicht van Erwin Mortier

Op 24 januari 2007 legde Erwin Mortier zijn stadsdichterschap van Gent neer; in zijn eigen woorden: hij zette 'een punt achter twee jaar poëtisch ambenaarschap in eredienst van de stad Gent'. En dat is jammer, want het ambt stond hem bijzonder fraai. In het stadhuis van Gent werd hem een afscheidsavond aangeboden, met poëzie van collega's Mark van Tongele, Ruth Lasters en Kurt De Boodt en muziek van gitarist Alexander Makay, die Bach speelde. Het afscheidsgedicht van Mortier heet 'Aan de dichters' en sluit een kleine reeks af die begon met het tweeledige vers 'Politique des Poètes' dat de stadsdichter de stad te lezen gaf toen 0110 Literair door Vlaanderen raasde. Niet zonder trots presenteren wij 'Aan de dichters' nu ook in de Kleine Zaal, bij wijze van lering en vermaak >>

Gert Vlok Nel in Paradiso

Op 28 januari trad Gert Vlok Nel op in Paradiso. Een verslag van het uitverkochte optreden staat op de website van Oor. In het voorprogramma stonden de Dichters uit Epibreren. Dat leidde tot een sfeerverslag van Bart FM Droog, te lezen in de Kleine Zaal >>

29 januari 2007

Aparte, maar mislukte vorm van zending

Duizenden bijbels die uitgeverij Jongbloed op de markt wilde gaan brengen, zijn aangespoeld op de Britse stranden bij Branscombe. De boeken zijn gedrukt in de Zuid-Afrikaanse Xhosataal en bevonden zich in het gestrande containerschip MSC Napoli, dat vorige week door de hevige storm ongeveer 200 containers verloor. Een van die 200 containers bevatte 40.000 bijbels. Ze waren bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen gedrukt, bevestigt directeur Hugo van Woerden desgevraagd.

'Ik geloofde eerst niet wat ik hoorde,' zegt Van Woerden. 'Een kennis belde me op en zei dat hij op televisie onze bijbels had zien aanspoelen. Je verwacht natuurlijk niet dat uitgerekend ook onze container van boord is geslagen.'

Van Woerden schat de totale schade op ongeveer 100.000 euro. 'Het waren heel mooie bijbels, met een zwarte kaft en een symbolische rode kleursnede. De gedachte hierachter is dat je alleen via het verzoenend bloed van de zwarte kaft naar het witte Evangelie kunt komen.' De aangespoelde exemplaren beschouwt Van Woerden als verloren.

Hij betwijfelt of de jutters er nog wat aan zullen hebben. 'Ik heb zo’n vermoeden dat ze moeite zullen hebben met de taal. Wat dat betreft, is het jammer dat het geen Engelse bijbels zijn.' De Friese uitgeverij zet alles op alles om zo snel mogelijk opnieuw 40.000 bijbels te drukken.

Bron: Reformatorisch Dagblad en Boekblad.

Kopland op ramkoers in Volkskrant

Coen Verbraak interviewde voor het Volkskrant Magazine van 27 januari jongstleden Rutger Kopland. Titel van het artikel: 'Boos op het lot'. Kopland doet een paar opmerkelijke uitspraken. Op de vraag 'Waarom wilde u zeven jaar geleden eigenlijk geen Dichter des Vaderlands worden?' zegt hij:

'Ik zou het verschrikkelijk vinden om het hele jaar door verzoeken te krijgen voor optredens, en gedichten te moeten schrijven voor NRC Handelsblad. Alles ook nog bijna voor nop.'

Waarop Verbraak stelt: 'Het gaat toch om de eer?' Wat Kopland dit antwoord ingeeft:

'Nou, kom kom... Aanvankelijk werd ik gebeld door Poetry International: "U gooit heel hoge ogen, we hopen dat u het overweegt." Ik zei: "Nee, het spijt me, maar ik doe het echt niet." Later beweerde Gerrit Komrij, die blijkbaar nummer twee was, dat ik bijna dagelijks aan de telefoon had gehangen om te vragen hoe de stand was. Een leugen. Nogal lullig eigenlijk.'

Verderop vraagt Verbraak: 'Ilja Pfeijffer noemde dat gedicht ('Jonge sla') een poesiealbumversje.'

Kopland: 'Is dat zo? Dat heb ik niet gelezen. Het raakt me ook totaal niet. Ik vind hem een slecht dichter. Die man heeft voor mij geen enkel gezag.'

28 januari 2007

Stadsdichtersdingen

Victor Vroomkoning, stadsdichter van Nijmegen, schreef een gedicht ter gelegenheid van de tiende Burgemeester Dales Lezing. Hij las het op 26 januari voor en het stond op 27 januari in de Gelderlander. Het is zijn vierde gedicht in zijn hoedanigheid als stadsdichter van Nijmegen en staat nu ook hier, met toestemming van de auteur.

Hanz Mirck vraagt of wel weten dat hij tot stadsdichter van Zutphen (en Warnsveld) is benoemd. Dat wisten wij al sinds wij op Mircks weblog enige hagiografische stukken over de Zutphense poëet lazen. De stukken staan hier.

Leeuwarden heeft een nieuwe stadsdichter. Hij heet Derwent Christmas en is de opvolger van Arjan Hut. Cornelis van der Wal (die vandaag 51 is geworden) schreef meteen nadat dit nieuws bekend werd op zijn weblog: 'In grof skandaal.' Waarom? In deze posting gaat hij er dieper op in. Tot Nederlands bewerkt, wordt dit ongeveer:

'De kwestie is dat de stadsdichter van Leeuwarden volgens mij ook het Fries moet beheersen, omdat hij/zij anders een groot deel van de Leeuwarder bevolking niet vertegenwoordigt. Leeuwarden is wat de taal betreft geen gewone stad. Friesland is officiëel tweetalig, met als talen Fries en Nederlands. Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Door Christmas te nomineren, en tenslotte te verkiezen, heeft de jury blijk gegeven van een grote minachting voor de Friese taal. Inderdaad, alle Friezen verstaan Nederlands en kunnen het ook nog lezen. Maar door een eentalig Nederlandse dichter als ambassadeur van de tweetalige hoofdstad van Friesland te benoemen, wordt het Friese aspect van Leeuwarden geheel genegeerd. Daarom vind ik Derwent Christmas geen geschikte stadsdichter.'

Coen Peppelenbos reageert: 'Ik vind het weer een typerende reactie uit de Friese literatuur. Niet inhoudelijk ingaan op de kwaliteiten van de dichter in kwestie, maar zeuren over de taal. Blijkbaar kan dat niet anders in een cultuur waar kinnesinne, achterdocht en achterklap de boventoon voeren.' Wat Peppelenbos precies met die kinnesinne, achterdocht en achterklap bedoelt, wordt niet duidelijk. En wat onderbelicht blijft, is dat Christmas vooral actief is als prozaschrijver en nauwelijks gedichten heeft geschreven. Maar wellicht heeft dat bij deze benoeming, net als bij die van de vorige Leeuwardse stadsdichter, geen rol gespeeld.

Oh ja. Peppelenbos is ook nog redactioneel betrokken [correctie, na opmerking Peppelenbos: hij is er niet redactioneel bij betrokken] bij een bloemlezing uit de Friese poëzie, waarin Obe Postma en Anne Feddema ontbreken. Dat zet zijn opmerkingen over de 'Friese literatuur' weer een beetje in perspectief. [Correctie, dat zet zijn opmerkingen in geen enkel ander daglicht.]

Kort nieuws

Naast Wagner & Van Santen blijkt er nog een uitgeverij te bestaan die op grote schaal internationale poëzie in het Nederlands uitgeeft: Point Editions, onder redactie van Germain Droogenbroodt.

Niet alleen wielrenners slikken 'dope' om de top te bereiken. Schrijvers doen er niet voor onder. Lees verder in De Standaard >>

Op 8weekly doet Kiki Coumans verslag van het Festival Weerwoord en Poëziemarathon.

'Ook het Letterkundig Museum heeft een eigen canon, Pantheon genaamd. Donderdag maakte directeur Korteweg de Top 100 bekend van onze grootste dode schrijvers aller tijden; vanaf Anna Bijns en Erasmus, via Hooft, Vondel en Multatuli tot aan Hans Faverey en Frans Kellendonk. De lijst is opgesteld door een tienkoppige commissie, die volgens voorzitter Korteweg 'ongeveer 5 uur discussiëren' nodig had.' Bekijk de lijst >>

Op Poetry Foundation heeft Kenneth Goldsmith van UbuWeb de afgelopen week een dagboek bijgehouden; uitermate interessant, voor de liefhebbers van Conceptual Poetry:

'I teach a class at the University of Pennsylvania called "Uncreative Writing," which is a pedagogical extension of my own poetics. In it, students are penalized for showing any shred of originality and creativity. Instead, they are rewarded for plagiarism, identity theft, repurposing papers, patchwriting, sampling, plundering, and stealing. Not surprisingly, they thrive. Suddenly, what they’ve surreptitiously become expert at is brought out into the open and explored in a safe environment, reframed in terms of responsibility instead of recklessness.'

De harten der Nederlanders

En dan, op een zondag, lees je: 'GroenLinks fractievoorzitter Femke Halsema noemt prinses Máxima een voorbeeld voor integratie en gastvrijheid.' En: 'Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat prinses Máxima de titel koningin moet krijgen als prins Willem-Alexander koning wordt.' Het staat hier. In Meander staat een interview met Fleur Bourgogne. Daarin zegt ze over de vader van onze beoogde koningin:

Zorrovidela'Precies dertig jaar nadat ik uit Argentinië moest vluchten vanwege activiteiten van de militaire junta, stond ik in Amsterdam oog in oog met ex-juntalid Jorge Zorreguieta. Hij stond zich voor de etalage van een winkel te vergapen aan babykleertjes voor zijn kleindochter, een Nederlands prinsesje, terwijl hij destijds direct of indirect betrokken was bij misdaden tegen de menselijkheid. (...) een straatruzie zou geen zin hebben(...). Ik ben naar huis gefietst en heb de NRC gebeld, ik wilde er een artikel over schrijven. De redacteur zei: "Er is geen enkele belangstelling meer voor het Argentijnse verleden, een artikel wordt niet meer gelezen. Maar als je erin slaagt in een kort stukje op de Achterpagina te verwoorden wat je voelt, dán bereik je heel veel lezers." Hij had gelijk, ik heb erg veel reacties gehad.'

Of, terugkerend naar het Nu-artikel: 'PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer wijst erop dat het een traditie is dat de echtgenotes van Nederlandse koningen, de titel koningin krijgen. VVD-Kamerlid Willibrord van Beek sluit zich hierbij aan.' En: '"In de harten van de Nederlanders is ze dat al en ik kan me voorstellen dat we dat ook formaliseren", zegt CDA-Kamerlid Liesbeth Spies.' Bij zoveel positieve berichten uit de Tweede Kamer is het aardig om deze chronologie even te bekijken.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën