Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« november 2006 | Hoofdmenu | januari 2007 »

december 2006

31 december 2006

Een fijne avond en een goed begin

Vuurwerk20050601

Decemberlectuur: Louis Stiller

(...) ooit zullen deze dalende en stijgende lijn elkaar raken, en dan zal elke lezer een schrijver zijn. Een kleine klasse van lezende schrijvers en schrijvende lezers zal uiteindelijk overblijven. De dagen van de massaal gelezen roman lijken daarmee verleden tijd. Doemscenario of paradijs: eindelijk weer onder elkaar, net als de burgelijke elite die in de negentiende eeuw elkaar de nieuwe Dostojewski of Flaubert voorlas.

Lees verder in de Kleine Zaal >>

Daarmee is de rubriek 'Decemberlectuur' gesloten. Ik dank, in volgorde van opkomt, Peter Nijssen, F. Starik, Jos Joosten, Ed van Eeden, Ted van Lieshout, Aad Meinderts, Hans van der Klis, Ton den Boon, Bert Wagendorp, Jeannine Janssens, Benno Barnard, Dirk Leyman, Max Dohle, Hans Engberts & René Hesselink en Louis Stiller voor hun medewerking.

Decemberlectuur: Hans Engberts & René Hesselink (1) en (2)

Duo's zijn bijna nooit voor eeuwig. Bril & Van Weelden, Bassie en Adriaan, Het Cocktail Trio, Snabbel en Babbel, Beekman en Beekman en Menno ter Braak en E. du Perron – allemaal zijn ze, met meer of minder ruzie, of om andere redenen, uit elkaar gegaan. Bijna nooit voor eeuwig, schreef ik – met de nadruk op 'bijna nooit'. Want in Utrecht, onze mooie stad, woont een duo dat nooit meer uit elkaar zal gaan, hoogstwaarschijnlijk, misschien, al wordt er interduaal nu en dan een flink robbertje gevochten. Ik heb het, maar dat wisten jullie natuurlijk metéén, over Hans Engberts & René Hesselink, de uitbaters van antiquariaat Hinderickx & Winderickx.

Waldorf_statlerHinderickx & Winderickx is een ouderwets mooi antiquariaat, met veel boekenstof dat door een schemerige ruimte zweeft, heel af en toe opgejaagd door een schichtig binnentredende klant; 'heeft u boeken over diepzeeduiken?' Die ze dan niet hebben, wat Engberts & Hesselink de gelegenheid geeft om bedroefde beschouwingen te bouwen over het afkalvende culturele en literaire besef in Nederland. 'Kijk eens om je heen, tigduizend boeken, allemaal prachtbanden, maar geen hond die ze koopt.' Ze leven helemaal op van dergelijke jeremiades. Dat het land en de wereld aan onverschilligheid en domheid ten onder zullen gaan, zoveel is volgens de twee antiquaren meer dan zeker, wat hen in de Domstad de duobijnaam Waldorf and Stadler opleverde.

Een aantal van de in bovenstaande alinea gememoreerde bedroefde beschouwingen vond een plek in het door Engberts & Hesselink tussen 1983 en 2003 geschreven en in 2003 door Fagel uitgegeven Winkeldagboek. Over dit boek schreef Hans Renders in zijn Biblionrecensie: 'Al meer dan twintig jaar drijven Hans Engberts & René Hesselink een tweedehands boekwinkel. Zoals zovelen in het boekenvak hadden ze de heimelijke ambitie om schrijver te worden. Hoewel dat er niet zo van gekomen is, hebben ze wel een origineel boek het licht doen zien. In al die jaren hielden ze een "winkeldagboek" bij, om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken en als uitlaatklep voor ergernissen. Een dagboek is dan handig, want "Kunde hört mit". Uit de zesduizend bladzijden winkeldagboek maakten zij nu een keus.'

Speciaal voor de rubriek 'Decemberlectuur' maakten de heren twee nieuwe afleveringen van hun dagboek, waarvan deel (1) vandaag in de Kleine Zaal prijkt >>

En aflevering (2) staat er nu ook al, in volle glorie >>

29 december 2006

Update publieksprijs 2006

Publieksprijsmini1 Er wordt flink en gevarieerd gestemd. Er is sprake van een opeengepakt veld. Hieronder volgt de top 20 in alfabetische volgorde:

Jef Aerts, Dirk van Bastelaere, Frederik Lucien De Laere, Al Galidi, Hélène Gelèns, Ruben van Gogh, Gijs ter Haar, Ingmar Heytze, Frédéric Leroy, Lucas Hirsch, Anke Leenders, Joke van Leeuwen, L.Th. Lehmann, Nanne Nauta, Frank Pollet, Alfred Schaffer, Ina Stabergh, Toon Vanlaere, Heike van der Vliet & Pom Wolff.

Manifest

De schrijver achter het scherm
riskeert een kogel door het hoofd

daar sluipt de schutter al nader
daar slaat de lezer reeds toe

de kunst is in beweging blijven
alles willen tegelijk en wel nu

het brouwsel drinken voor
bezinksel de bodem raakt

opstaan hiervandaan achter
hocus-pocus aan van dol

gedraaid bestaan geraas
getoeter gekrakeel mail

crash teel teveel bespeel

                                    brul
      bulder
                           brom
                  klop
                                 fluit
                        kraak
             klap
                                          awoeh!

machines koekoek! koekoekt
de klok ontwaakt haalt de stad

uit haar winterslaap ochtendhumeur
hartkwaal avondspits laatavondjournaal

man doorzeefd in Innovation
dader ontsnapt met slappe lach

al wat leeft en beweegt komt uit
bij werkelijkheid.


Kurt De Boodt


'Manifest' van Kurt De Boodt is het 5e gedicht dat in het kader van het project 'Gedicht van de week' op de Contrabas is geplaatst. In totaal zullen 52 dichters, die minstens één bundel bij een reguliere uitgeverij hebben uitgebracht, worden uitgenodigd om een nog niet eerder in digitale of gedrukte vorm gepubliceerd gedicht op de Contrabas te plaatsen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door steun van het Lira Fonds.

Kurt De Boodt (1969) is kunstcriticus en publiceerde de dichtbundels 'En alles staat stil' (2000), 'Moules belges' (2002) en 'Anselmus' (2004).

Anne Sexton

Anne SextonDe Amerikaanse dichteres Anne Sexton werd in 1928 geboren als Anne Gray Harvey in Newton, Massachusetts. Toen ze negentien was trouwde ze met Alfred Muller Sexton. In 1960 debuteerde zij met de bundel To bedlam and Part Way Back, wat het begin betekende van een opmerkelijk succesvolle carrière als dichteres. In 1967 kreeg ze de Pulitzer Prize voor haar bundel Live or Die. Haar poëzie vond veel weerklank, leverde haar verschillende eredoctoraten op en uiteindelijk een hoogleraarschap aan de universiteit van Boston. In 2001 publiceerde vertaalster Katelijne de Vuyst een omvangrijke bloemlezing uit het werk van Sexton onder de titel Kreupel Hart bij uitgeverij Wagner & Van Santen. De gedichten zijn uit deze uitgave gekozen. (Kees Klok)

      Slaapliedje

Een avond in de zomer.
Gele motten hangen slap
tegen de gesloten schermen
en de verschoten gordijnen
strijken over het raamkozijn
en in een ander gebouw
mekkert een gek in zijn droom.
Dit is de tv-hoek
in de beste zaal van het gesticht.
De nachtzuster deelt
de pillen voor de avond uit.
Ze loopt op twee vlakgommen,
een voor een komen we aan de beurt.

Mijn slaappil is wit.
Een schitterende parel;
ik zweef weg uit mezelf,
mijn tintelende huid zo vreemd
als een losse rol stof.
Ik zal het bed negeren.
Ik ben linnen op een plank.
Laat de anderen in stilte kermen:
laat elke verloren vlinder
naar huis gaan. Oud wollig hoofd,
neem me als een gele mot
terwijl de gek sst sist
sus.

Anne Sexton
© vertaling Katelijne de Vuyst

Lees alle gedichten >>

Naar een anarchistische poëtica

In Towards an anarchist poetics schetst Simon Dedeo een poëtica die een hiërarchieloze, gelijkwaardige relatie tussen lezer en auteur nastreeft, d.w.z. een relatie waarbij noch de lezer noch de auteur op een geprivilegieerde wijze toegang heeft tot de tekst, tot de gebruikte poëtische techniek: een gedicht dat mikt op een vorm van 'linguïstische gerechtigheid'. Lees verder >>

28 december 2006

Update Publieksprijs 2006: opvallend veel Vlaamse stemmers

De Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006 is een gezamenlijk initiatief van Rottend Staal en de Contrabas. Voor de tweede maal mag het publiek bepalen wat het de beste Nederlandstalige poëziebundel van het jaar vindt. Deze prijs complementeert de reeds bestaande, veelal door vakjury's toegekende poëzieprijzen. Op gedichtendag 2006 ging Victor Vroomkoning voor het eerst met de eer strijken, voor zijn bundel Stapelen.

De prijs beoogt meer aandacht voor de poëzie. Daarnaast wordt op deze speciale website een uniek en blijvend online overzicht geboden van alle in 2006 bij reguliere uitgeverijen gepubliceerde Nederlandse en Vlaamse bundels.

Dit jaar ging de virtuele stembus op 25 december open. Tot nu toe zijn er bijna 500 stemmen uitgebracht – een bemoedigend aantal, waarvan er opvallend veel uit Vlaanderen komen. Leeft de poëzie meer in Vlaanderen dan in Nederland? Hebben Vlaamse dichters meer achterban dan Nederlandse? Wie het weet mag het ons zeggen. Verheugend is het, ondertussen, wel.

De prijs, die naast de waardering een geldbedrag van € 1500 oplevert, wordt gesponsord door Amstel Uitgevers, De Arbeiderspers, De Bezige Bij, Uitgeverij Holland, Uitgeverij IJzer, Uitgeverij Liverse, Uitgeverij P en Uitgeverij Podium.

Vette Breukers gaat verder waar Komrij stopte

Willem Kurstjens publiceerde in mijn favoriete krant, De Limburger, op 22 december jongstleden een recensie op de 'Vette Breukers'. De tekst, waarin Kurstjens bedroefd is, maar ook blij, staat hier te lezen.

27 december 2006

Cornets de Groot over Vaessens

In het meest recente nummer van de Poëziekrant (2006/6) staat een uitputtende beschouwing van Rutger Cornets de Groot over Ongerijmd succes, het boek waarmee Thomas Vaessens dit jaar iets op de kaart zette – al is mij nog niet helemaal duidelijk wát. Tegen het eind van zijn bijdrage komt Cornets de Groot met een interessante vergelijking:

Js117'Het boek waar Ongerijmd succes het beste mee kan worden vergeleken, is Mandarijnen op zwavelzuur van WF Hermans. Ook daaruit kan nu, veertig jaar later, de stand van het literaire veld van destijds worden afgelezen. Ook dat boek leest als een verzameling krantenartikelen, compleet met excursen in de vorm van illustraties, en met een aanzienlijke auteursindex waarvan de meeste namen inmiddels even vergeten zijn als die uit Vaessens’ boek over veertig jaar zullen zijn. Het verschil is natuurlijk dat Hermans geen literatuurwetenschapper was en in zijn boek geen sociologie bedreef. Hij bekeek het literaire veld niet objectief, maar vanuit één gezichtspunt: dat van hemzelf en zijn eigen belang. Schrijven en dichten zijn nu eenmaal geen sociale bezigheden. Een gedicht schrijft men alleen, in het geheim - zoals men een misdaad beraamt. Maar de dichter is ook "een denker temidden van de menigte" zoals Lucebert zegt, een "omarmende honderdman", wiens solidariteit over de grenzen van hiërarchieën heen reikt, en die strijdt met wapens die de menigte zelf niet heeft, maar waar ze zich wel in kan herkennen: dat is zijn "sociologie". Hij verbindt wat de analyticus ten behoeve van zijn onderzoek van elkaar scheidt.

(...)

Thomas Vaessens is erin geslaagd beide rollen in zich te verenigen. Het gebrek aan integriteit waarvan zijn methode en de vorm van zijn boek blijk geven, is de volmondige erkenning van de open wond die het huidige poëzieklimaat te zien geeft. Het is zijn te weinig erkende verdienste dat hij als literatuurwetenschapper en betrokken pleitbezorger van een levende literaire cultuur een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de hierboven bedoelde "solidariteit", door de kloof te helpen dichten tussen de poëzie en een onpoëtische wereld, die niet door hem, maar vooral door steile autonomisten en verdedigers van een verouderd poëzie-ideaal in stand wordt gehouden.'

Binnenkort hoop ik de tekst in zijn geheel online te kunnen presenteren.

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën