Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« november 2005 | Hoofdmenu | januari 2006 »

december 2005

31 december 2005

Interview met Job Degenaar

Van Job Degenaar (1952) verschenen inmiddels zeven dichtbundels in Nederland en een bloemlezing van zijn poëzie in Polen. In de Grote Zaal vindt u een estafette-interview met hem.

Poëzie is van alle tijden en is bij uitstek in onze tijd een geschikt medium, omdat er in korte tijd, met een minimum aan woorden, veel gezegd wordt. Poëzie, met haar klank- en betekenislagen, nadert voor mij het dichtst de complexe veelheid van ervaringen die een leven biedt en is daardoor de beste verwoorder ervan.

Lees verder in de Grote Zaal >>

30 december 2005

Eindejaarsoverpeinzing

Wat een jaar, hè? Nou. Van het kiezen van de Dichter des Vaderlands tot de aanvang van de stemming voor de eerste Publieksprijs, – en alles daar tussen in. Veel te doen geweest. Hoogtepunten. Een enkel dal. Mooie vergezichten. Succes. Bloemen. 2006 wordt, alsof het niet op kan, nog veel mooier, wat mij betreft. Met een eerste reeks van de Contrabas, met de bloemlezing, met van alles, en nog wat. Ik zou iedereen die daarvoor in aanmerking komt of denkt te komen willen bedanken voor alle steun en medeleven in 2005. Dank jullie.

Ik hoop dat dichters die geen dichter zijn, zich in 2006 niet meer als zodanig zullen profileren; dat dichters die niet in staat zijn om het vak dichter enigszins serieus te nemen, iets anders gaan doen; dat dichters die weblogs of websites bemensen die alleen maar over hun eigen ditjes en datjes gaan, een bredere visie ontwikkelen. Verder hoop ik ook, dat mensen die bij Poetry of bij andere geldverslindende instanties werken, inderdaad een keer aan het werk gaan, op een eh, nou ja, vooruit, het is bijna oudjaarsavond, constructieve wijze.

Verder ben ik heel benieuwd. Naar alle nieuwe bundels die gaan verschijnen. Naar de nieuwe nummers van alle nog bestaande literaire tijdschriften. Naar beschouwingen over poëzie. Naar de nog te voeren polemieken. Naar hoe we er eind volgend jaar met zijn allen voor staan. Daarom wens ik jullie, allemaal, zonder uitzondering, ook de maaghonden en de etterbakken, een goed 2006 – en we houden contact.

Moedig voorwaarts. Leve de poëzie. Et cetera.

De Moanne biedt podium aan rancuneuze Fries

In het nieuwe nummer van de Moanne krijgt Eeltsje Hettinga, de broer van de dichter, de gelegenheid om onzin over Cornelis van der Wal te spuien. Hij schrijft: 'Faaks hie in betide dea, karakteristyk foar mannich swart-romantyske skriuwer of muzikant, dit dichterskip, dêr't ferfal en dea net swak yn by spylje, better past.' Dat wordt in het Nederlands: 'Wellicht was een vroege dood, karakteristiek voor menig zwart-romantische schrijver of muzikant, dit dichterschap, waarin verval en dood een grote rol spelen, beter geweest.' Mensen als Eeltsje Hettinga vinden dat leuk, en grappig. Daarnaast bevat de Moanne ook werk van de Arjan Hut, en van Elske Schotanus, die het grappig vindt om iedereen die een pen kan vasthouden voor fascist uit te schelden. Een verhelderend nummer. De redactie (Ernst Bruinsma, Karen Bies, Bouke van der Hem, Marita de Jong en Jitske Kingma) gaat voor gebazel. Uiteraard is Huub Mous er op het Farsklog als de kippen bij om zijn complottheorieën te onthullen. Arm Friesland.

29 december 2005

Tussenstand (4) Publieksprijs 2005

Donderdag, 29 december 2005, 23.00 uur. Het is verschrikkelijk weer. De Roode ploetert vooraan alleen door de sneeuw. Een groepje achtervolgers met Brands, Huigen, Hoorne en Wolff poogt iets van de achterstand in te lopen. Daar weer achter sleuren Van der Linden en Harmens aan het peleton, waarin het vandaag bijzonder onrustig is. Voorts houdt uw reporter het de komende twee dagen voor gezien. Hij gaat in familiekring het jaar uitluiden. Stemt u rustig door. Aanstaande zondag meer nieuws.

Frans Budé 60 + liber amicorum

BudeZowel de poëzie als de persoon van Frans Budé kenmerkt zich door een altruïstische ambitie. Nu hij op 28 december 2005 zestig jaar is geworden, hebben zijn collega’s en vrienden uit de wereld van de poëzie én de beeldende kunst een poging gewaagd iets voor hem terug te doen, in de vorm van een boek: Men raakt elkaar geruisloos aan. Het is een fullcolouruitgave geworden die 23 gedichten bevat en 17 beeldende kunstwerken, geïnspireerd door (poëzie van) Frans Budé.

Men raakt elkaar geruisloos aan. Voor Frans Budé. Inleiding en redactie: Hans Groenewegen en Marc Kregting. Gedichten van: H.H. ter Balkt, H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Chrétien Breukers, Emma Crebolder, Anna Enquist, Piet Gerbrandy, Hans Groenewegen, Leo Herberghs, Paul Hermans, Lucas Hüsgen, Manuel Kneepkens, Gerrit Kouwenaar, Marc Kregting, Wiel Kusters, Gregor Laschen, Joke van Leeuwen, Cees Nooteboom, Tonnus Oosterhoff, Alfred Schaffer, Johann P. Tammen, Laurens Vancrevel, Hans van de Waarsenburg.

Beeldende kunst van: Marianne Aartsen, Baer Cornet, Paul Devens, André Dieteren, Leon Janssen, Marco Juriën, Piet Killaars, Joke van Leeuwen, Hans Lemmen, Fons Lemmens, Twan Lendfers, Jan Martens, Bep Scheeren, Toon Teeken, Roy Villevoye, Wolfgang Vincke, Angela de Vrede

Vormgeving: Baer Cornet. Foto: Sander Philippen. 68 pagina’s, oplage: 350 exemplaren, Rosbeek Books, Nuth 2005, € 29,50, te bestellen door: € 32,50 euro (incl. verzendkosten) op rekening 32 55 148 (t.a.v. H. Groenewegen te Doorn, o.v.v. boek Frans Budé) te storten – vergeet de niet naam en postadres te vermelden.

De inleiding van de uitgave is te vinden op: de website van Hans Groenewegen, waar voor deze gelegenheid ook een essay over het werk van Frans Budé te vinden is.

(© tekst Hans Groenewegen)

Uitgeefdirecteur verblind door najaarslicht

In het Parool las ik een paar verrassende uitspraken van Mizzi van der Pluijm, directeur van uitgeverij Contact. Zij deed die in Boekblad, maar de krant geeft een samenvatting. Kern van het geheel: 'Volgens Mizzi van der Pluijm, directeur bij uitgeverij Contact, beleven uitgevers gouden tijden. "Het enige dat ze hoeven te doen is met lef en inzicht mooie boeken maken.''' En: 'In haar opiniestuk verzet ze zich fel tegen de "onheilsprofeten van het marktdenken, de doemdenkers en de mediagoeroes". "Iedere verwijzing naar de complexiteit van het leven, naar de combinatie van tragiek en schoonheid, naar de bijna onbevattelijke moeilijkheidsgraad van onze dagelijkse werkelijkheid, wordt door de mediagoeroes weggesaneerd," (...) "We moeten onze eigen markt niet verzieken met goedkope flutboekjes die geen recht doen aan het jarenlange geploeter van onze schrijvers en vertalers," schrijft Van der Pluijm.' Ik zal het hele artikel in Boekblad nog achterhalen, maar mijn voorlopige commentaar op Van der Pluijm zou zijn: 'Gooi alle flutboeken uit je eigen fonds en maak je niet breed over een misstand waar je zelf aan meewerkt. Geef eens wat meer echte romans uit, en echte dichtbundels, en minder lulkoek. Daarna kun je zo'n artikel publiceren.'

28 december 2005

Tussenstand (3) Publieksprijs 2005

Woensdag, 28 december 2005, 23.00 uur. Krghhchrgggghh... De verbinding met onze reporter is verbroken. We kunnen u helaas niet van het laatste nieuws voorzien. Ondanks de kou schijnt er ook vandaag weer veel volk op de been te zijn. En zoals bij elke grote verkiezingsronde gaan er ook ditmaal geruchten dat er doping zou worden gebruikt. Wij kunnen ze niet bevestigen.

Gewichtloosheid Guido van der Wolk nabij

Raket Vijf sterrenkundestudenten, waaronder vier uit Leiden, zullen in oktober 2006 tijdelijk hun gewicht verliezen. Ze nemen dan deel aan een microzwaartekracht experiment in de paraboolvluchtcampagne van de ESA (Europese Ruimtevaart Organisatie) voor professionele onderzoekers. De vluchten vinden plaats bij Bordeaux (Frankrijk) met een speciaal ingerichte Airbus A300. De vier gaan onderzoeken of en hoe stof-en ijsdeeltjes samenklonteren in gewichtloze toestand.

De groep bestaat uit studenten van verschillende nationaliteit. Berry Holl, Dave van Eijck, Demerese Salter, German Chaparro studeren alle vier aan de Sterrewacht van de Universiteit Leiden, terwijl Guido van der Wolk aan de Rijksuniversiteit te Groningen studeert. Alle vijf verwachten zij het komend jaar als sterrenkundig onderzoeker af te studeren. De studenten worden in hun onderzoek begeleid door Prof. dr. Jurgen Blum (Institut fur Geophysik und Extraterrestrische Physik, Technische Universiteit van Brunswijk, Duitsland) en Dr. Helen J. Fraser (thans University of Strathclyde, Schotland, maar tot voor kort verbonden aan de Leidse Sterrewacht) .

Het onderzoek richt zich op de vraag of stof, ijs-en ijsstofdeeltjes wel of niet samenklonteren als de zwaartekracht geen rol speelt. Zo probeert men de eigenschappen te benaderen van deeltjes die zich in zogeheten protoplanetaire schijven rond pasgevormde sterren bevinden, en in het bijzonder na te gaan hoe de uiteindelijke vorming van planeten in zulke schijven op gang kan komen. De situatie in deze protoplanetaire schijven wordt het best benaderd door de deeltjes gewichtloos met onderlinge snelheden van een millimeter tot een centimer per seconde (ca. 4 tot 35 m per uur) te laten botsen. In laboratoria op de grond worden zulke experimenten sterk beperkt door de heel erg korte duur waarin de deeltjes tijdens een vrije val gewichtloos zijn. Zodra dat niet het geval is, overheerst de zwaartekracht alle andere zwakke e^Kecten. Wanneer men echter een vliegtuig in een paraboolbaan eerst omhoog en dan omlaag laat vliegen, kan men per keer een toestand van gewichtloosheid van ongeveer 20 seconden bereiken. Daarom willen de studenten hun experiment met de ESA Airbus uitvoeren.

Al in januari 2005 hadden de studenten zich aangemeld bij het onderwijsafdeling van de ESA met het door henzelf bedachte experiment. De ESA organiseert elk jaar een zomercompetitie `microgravity research' onder Europese studenten. Het voorgestelde experiment werd als wetenschappelijk excellent beoordeeld, maar technisch te ingewikkeld voor de zomerse studentvluchten. Toch vond de ESA het voorstel zo goed, dat ze besloot om paraboolvluchten beschikbaar te stellen in het programma voor professionele onderzoekers. Het team heeft onlangs de officiele startbijeenkomst gehouden met de eerste sponsors en supporters uit de ruimtevaartwereld, waaronder de ESA-vestiging ESTEC, Dutch Space en Kayser-Threade. Er zijn echter nog meer sponsors nodig! De komende maanden zullen de studenten samen met Dutch Space in Leiden en ESTEC in Noordwijk de belangrijkste componenten van het experiment ontwerpen, opzetten en testen.

Bron: Sterrewacht van de Universiteit Leiden, Leidse studenten sterrenkunde gewichtloos.

Najaarsdip voorbij

Freddy_pict1_1 Lieve vriendinnen en vrienden in de poëzie. Het gaat inmiddels een beetje beter met me – mijn arts denkt dat ik me vanaf vandaag wel weer operationeel mag stellen. Dat doe ik dan maar. Dus: bij deze verklaar ik mijzelf voor genezen. Ik dank Ton voor het vele werk dat hij de afgelopen week heeft verzet. Oh ja. Om te bewijzen hoe goed het me gaat, sluit ik een recente foto bij.

Interview met Patty Scholten

In de Grote Zaal het volgende estafette-interview met Patty Scholten:

'Poëzie is voor mij de ultieme vrijheid met woorden. Alles mag in een gedicht. Ik zit gewoon mezelf te vermaken, te boeien; bij elk geschreven woord weet ik niet wat het volgende zal worden: een uitdaging aan mijn fantasie. De schrijver schrijft met zijn bewustzijn, de dichter vooral met zijn onderbewustzijn.'

Lees verder in de Grote Zaal >>

Uitgeverij De Contrabas

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën